logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Dette betyr statsbudsjettet for Music Norway

Av Dette betyr statsbudsjettet for Music Norway Publisert: 08. okt, 2014

Kulturminister Thorild Widvey (Foto: Ilja C. Hendel)

Kulturdepartementet opprettholder tilskuddet til Music Norway, mens det varsles om kutt i UDs kulturmidler.

Onsdag 8. oktober ble Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 lagt frem. I budsjettforslaget fra Kulturdepartementet er den samlede bevilgningen til musikk rundt 1,1 milliarder kroner. I kapittel 323 Musikkformål fremkommer det at bevilgningen til orkestre og korfeltet får størst løft med henholdsvis 24,5 og 11 millioner kroner, mens Rock City Namsos mister rundt 4 millioner av de 6 millionene ressurssenteret fikk i fjor.

Music Norways bevilgning foreslås økt med 491.000 kroner til 21.726.000 kr.

– Norsk musikk har selvtillit og har gjennomgått en rask profesjonalisering de siste årene, og i takt med talent og erfaringer, har det skapt en økende etterspørsel etter norsk musikk internasjonalt. Vi har hatt gode virkemidler som bidrar til at norsk musikkliv er synlig og aktive på en internasjonal arena. Det er betryggende å vite at også vår nye regjering ser verdien av et eksportkontor for norsk musikk, og hva vi får til med de midlene vi har. Det vi ønsker oss nå, er økt innsats og vilje til å satse på den norske musikknæringen. Det kan forløse det potensialet og de mulighetene som puster oss i nakken, kommenterer Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Kutt i UD

Hun er imidlertid bekymret over det foreslåtte kuttet i Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål i budsjettforslaget til Utenriksdepartementet (kapittel 115). Her ligger blant annet departementets bidrag til Music Norways reisetilskuddsordning. I budsjettet foreslås et kutt på 23,6 prosent.

– Reisetilskuddet er et av de viktigste virkemidlene vi har, og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde konsertaktiviteten internasjonalt. I 2013 ble det søkt om tilskudd til nærmere 4000 internasjonale konserter gjennom denne ordningen, og over halvparten av disse ble gjennomført med tilskudd fra Music Norways ordning. Det er helt klart bekymringsfullt med et så stort kutt som direkte berører reisetilskudd og de internasjonale besøksprogrammene til norske festivaler og bransjetreff, sier Synnes Finnskog.  

Fortsetter investering i bransjen

Music Norway vil fortsette med å investere ytterligere i virkemidler for den norske musikkbransjen. Eksportprogrammet er den viktigste investeringen Music Norway gjør i den eksportrettede delen av bransjen, mener Synnes Finnskog.

– Det er også vår anbefaling til politisk ledelse at denne ordningen bør satses mer på. Det er et virkemiddel som har vært etterlyst og den bygger opp bransjeleddet og selskapsstrukturer. Det trenger vi for å bygge konkurranseevne og drive talentsatsing på et internasjonalt toppnivå. Gjennom å styrke bransjeleddet styrker man de som utvikler talenter, og her bygger vi på erfaringene vi har gjort blant annet med norske selskaper som Propeller.

Les også: Søke på Eksportprogrammet?

– Erfaringen vi har fra Eksportprogrammet har så langt vært bra, og det vi har valgt å fokusere på er at de som administrerer midlene er de som får tilskuddene, ikke utøverne. Dette er for å styrke rammevilkår og øke kompetanse i selskapene. Vi tror at Eksportprogrammet bidrar til næringsutvikling. Vi vil også lete etter muligheter for å stimulere den positive utviklingen til norske låtskrivere og komponister, og øke reisemulighetene til de norske bransjeaktørene for å styrke deres konkurranseevne ute. Det er viktig at vi reiser ut, og det er viktig at vi beholder rettigheter og øker kompetansen her hjemme, sier Synnes Finnskog.

Her er oversikten over bevilgning til musikkformål i 2015:

Kap. 323 Musikkformål: 2014  2015
Aktivitetsmidler for kor 7 374
Arne Bendiksens talentpris 100 103
Det Norske Kammerorkester 8 386 9 080
Det Norske Solistkor 6 519 8 669
Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris 2 891 2 986
Edvard Grieg Kor 3 000 4 099
Grieghallen – rehabilitering 2 340 4 317
Molde Internasjonale Jazzfesival – husleietilskudd 928 959
Music Norway 21 235 21 726
Nasjonal jazzscene 9 307 9 522
Norges musikkhøgskole, praktikantplasser 1 115 1 152
Norsk jazzforum 9 018
Norsk musikkråd 4 696
Ole Bull Akademiet 4 635 4 788
Oslo World Music Festival 4 904
Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans 24 491 24 907
Rock City 6 043 1 873
Rådet for folkemusikk og folkedan 12 162 12 443
TrondheimSolistene 3 397 4 009
Sum 120821 123065

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere