logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søknadsfrister åpner for nye muligheter

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 18. mai, 2020

Nå slipper vi midlertidige retningslinjer for å sikre at de som er i gang med internasjonale prosjekter og aktiviteter skal kunne bruke våre tilskuddsordninger mest mulig hensiktsmessig i en vanskelig periode.

Her skal vi forsøke å svare på de spørsmål som har dukket opp fra søkere. Lurer du på mer eller noe annet? Kontakt rådgiver for tilskuddsordninger Pål Dimmen på pal@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Q &A om Music Norway tilskuddsordninger under Covid-19

Se Stikk.no for generelle retningslinjer. Denne Q&A gjelder kun prosjekter som på en eller annen måte blir påvirket av situasjonen forbundet med Covid-19-pandemien.

For utøvere og opphavere:

Jeg har mottatt reisetilskudd til en konsert/turné i perioden mars-mai 2020 som har blitt avlyst grunnet Covid-19. Hva gjør jeg med tilskuddet?

– Utbetalte reisetilskudd til konserter, turnéer og forretningsmøter som blir avlyst i denne perioden som følge av utbruddet, vil ikke kreves tilbakebetalt. Tilskudd gitt i reisetilskuddsordninen fra og med 1. juni gir med forbehold om at prosjektet kan gjennomføres som beskrevet i søknaden.

Hva gjør jeg med rapporteringen ved avlysninger?

– Man rapporterer på vanlig måte, basert på opprinnelig søknad. Informer om eventuelle avlysninger, og det er helt greit om regnskapet viser et tap som følge av avlysningene.

Kan jeg søke på nytt for en tilsvarende turné, selv om jeg fikk tilskudd til en avlyst turné?

– Ja, det er mulig å søke på nytt når turneen blir offisielt bekreftet.

Kan jeg søke på en tentativ reiseplan for fristen 1. juni?

– Du bør følge myndighetenes råd om reising i inn- og utland. Om du mangler de obligatoriske bekreftelsene vil et evt. tilskudd utbetales når dette ettersendes.

I og med at det blir lite reising fremover, kan man søke om alternative måter å bruke reisetilskudd på?

– Grunnet situasjonen rundt Covid-19 vil det for mange ikke være mulig å gjennomføre reiseaktivitet som planlagt. Utøvere og opphavere som ikke kan reise, men likevel ønsker å gjennomføre en aktivitet, kampanje osv. vil derfor ha mulighet til å søke reisetilskuddsordningen førstkommende frist 1. juni til dette formålet.

Dette kan eksempelvis være aktiviteter som erstatter stedlige konserter/møter/co-writes, digital markedsføring eller nye former for formidling som svarer på formålet med tilskuddsordningen, som er at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre deltar aktivt på den internasjonale arena.

– Formålet med ordningen er at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre deltar aktivt på den internasjonale arena. Så lenge du kan forsvare at prosjektet ditt oppnår dette formålet og at det er relevant og nødvendig å gjennomføre nå, så kan du søke alternative måter å bruke dette tilskuddet på som ikke inkluderer reiser. Husk at prosjektbeskrivelsen må beskrive hvordan du tilrettelegger for å nå ditt internasjonale publikum.

– Norske aktører som ønsker å sette et større fokus på norsk musikk der eksempelvis flere norske artister (minimum tre) deltar på en og samme arena rettet mot et internasjonalt publikum henvises til arrangørtilskuddsordningen (se under).

Finnes det en budsjettmal jeg kan bruke i forbindelse med endringene? 

– Ja, vi har laget en oversiktlig budsjettmal for å tydeliggjøre hvilke kostnader man kan søke tilskudd til. den kan du laste ned her.

For støtteapparatet:

Music Norway lanserte i mars nye retningslinjer for Bransjetilskudd. Disse kan du lese HER:

Hvor lenge gjelder ekstraordinær søknadsfrist og retningslinjer?

– I utgangspunktet gjaldt dette til 1. mai. Men vi er lydhøre for hastebehandlinger etter dette, så det beste er å ta kontakt med Pål Dimmen (pal@musicnorway.prod07.dekodes.no) ved spørsmål rundt hastebehandling og retningslinjer.

Hva er viktigst å fokusere på i en søknad til Bransjetilskudd i denne perioden?

– Det er viktig at søkerne som ønsker markedsføringstilskudd fokuserer på den internasjonale satsingen i prosjektet. Selv om vi har justert retningslinjene og åpnet opp for nye former for digital formidling, er det viktig å påpeke at målet med denne ordningen er å bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artister og selskaper. Det er derfor avgjørende at søkerne beskriver en internasjonal strategi i prosjektene, samt viser til etterspørsel i de omsøkte markedene. Dette ligger fortsatt som kriterium i ordningen.

I og med at det blir lite reising fremover, er det andre ting man kan søke på for å synliggjøre mine artister/utøvere?

– Music Norway utvider også målgruppen i Arrangørtilskuddsordningen (se under) til norske musikkselskaper som søker for å arrangere showcaser (digitalt eller lokalt) som henvender seg til internasjonale kjøpere. Dette ønsker vi fordi slike showcaser vil midlertidig kunne ivareta festivalers rolle i form av å vise frem norske utøvere for internasjonal bransje og publikum.

Finnes det en budsjettmal jeg kan bruke i forbindelse med endringene? 

– Ja, vi har laget en oversiktlig budsjettmal for å tydeliggjøre hvilke kostnader man kan søke tilskudd til. den kan du laste ned her.

For arrangører:

Jeg har mottatt tilskudd til Delegatprogram eller Presse- og ekspertbesøk. Hva gjør jeg med tilskuddet ved avlysning?

– Hvis prosjektet bare forskyves, kan du sende en mail til reisestotte@musicnorway.prod07.dekodes.no med oppdatert informasjon. Blir hele prosjektet avlyst, kan tilskuddet føres opp mot følgende:

o   Innleid hjelp til organisering av delegatprogram.

o   Utgifter til utvikling av faglig program.

o   Bestilte flybilletter til internasjonale delegater/låtskrivere/produsenter/presse og eksperter.

o   Alternativer løsninger for gjennomføring som bidra til å fremme muligheter for norske utøvere og opphavere internasjonalt.

o   Utgifter til deltakelse på festivaler og nettverksarenaer for å bygge nettverk for fremtidige delegatprogram.

Kan jeg søke på nytt for neste år, selv om jeg fikk tilskudd til et avlyst arrangement?

– Ja. Om du har mottatt tilskudd for hele eller deler av prosjektet, må dette oppgis, selv om arrangementet er avlyst. Kontakt pal@musicnorway.prod07.dekodes.no med detaljer.

Min festival er avlyst grunnet Covid-19. Kan man søke om alternative måter å bruke tilskudd til delegatprogram eller Presse- og ekspertbesøk?

– Grunnet situasjonen rundt Covid-19 vil det for mange arrangører ikke være mulig å gjennomføre Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger eller delegatprogram som planlagt. Arrangører som blir påvirket av dette, men likevel ønsker å gjennomføre en aktivitet som svarer til ordningens formål, vil derfor ha mulighet til å søke Arrangørtilskudd førstkommende frist 1. juni. Dette kan eksempelvis være digitale løsninger som svarer på formålet, markedsføringstiltak o.l.

– Formålet med ordningen er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk. Så lenge du kan forsvare at prosjektet ditt oppnår dette formålet, og at det er relevant og nødvendig å gjennomføre nå, så kan du søke alternative måter å bruke dette tilskuddet på.

Kan støtteapparatet søke Arrangørtilskudd?

– Ja, mens Covid-19-situasjonen pågår utvider vi målgruppen i Arrangørtilskuddordningen til norske musikkselskaper som søker for å arrangere showcaser (digitalt eller lokalt) som henvender seg til internasjonale kjøpere. Dette ønsker vi fordi slike showcaser vil midlertidig kunne ivareta festivalers rolle i form av å vise frem norske utøvere for internasjonal bransje og publikum. Søker du tilskudd til dette må du beskrive hvordan du på best mulig måte tilrettelegger for at showcaser når frem til ditt internasjonalt publikum.

Finnes det en budsjettmal jeg kan bruke i forbindelse med endringene? 

– Ja, vi har laget en oversiktlig budsjettmal for å tydeliggjøre hvilke kostnader man kan søke tilskudd til. den kan du laste ned her.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere