logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søk på Større lanseringer innen 1. september

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 13. aug, 2020

Ordningen krever at du er eksportklar, at du kan dokumentere etterspørsel og har konkretisert samarbeid og lokale partnere.

Ordningen Større lanseringer skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister, utøvere og opphavere kan fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter, samt fostre spydspisser innen ulike sjangere internasjonalt. Målet er å øke salget, markedsverdien og etterspørselen til norsk musikk internasjonalt.

Søknadsfrist: 1. september.

Grunnet de ekstraordinære omstendighetene som følger Covid-19-pandemien, er det for tiden utfordrende for juryen å vurdere prosjekters reiseaktiviteter. Det vil derfor være mest hensiktsmessig, både for søkere og for jury, at søknader i denne ordningen inntil videre fokuserer på PR, markedsføring, digitale tiltak og annet som ikke involverer utbredt reisevirksomhet.

Søk i stikk.no

– Mange norske artister og selskap jobber på med internasjonale lanseringer. Selv om vi ikke kan reise, så er det viktig å holde aktiviteten i gang ute i markedet nå. Derfor må vi nå velge andre kanaler, digitale løsninger og nye plattformer – og særlig videre der det er interesse og det er etablert relasjoner – enten med partnere, med media eller med fans. Det er et tøft marked og vi går krevende tider i møte, så konkurransen er knallhard. Strategi, langsiktighet og standhaftighet er nok viktige stikkord denne høsten. Vi oppfordrer til å tenke kreative løsninger og kampanjer i markeder der forutsetningene er til stede. Denne ordningen krever derfor at du er eksportklar, at du kan dokumentere etterspørsel og har konkretisert samarbeid og lokale partnere. Les retningslinjene og spør oss om du lurer på noe, oppfordrer Synnes Finnskog.

Hvem kan søke?
Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer artister, utøvere, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge, og som har rettighetene til å lansere prosjektet/produktet.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Selvrepresenterende artister som sitter på master/rettigheter til egne verk kan søke hvis de kan vise til vesentlig internasjonal etterspørsel, og har internasjonale samarbeidspartnere som investerer ressurser i det omsøkte prosjektet.

Hva kan det søkes om?
Tilskuddet gjelder spesifikke lanseringer over en definert periode og skal dekke reelle utgifter forbundet med denne. Lanseringen skal ha et langsiktig perspektiv og en lanseringsstrategi for et definert marked.

Det kan søkes flere tiltak i samme søknad, som:
• Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.• Markedsspesifikke mediekjøp/web/kampanjer i sosiale medier.
• Utgifter i forbindelse med showcaser.
• Presse- og ekspertinvitasjoner
• Advokatbistand for internasjonale avtaler/samarbeid.
• In-house arbeidsutgifter (maks 15% av søkesum)
• Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med møtevirksomhet for støtteapparat og artister/utøvere (i tråd med myndighetenes reiseråd).
• Deltakelse på prioriterte festivaler og messer i utlandet (i tråd med myndighetenes reiseråd).

Punktene skal spesifiseres i et vedlagt budsjett.
For mindre omfattende og enkeltstående markedsføringstiltak og møtevirksomhet (under 100.000 kr) henviser vi til Bransjetilskuddsordningens andre kategorier.

Tilskudd i denne ordningen vil ikke gi deg mulighet til å søke for det samme prosjekt i samme kategori for samme periode i Bransjetilskuddsordningen.

Krav til prosjektet:
• Søker skal dokumentere vesentlig etterspørsel for sitt prosjekt og/eller produkt i omsøkt marked/markeder. (f.eks. medieoppslag/strømmetall/signerte avtaler/turnévirksomhet m.m.)

• Lanserinsstrategien skal beskrive hvordan prosjektet skal hevde seg internasjonalt, optimalisere sitt publikumspotensial, og øke søkers eksportinntekter.

• Søker og/eller prosjektet skal ha internasjonale samarbeidspartnere utover kjøpte tjenester og et relevant internasjonalt nettverk.

• Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase.

Det forutsettes en egeninvestering på minst 25%.

Jury
Juryen består av et bredt representativt utvalg av erfarne bransjepersoner: Ane Carmen Roggen, Daniel Nordgård, Kathrine Synnes Finnskog, Martin Nielsen, Samsaya Sharma, Tine Tyldum, Tonje Peersen.

Les retningslinjene og søk på stikk.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere