logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søknadsfrist reisetilskudd 1. mars

Av Søknadsfrist reisetilskudd 1. mars Publisert: 09. feb, 2016

Frist for å søke første runde av Music Norways reisetilskudd for 2016 er 1. mars.

Music Norways reisetilskuddsordning fordeles fire ganger i året, og fristen for første runde i 2016 nærmer seg. Søknadsfristen er tirsdag 1. mars, kl. 24:00 (gjelder for prosjekter som starter etter 15. mars).

Ordningen gjelder profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak. Søkere bes lese ordningens retningslinjer nøye før innsending av søknad, slik at man er sikkert på å oppfylle kriteriene.

Music Norways reisetilskudd

Søkere kan være utøvere, komponister/låtskrivere/tekstforfattere, management og andre relevante bransjeaktører med internasjonale ambisjoner.

For å kvalifisere for reisetilskudd til konserter må konsertene finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og skal være konkrete på søketidspunktet. Datoer og byer, arrangementssted og publikumskapasitet på spillestedene skal oppgis. Obligatoriske vedlegg er bekreftelse/invitasjon og konkret og detaljert budsjett for prosjektet. Husk også å konkretisere målsetting med prosjektet, samt spesifisere internasjonale samarbeidspartnere i feltene som er satt av til dette i søknadsskjemaet.

Når det gjelder eksport- og næringsrettede tiltak, gjelder dette bransjeaktører og komponister/låtskrivere som ønsker å delta på møter og annen nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører. Prosjektbeskrivelse med informasjon om formål, antall møter med dato, sted og deltakere, samt samarbeidspartnere må oppgis i søknaden.

Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finnes på stikk.no. Her finner du også informasjon om tidligere tildelingsrunder.

Samme frist gjelder ordningen Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland. Les mer om denne ordningen her.

Music Norway tilbyr også promotilskudd, hvor søknadene behandles hver måned. Dette kan du lese mer om her.

Reisetilskudd til internasjonale musikkprosjekter er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.  Midlene forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere