logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søknadsfrist reisetilskudd 1. september

Av Søknadsfrist reisetilskudd 1. september Publisert: 14. aug, 2015

Frist for å søke runde tre av Music Norways reisetilskudd er 1. september.

Music Norways reisetilskuddsordning fordeles fire ganger i året, og fristen for tredje runde i 2015 nærmer seg. Søknadsfristen tirsdag 1. september, kl. 24:00 (gjelder for prosjekter som starter etter 15. juni).

Ordningen gjelder profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak. Søkere bes lese ordningens retningslinjer nøye.

Music Norways reisetilskudd

For å kvalifisere for reisetilskudd til konserter må konsertene finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og skal være konkrete på søketidspunktet. Datoer og byer, arrangementssted og publikumskapasitet på spillestedene skal oppgis. Obligatoriske vedlegg er bekreftelse/invitasjon og konkret og detaljert budsjett for prosjektet.

Når det gjelder eksport- og næringsrettede tiltak, gjelder dette bransjeaktører og komponister/låtskrivere som ønsker å delta på møter og annen nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører. Prosjektbeskrivelse med informasjon om formål, antall møter med dato, sted og deltakere, samt samarbeidspartnere må oppgis i søknaden.

Music Norway vil i en periode på to år ha spesielt fokus på opphavere (låtskrivere, komponister og tekstforfattere) med internasjonale ambisjoner.

Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finnes på stikk.no. Her finner du også informasjon om tidligere tildelingsrunder.

Samme frist gjelder ordningen Støtte til kulturutveksling med land i sør. Les mer om denne ordningen her.

Music Norway tilbyr også promotilskudd, hvor søknadene behandles hver måned. Dette kan du lese mer om her.

Reisetilskudd til internasjonale musikkprosjekter er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.  Midlene forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere