logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søk på Master: Et internasjonalt springbrett for unge bransjetalenter

Av Erlend Buflaten Publisert: 20. des, 2016

Master-programmet gir unge, eksportrettede bransjeaktører verdifull innsikt, kunnskap og nettverk som trengs for å jobbe internasjonalt.

Master er et helårlig, kompetansehevende program, som gir verdifull innsikt i det å drive selskap og representere artister. Programmet gjennomføres over tre samlinger i Stockholm, Berlin og London. Hver samling vil ha et overordnet tema hvor deltakerne blir kurset av sentrale aktører i de ulike byene. Samlingene vil inneholde workshops, foredrag og bedriftsbesøk.

I løpet av året vil deltakerne få tett oppfølging og mentorveiledning.

Program og datoer
22. – 24. mars, Stockholm.    Samling 1: Pitching, presentasjon og nettverk
26. – 27. april, Berlin.             Samling 2: Produktutvikling og inntektsstrømmer
25. – 26. oktober, London.    Samling 3: A&R, produksjon og sync

Hvem kan søke?
– Du forvalter andre artisters karriere
– Du har et operativt selskap registrert i Brønnøysundregisteret
– Du har et mål om en karriere i musikkbransjen

Unge, ambisiøse talenter fra hele Norge som forvalter andre artisters karrierer kan søke om å delta, så lenge du har ideer, ambisjoner og fremtidsplaner for deg og selskapet ditt.

Slik søker du
Fortell kort om deg selv, selskapet ditt og artistene du jobber med og om du har noen samarbeidspartnere. Hvorfor nettopp du bør være med på Master? Hva er målsetting og utfordringene, og hvilke muligheter ser du for selskapet?

Søknaden sendes til erlend@musicnorway.prod07.dekodes.no. Frist for å søke er 5. februar.

Master har en egenandel på 1500,-. Deltagere får reise og opphold til samlingene dekket.

Egenandelen skal sikre at deltakerne er villige til å investere tid og ressurser i programmet. Det forutsettes at deltakerne er med på alle samlingene.

De regionale kompetansesentrene for musikk (Møst, ØKS, Sørf, Star, Brak, Tempo og KOFOR) og Music Norway arrangerte Elite for første gang i 2015/2016. Det er samme gjeng som nå står bak Master, men programmets innhold er blitt evaluert etter tilbakemeldinger fra deltakerne på Elite.2

Sammen ønsker vi å styrke kompetansen i norsk musikkbransje over hele Norge og bidra til å profesjonalisere bransjen i et tidlig stadium for å sikre sterk rekrutteringen til norsk musikk også i fremtiden.

Spørsmål til programmet eller søknader kan rettes til Møst, ØKS, Sørf, Star, Brak, Tempo, KOFOR eller til Erlend Buflaten i Music Norway på erlend@musicnorway.prod07.dekodes.no

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere