logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Skandinavisk musikkbransje i tall

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 06. des, 2018

Tre naboland sett i forhold til hverandre.

I Norge har vi Kunst i tall, utarbeidet av Rambøll på vegne av Kulturrådet, som inneholder et kapittel døpt «Musikk i tall» som viser inntektene i markedet på bransjenivå. Tilsvarende undersøkelser finner en også i våre naboland. Sverige produserer Musikbranschen i siffror, og i Danmark har vi Dansk musikomsætning.

Les også: Musikkbransjen vokser

Milliardindustri
I Kunst i tall 2017 får vi et innblikk i de totale omsetningstallene for bransjen og hvor stor andel eksportinntektene står for. I Sverige var den samlede omsetningen 10,006 milliarder kroner, inkludert 2,050 milliarder kroner fra eksport (20%). I Danmark var samlet omsetning 7,654 milliarder kroner inkludert 457 millioner kroner fra eksport (6%), og i Norge 4,889 milliarder kroner, inkludert 348 millioner kroner i eksportinntekt (7%).

Ulike utgangspunkt
De ulike landene har noen forskjeller i tallgrunnlaget som er utgangspunkt for sin statistikk, de er dermed ikke helt sammenlignbare. Et godt eksempel på dette kan en se i notene til figur 2.3 og 2.4 fire i Kunst i tall 2017 «De samlede inntektene i Danmark omfatter direkte inntekter fra TV/radio og annen omsetning mellom selskap (B2B) som ikke er inkludert i den norske og svenske statistikken».

Sverige (les Musikbranschen i siffror 2017)
Musikk i tall henter inspirasjon og metode fra den svenske rapporten Musikbranschen i siffror, og rapportene er derfor godt sammenlignbare. I metodedelen av Kunst i tall 2017 poengterer forfatterne følgende om en viktig forskjell i datagrunnlaget:

– Når det gjelder estimatene for konserter, har den svenske statistikken nasjonale registerdata som sin hovedkilde. Dette gjør at den skiller seg noe fra den norske og danske statistikken, hvor hovedkilden er fremføringsrettighetene. Til tross for at datakilden er ulik, er definisjonen av omsetningsområdet tilsvarende. Statistikken er derfor sammenlignbar med den norske statistikken.

Danmark (les Dansk musikomsætning 2017)
I Dansk musikomsætning regnes flere inntektskilder inn i statistikken, og rettighetsinntektene synliggjøres ikke separat, men som en del av omsetningen fra konsertvirksomhet og innspilt musikk. Dessuten estimerer danskene omsetningen knyttet til reklame på radio som sendes i tilknytning til musikk.

Sammenligningen mellom landene i Kunst i tall 2017
I rapporten har Rambøll valgt å ta ut noen inntektskilder fra den danske statistikken for å gjøre den mer sammenlignbar: annen publikumsomsetning (mat og drikke etc.), musikkturisme, merchandise – innland, merchandise – utland, reklame og sponsorater.

Ettersom inntektene fra Tv/radio ikke lar seg skille ut, har rapportforfatterne valgt å beholde dette, samtidig som de tar ut posten musikkturisme som blant annet inneholder konsertbilletter kjøpt av utenlandske konsertgjengere, som i den svenske og norske rapporten ville blitt regnet inn i posten for konsertinntekter innenlands. Valget om å ta ut musikkturisme begrunnes med at det omfatter en stor andel annen publikumsomsetning.

Ettersom sammensetningen av inntektskilder er annerledes for Danmark, har artikkelforfatterne tatt ut enkelte elementer, og tatt inn andre enn de vi finner i norsk og svensk statistikk. Artikkelforfatterne avslutter derfor kapittelet med å påpeke at inntektene i Danmark kan være noe overvurderte sammenlignet med de svenske og norske tallene.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere