logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Nye retningslinjer til søknadsfristen 1. mars!

Av Tina Brodal Publisert: 21. jan, 2021

Fra 1. mars forenkler vi våre tilskuddsordninger basert på innspill fra musikklivet.

Oppdatert 11. februar 2021

Høsten 2020 gjennomførte Music Norway en omfattende spørreundersøkelse blant brukerne av våre tilskuddsordninger. I tillegg har vi gjennomført en ekstern analyse av både søkeportalen Stikk.no og forvaltingen knyttet til denne. Sammen har disse to tiltakene, samt alle erfaringene fra Covid-19-pandemien, lagt grunnlaget for en justering av Music Norways tilskuddsordninger. Tilpasningen trer i kraft 1. mars 2021.

Les mer: Hvor er stimuleringsordningen for eksportrettet bransje?

Enklere søknadsprosedyrer og større fleksibilitet
Målet er å legge til rette for enklere søknadsprosedyrer og større fleksibilitet for norsk musikkliv som jobber internasjonalt. Endringene i behov og marked skjer raskere og raskere, og tilskuddsordningene bør tåle endringer i markedet og verdenssituasjonen uten at retningslinjer eller kriterier endres for søkerne fra år til år.

3 hovedkategorier for søknader
Den største endringen er at tilskuddsordningene nå deles opp etter hva man faktisk trenger tilskudd til, altså at formålet med tilskuddet bestemmer hvilken ordning du skal søke. Resultatet er at vi har gjort hovedstrukturen enklere, med 3 hovedkategorier for søknader, henholdsvis Reisetilskudd, Markedsføringstilskudd og Arrangørtilskudd.

Alle kan nå søke i de tre ordningene, uavhengig om man er utøvere, opphavere, komponister, arrangører eller støtteapparat. Det vil derfor ikke lenger være separate ordninger for utøvere/opphavere og bransjeledd. Vi har stor tro på at dette vil gjøre ordningene enklere å navigere seg i.

– Vi vil bidra til at norsk musikkliv har høy aktivitet og er synlige på internasjonale scener.  Derfor håper vi at disse endringene først og fremst åpner opp for at du nå kan søke i alle kategorier, uansett om du er utøver, opphaver, støtteapparat eller arrangør. Det er mange metoder for å nå ut, og vi er mer opptatt av at det er formålet som avgjør hva du trenger tilskudd til. Vi ser at selskapene og aktørene endrer form, det er andre titler og andre typer partnere enn de vi kjente til fra før, og vi må følge etter. Det er målsettingen som avgjør om du oppnår resultater, ikke hvilken hatt du har på når du søker, sier direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Forenklet retningslinjene
I tillegg til selve strukturen har vi forenklet retningslinjene i hver ordning. De endelige retningslinjene er nå ferdigstilte, og er publisert på søknadsportalen Stikk.no. Disse endringene trer i kraft allerede førstkommende frist 1. mars. I forbindelse med omleggingen blir det ingen månedlig behandling av Bransjetilskudd. 

– Arbeidet med å forenkle tilskuddsordningene har vært omfattende, men vi er veldig glade for at vi nå har kommet i mål med en struktur basert på musikklivets innspill. Retningslinjene ligger nå ute, slik at søkere kan sikte seg inn mot fristen 1. mars. Vi vil også rette en stor takk til Utenriksdepartementet, som legger mye midler i disse ordningene, for fleksibilitet i denne prosessen, sier rådgiver for tilskuddsordningene Pål Dimmen.

For spørsmål og/eller rådgivning om tilskuddsordningene våre, ikke nøl med å ta kontakt med Pål (pal@musicnorway.prod07.dekodes.no) eller Karoline (karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no).

Søknadsfrister i alle tre ordningene vil følge våre vanlige hovedfrister, altså 1. mars, 1. juni. 1. september og 1. desember.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere