logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søk på Større internasjonale lanseringer innen 1. mars

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 26. feb, 2020

Paperclip i Bergen mottok tilskudd for å lansere Jakob Ogawa i USA i forrige tildelingsrunde (Foto: Fredrik Harper)

Ordningen har vært viktig for å lansere Jakob Ogawa i USA, i følge managementet Paperclip i Bergen.

Ordningen Større internasjonale lanseringer skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister, utøvere og opphavere kan fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter, samt fostre spydspisser innen ulike sjangere internasjonalt. Målet er å øke salget, markedsverdien og etterspørselen til norsk musikk internasjonalt.

Søknadsfrist: 1. mars.

Søk i stikk.no

Managementselskapet Paperclip AS i Bergen fikk i forrige runde tilskudd fra denne ordningen for å lansere Jakob Ogawa i USA, og har brukt midlene til PR- og markedsføringstjenester gjennom Sacks & Co og Nuddle Management, annonser i sosiale medier for å promotere turnéene, møtevirksomhet i Los Angeles og New York i form av reise og oppholdskostnader, innspilling av låter til debutalbumet i Los Angeles og investeringer i turnévirksomhet i 2019.

– Hva slags resultater har dere oppnådd?

 – For Jakob Ogawas debutturné i USA solgte vi 90 % av alle billettene, vi fikk dekning hos de største mediene og vi har lagt et solid fundament i form av kreativt nettverk både på management- og artistsiden, sier Øyvind Grimsgaard i Paperclip.

– Hvor nytting har denne ordningen vært i lanseringen av Ogawa?

– Denne ordningen har vært helt essensiell for å kunne lansere en artist i et stort marked i en avgjørende fase med tilhørende betydelige kostnader, og muliggjort at vi har kunnet benytte oss av et band og crew bestående utelukkende av nordmenn, sier Grimsgaard.

Håper å bidra til at bransjen blir bedre rustet
– Ønsker vi å svare på interessen for musikk fra norske artister og opphavene, må vi være synlige i mengden og kunne stille opp i konkurransen om oppmerksomheten. Derfor er behovet for midler til å lansere og markedsføre norsk musikk fra Norge stort. Nå må promoteringen være smartere, tettere på artisten – og den koster penger. Vi håper at dette tilskuddet kan bidra til at de som forvalter norske rettigheter, blir bedre rustet til å planlegge og gjennomføre internasjonale lanseringer fra Norge – i godt samarbeid med sitt internasjonale team, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Norske musikkselskaper som forvalter norske rettigheter kan søke denne ordningen. Du kan søke flere prosjekter samme år, men prosjektet må være eksportklart og klar for å lanseres internasjonalt. Det betyr at søkeren må bekrefte internasjonal etterspørsel, at partnerene dine er på plass og at det foreligger en lanseringsplan for hele perioden. Les og lever på kriteriene som er gitt i retningslinjene, og spør oss om du lurer på noe, oppfordrer Synnes Finnskog.

Hvem kan søke?
Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer artister, utøvere, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge, og som har rettighetene til å lansere prosjektet/produktet.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Selvrepresenterende artister som sitter på master/rettigheter til egne verk kan søke hvis de kan vise til vesentlig internasjonal etterspørsel, og har internasjonale samarbeidspartnere som investerer ressurser i det omsøkte prosjektet.

Hva kan det søkes om?
Tilskuddet gjelder spesifikke lanseringer over en definert periode og skal dekke reelle utgifter forbundet med denne. Lanseringen skal ha et langsiktig perspektiv og en lanseringsstrategi for et definert marked.

Det kan søkes flere tiltak i samme søknad, som:
• Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.
• Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med møtevirksomhet for støtteapparat og artister/utøvere.
• Deltakelse på prioriterte festivaler og messer i utlandet.
• Markedsspesifikke mediekjøp/web/kampanjer i sosiale medier.
• Utgifter i forbindelse med showcaser.
• Presse- og ekspertinvitasjoner
• Advokatbistand for internasjonale avtaler/samarbeid.
• In-house arbeidsutgifter (maks 15% av søkesum)

Punktene skal spesifiseres i et vedlagt budsjett.
For mindre omfattende og enkeltstående markedsføringstiltak og møtevirksomhet (under 100.000 kr) henviser vi til Bransjetilskuddsordningens andre kategorier.

Tilskudd i denne ordningen vil ikke gi deg mulighet til å søke for det samme prosjekt i samme kategori for samme periode i Bransjetilskuddsordningen.

Krav til prosjektet:
• Søker skal dokumentere vesentlig etterspørsel for sitt prosjekt og/eller produkt i omsøkt marked/markeder. (f.eks. medieoppslag/strømmetall/signerte avtaler/turnévirksomhet m.m.)
• Lanserinsstrategien skal beskrive hvordan prosjektet skal hevde seg internasjonalt, optimalisere sitt publikumspotensial, og øke søkers eksportinntekter.
• Søker og/eller prosjektet skal ha internasjonale samarbeidspartnere utover kjøpte tjenester og et relevant internasjonalt nettverk.
• Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase.

Det forutsettes en egeninvestering på minst 25%.

Juryen i ordningen Større internasjonale lanseringer:
Tonje Elisabeth Peersen
Martin Nielsen
Samsaya
Tine Tyldum
Ane Carmen Roggen
Daniel Nordgård

Les retningslinjene og søk på stikk.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere