logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Spiller på lag med næringslivet

Av Spiller på lag med næringslivet Publisert: 21. mar, 2014

TrondheimSolistene i Frimurerlogen (Foto: trondheimsolistene.no)

For TrondheimSolistene er samarbeidspartnere fra næringslivet viktig for å sikre internasjonal aktivitet.

I en kronikk i Aftenposten 11. mars påpekte administrerende direktør for Oslo-Filharmonien Ingrid Røynesdal viktigheten av sponsormidler i et stort orkester. På Oslo-Filharmoniens Japan-turné, som pågår nå, er kostnadene i hovedsak finansiert av de asiatiske arrangørenes sponsor Toshiba.

For TrondheimSolistenes er det daglig leder Steinar Larsen som har ansvar for samarbeid med potensielle næringsaktører. Han mener dette er et viktig område.

– TrondheimSolistene har en relativt sett lav andel offentlig støtte, slik at orkesteret i hele sin 25-årige eksistens har vært svært bevisst på å spille på lag med næringslivsaktører for blant annet å sikre høy internasjonal aktivitet. Vi søker med våre prosjekter merverdier ut over den rene konsertsituasjonen og involverer alltid våre hovedsamarbeidspartnere NTNU, Statoil og Sparebank1 SMN i planene våre. Ellers er vi naturligvis åpne for å samarbeide med andre aktører på konkrete prosjekter når det er aktuelt, forteller Larsen.

Han nevner også orkesterets nære samarbeid med billedkunstneren Håkon Gullvåg, som ifølge Larsen nå har blitt en tung norsk eksportpakke som bidrar til å profilere TrondheimSolistene, Gullvåg samt norsk kultur generelt.

– Disse prosjektene er relativt store og synlige og gir muligheter til god profilering til eventuelle sponsorer, sier han.

Tilspisses konkurranse
Under fordelingen av årets første reisetilskudd fra Music Norway kom TrondheimSolistene best ut, med en tildeling på 100.000 kroner. Orkesteret har lang erfaring fra turnévirksomhet internasjonalt, og skal i år spille konserter både i blant annet Tyskland, Skottland og Chile.

Det var TrondheimSolistenens manager Kathryn Naish Hjelsvold som søkte på vegne av orkesteret. Hun mener at den lange turnétradisjonen i de største symfoniorkestrene og kammerorkestrene har mye av æren for at norske orkestre, og norske musikere generelt, har et godt rykte i utlandet.

– Dette har gjort at det utenlandske publikum har hatt muligheten til å høre norske ensembler og norsk musikk gjennom en årrekke. Det internasjonale konsertpublikummet er av denne grunn positivt innstilt til norske musikeres og orkestres klang og særpreg, nettopp fordi det er noe som er velkjent for dem. Norske orkestre på turné har også vært proaktive i å promotere norsk musikkliv i kraft av at konsertpublikummet også introduseres for norsk repertoar og solister og dermed får en bredere kjennskap til norsk kultur generelt, sier Hjelsvold til Music Norway.

Det er imidlertid enkelte skjær i sjøen. De siste års endringer i den økonomiske situasjonen har gjort turnering vanskeligere, særlig i Europa, mener hun.

– Konkurransen om å sikre seg konsertavtaler har tilspisset seg, og for å holde seg konkurransedyktige og faktisk kunne inngå konsertavtaler ender man noen ganger opp med et honorar som ikke dekker alle kostnader. I slike tilfeller tenker vi langsiktig strategi i form av å bygge relasjoner til utenlandske konsertarrangører og territorier, og på den måten rettferdiggjør et lavt konserthonorar.

Samtidig er turnering en uhyre viktig del av et orkesters profil, også på et nasjonalt og lokalt nivå. Derfor er det viktig å opprettholde en viss turnévirksomhet, påpeker Hjelsvold.

– Til tross for det vanskelige markedet er det, forutsatt en god forståelse for de artister og ensembler en jobber for, mulig å få til en meningsfull og god dialog med potensielle konsertarrangører, og slik få på plass prosjekter som sikrer videre internasjonal interesse, fortsetter Hjelsvold, som leder Nordic Artists Managements norske avdeling.

Hjemmesiden til TrondheimSolistene. Nordic Artists Managementet har også norske utøvere som Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland og Guro Kleven Hagen i stallen.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere