logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søk om reisetilskudd!

Av Søk om reisetilskudd! Publisert: 14. mai, 2014

Fristen for å søke reisetilskudd til internasjonale konserter og eksporttiltak er 1. juni.

Det kan søkes om prosjekter som starter etter 15. juni og prosjektene må på søketidspunkt være reelle/bekreftet. Invitasjon/bekreftelse bør vedlegges søknaden. Mer informasjon om tilskuddsordningen, elektronisk søknadsskjema (må benyttes) og tidligere tildelinger finner du på www.stikk.no.

Det kan søkes om reise- og oppholdsutgifter innenfor følgende tre kategorier:
–    Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet
–    Eksport- og næringsrettede tiltak
–    Større fotavtrykk

Søknadene behandles av et ekstern fagutvalg 11. juni. Søkerne mottar melding direkte via sms og epost dagen etter at søknadsbehandlingen har funnet sted. I tillegg blir resultatene publisert på stikk.no.

Les mer om Reisetilskuddsordningen.

Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet og Music Norway. Den har for 2014 en økonomisk ramme på 7,8 mill. og forvaltes av Music Norway.

I ordningen Land i Sør –  kulturutveksling kan det søkes om bistandsprosjekter innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter. Rene konserter/turneer skal ikke sendes denne ordningen.

Gjenstående søknadsfrister i 2014 er 1. september og 1. desember.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere