logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Åpent Hus: Slik får du visum til USA

Av Pål Dimmen Publisert: 17. nov, 2016

Hvilken visumtype passer for deg, og hvordan går man frem? Her er en rask innføring.

Music Norway har ved flere anledninger satt USA og artistvisum på agendaen. Utfordringer rundt artistvisum er et stadig tilbakevendende tema. Det var derfor gledelig at den amerikanske ambassaden stilte med en stor delegasjon da temaet skulle diskuteres i Music Norways lokaler på Solli plass.

Siste besøk var i desember 2018, hvor representanter ved visumseksjonen hos USAs ambassade i Oslo informerte om de ulike visumtypene, samt selve søknadsprosessen.

Under følger en oppsummering av de viktigste punktene som gjelder for artister.

B1/B2-visum

Norge er blant de land hvis statsborgere ikke trenger visum for å reise på ferie eller forretninger til USA i mindre enn 90 dager hvis du tilfredsstiller disse kravene. Da holder det å registrere seg på ESTA. Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene må du søke om visum av type B1/B2.

Musikere som skal til USA for å jobbe må vanligvis ha et midlertidig arbeidsvisum. Men det finnes tre unntak hvor det holder med ESTA/B1/B2:

– En musiker som skal spille inn en plate i USA og skal selge platen i et annet land.
– Deltaker på et kulturprogram, hvor publikum ikke betaler inngangspenger og utgiftene er betalt av et annet land. Showcaser faller ikke inn under dette unntaket.
– Amatørmusikere som skal opptre på en konkurranse eller i en annen ubetalt sammenheng. Eksempelvis et amatørkor som skal opptre i en kirke.

OBS! Dersom det finnes noen som helst tvil om du trenger visum, bør du diskutere situasjonen med ambassaden.

Ta kontakt per epost til oslovisa@state.gov

P-visum

Det finnes fire ulike typer P-visum. De er som følger:

P-1: Dette gjelder hvis du er et individ eller en gruppe som skal spille i USA.
P-2: Dette gjelder hvis man skal spille som en del av et utvekslingsprogram mellom USA og Norge (eller et annet land).
P-3: Dette gjelder hvis man er en kulturelt eller etnisk unik artist. Et typisk eksempel er artister innen samisk joik.
P-4: Dette gjelder ektefeller og barn.

Hvordan går man så frem for å søke om disse visumtypene? Dette er en totrinnsprosess:

1. Det første er at en «sponsor» fyller ut en begjæring, en «petition» ved navn I-129, på dine vegne hos United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). En typisk sponsor er en amerikansk agent, en musikkadvokat, et universitet eller lignende. Her er det viktig at det fremkommer informasjon om hva som skal gjennomføres av spillejobber i USA. For mer informasjon om dette skjemaet, klikk her. Dette har en kostnad. Sjekk ambassadens websider for oppdaterte priser. Når begjæringen er godkjent, vil du motta en såkalt «notice of action», skjema I-797, i retur.

2. Når dette er i orden, må du søke på selve visumet ved å fylle ut skjema DS-160 som ligger her. Pass på at du velger riktig visumkategori i skjemaet. Når du har fylt ut skjemaet, må du som søker på P-visum booke en intervjuavtale på ambassaden gjennom det elektroniske systemet.

Dette må du huske å ta med på intervjuet på ambassaden:

– Et gyldig pass.
– Bekreftelsessiden fra DS-160-skjemaet.
– Søknadsgebyr (se ambassadens websider for oppdaterte priser).
– Et gyldig passfoto, i tillegg til det du lastet opp når du fylte ut DS-160.
– I-797-skjemaet du har mottatt.
– I-129-søknaden og eventuelle støttedokumenter.
– En adressert SMART-konvolutt. Evt. kan du bruke JetPak for hurtigleveranser. Dette må du bestemme på forhånd.

Vanligvis vil du motta passet med visum innen to uker dersom alt er i orden.

O-visum

Et O-visum kan utstedes til individer med ekstraordinære evner eller oppnådde resultater. Det kreves mye for å få et O-visum, så dette er spesielt komplisert. Det kan derfor være en fordel å få hjelp av en advokat når man skal igjennom denne prosessen.

Det finnes tre typer O-visum:

O-1: Gis til en artist med beviste ekstraordinære evner eller oppnådde resultater. Varer vanligvis i 3 år.
O-2: Gis til støttepersonell.
O-3: Gis til ektefeller og barn (Samboer gjelder ikke her, men disse innvilges ofte turistvisum).

Søknadsprosessen foregår i stor grad som ved P-visum (se over). En «sponsor» må fylle ut en «petition», man mottar en «notice of action» og man fyller så ut søknad DS-160.

Prosessen videre er imidlertid litt annerledes for O-visum-søkere:

– Søkerne må sende inn bekreftelsessiden fra DS-160-skjemaet, pass, passgebyr i form av bankremisse, passfoto, I797, I-129 og selvadressert SMART-konvolutt per post. I løpet av fire uker vil søknaden behandles, og du blir kontaktet for et intervju.
– Husk å ta med avtalebekreftelsen og ID når du kommer på intervjuet.

Verdt å merke seg:

– Hastesaker kan behandles ekstra raskt ved å betale hastegebyr.
– Hvis passet ditt går ut på dato, betyr det ikke at visumet også utløper, men du må da reise med både det gamle og det nye passet (viktig at det ikke lages hull i det gamle). Du må betale på nytt for å få visumet overført til nytt pass.
– Har du hatt problemet med politiet? For all del ikke glem å opplyse om dette. Ufullstendige opplysninger om strafferettslige forhold er den viktigste grunn til at visum tar lang tid eller ikke innvilges.
– Hvis turneen din blir utsatt, trengs en ny «petition» fra en «sponsor», da disse er datospesifikke.

NB! Endringer fra 2016: Personer som har oppholdt seg i Iran, Irak, Sudan eller Syria etter 1. mars 2011 får ikke automatisk innvilget ESTA. Les mer om dette her.

Er du usikker? Send en epost til ambassaden på oslovisa@state.gov. De var svært klare på at det er bedre å ta kontakt enn å gjøre feil fordi man er usikker på prosessen.

Les også vår sjekkliste når du skal søke visumhttps://no.musicnorway.prod07.dekodes.no/stotteordning/visum-til-usa/

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere