logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Sterk vekst i svensk eksport

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 18. okt, 2016

Stod for 19 % av den totale omsetningen i svensk bransje.

Det svenske musikkmarkedet omsatte for nesten 9,2 milliarder svenske kroner (SEK) i 2015, ifølge rapporten Musikbranschen i siffror, som lages av bransjeorganisasjonen Musiksverige.

Les rapporten her.

Økningen er dermed på 13% sammenlignet med 2014. Den sterke utviklingen drives av større inntekter fra festivaler og konserter, som er det største inntektsområdet, og delvis av en sterk eksport, heter det i rapporten.

Eksporten er verdt 1,7 milliarder SEK og står for 19% av den totale omsetningen i bransjen. Det er den høyeste eksportandelen siden 2009. I rene kroner økte eksporten med 300 millioner SEK sammenlignet med 2014. Det innebærer en økning på 21%.

I rapporten pekes det på utviklingen i kronekursen opp mot andre valutaer som én av årsakene til inntektsveksten. Men til tross for at kursen har vært svak mot andre valutaer som Euro og amerikanske dollar (USD) har eksporten vokst. I 2015 ble SEK styrket mot Euro, men svekket mot USD. Inntekter til svenske forlag og opphavspersoner fra USA ble doblet fra 2014 til 2015.

Den svenske eksportens inntektsfordeling:
– Opphavsrett, 778 millioner SEK (45%)
– Innspilt musikk, 542 millioner SEK (31%)
– Konsert, 462 millioner SEK (24%)

Total eksport 1,7 milliarder SEK.

Total omsetning i bransjen, inkludert eksport, er 9,2 milliarder SEK, fordelt slik:
– Konsert, 4,8 milliarder SEK (53%)
– Opphavsrett, 2,3 milliarder SEK (25%)
– Innspilt musikk, 2 millairder SEK (22%)

Konsertinntektene økte med 14% fra 2014 til 2015 og genererte 4,8 milliarder SEK. Det er det største tallet som er målt siden starten på rapporteringen i 2007. En del av veksten tilskrives veksten og spredningen av EDM, som har blitt etablert også utenfor de store byene.

Innspilt musikk har vokst 12% i 2015, mens opphavsrettslige inntekter har vokst med 7% i 2015.

Linda Portnoff i Musiksverige problematiserer ujevn fordeling av inntektene.

– Vi ser en ojämn fördelning av musikintäkterna på två plan – en utmaning är att intäkterna är distribuerade på ett sådant sätt att majoriteten av pengarna som vi talar om här hamnar hos ett fåtal, stora aktörer medan den resterande delen fördelas på många, mindre aktörer. En annan utmaning är att stora delar av musikens värde hamnar långt utanför musikindustrin – till exempel i händerna på utländska digitala plattformsjättar, uttaler hun i en pressemelding.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere