logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Åpent Hus: Stor interesse for innovasjon

Av Åpent Hus: Stor interesse for innovasjon Publisert: 28. jan, 2014

Rundt 70 personer deltok på Åpent hus (Foto: Lisbeth Risnes)

Det finnes mange virkemidler for innovatører i den kreative musikknæringen.

Fredag 24. januar inviterte Music Norway til åpent hus med temaet Virkemidler for innovasjon i den kreative musikknæringen. Hele 70 påmeldte møtte opp for å høre på innlegg fra Oslo kommune, Music Norway, Innovasjon Norge, Kulturrådet og Wimp.

Seansen åpnet med Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog, som fortalte om relanseringen av Eksportprogrammet. Dette var i utgangspunktet et program som ble opprettet av Music Export Norway i 2010. Ideen var å gi et langsiktig tilskudd til enkeltprosjekter, og det ble delt ut fire Eksportprogrammer før opprettelsen av Music Norway. Disse gikk til Lindstrøm, Propeller, Marit Larsen og Jarle Bernhoft.

Når programmet nå relanseres, er det med et klarere bransje- og prosjektfokus enn tidligere. To millioner kroner settes av årlig til programmet, og midlene skal gå til prosjekttilskudd i faser fra ett til tre år. Det kreves gode forretningsplaner og egenkapital som matcher tilskuddsbeløpet, og aktuelle kandidater kalles inn til personlig intervju. Det vil bli to søknadsfrister i året, henholdsvis 1. mars og 1. september.

For ytterligere informasjon om programmet, klikk her.

Frithjof Hungnes fra Propeller var også til stede og fortalte litt om erfaringene fra Eksportprogrammet som ble tildelt selskapet i 2011.

– Vår målsetting med programmet var at vi ønsket å bygge infrastruktur internasjonalt. Vi fikk frie tøyler til å gjøre det som var fornuftig for oss. I tillegg til pengene, har støtten fra Music Norway i ulike sammenhenger vært viktig, fortalte han, og påpekte at man ikke bare burde søke for å få tak i noen penger.

– Det er veldig viktig med en klar plan for fremtiden.

I tillegg til Eksportprogrammet, nevnte Synnes Finnskog at det nå også blir mulig å søke om å få journalister og eksperter til å komme på spesifikke konserter i Norge via Promotilskuddordningen, samt at ordningen Større fotavtrykk nå blir søkbar via søkeportalen Stikk.no.

Mange søknader til Kulturetaten

Neste innlegg kom fra Charlotte Engelmark i Oslo Kommune. I oktober i fjor utlyste Kulturetaten nye søknadsmuligheter for kultur- og næringsaktører med mål om å utnytte potensialet for innovasjon i kulturfeltet.

Søknad om tilskudd til innovasjon skulle vurderes ut ifra Oslo kommunes kulturpolitiske målsetninger, i tillegg til tilskuddsordningens formål, vilkår og kriterier (les forskriften her).

Det kom inn 102 søknader, hvorav 28 prosent var fra musikkfeltet. Totalt ble det gitt 22 tildelinger som til sammen utgjorde 5 millioner kroner. 45 prosent av tildelingene var til musikk.

Blant søknadene som fikk tilslag, var Brilliance-konseptet Diamond Club, en singleklubb som presenterer nytt talent med både single-slipp og showcase.

– Vi ønsker å videreutvikle konseptet med web-tv og festival i samarbeid med ENO og Wimp. Planen er at dette skal være et prosjekt som etter hvert står på egne bein, fortalte Ruben Nesse fra Brilliance.

Last ned presentasjonen fra Kulturetaten her.

Charlotte Engelmark og Ruben Nesse (Foto: Lisbeth Risnes)

Bevilget 143 millioner til kultur

Deretter fulgte en presentasjon fra Margit Klingen Daams, som har ansvar for Innovasjon Norges nye kulturnæringssatsning. I 2011 kuttet Innovasjon Norge kultursatsningen, men ønsker nå å bidra med å få flere gode kulturgründere, flere solide kulturbedrifter og flere innovative kulturnæringsmiljøer. Med kulturnæringer menes blant annet musikk, film, foto, spill, tv, radio, arkitektur og design.

Klingen Daams påpekte at Innovasjon Norge faktisk bevilget 143 millioner kroner til kultur- og opplevelsesnæringer i 2013. Mye av dette var distriktsmidler, da det er der Innovasjon Norge har hatt mest midler til rådighet.

– Men vi ønsker å bli bedre i sentrale strøk, sa hun.

I Innovasjon Norges handlingsplan er det valgt fire satsingsområder, henholdsvis kompetanse, mentortjeneste, bedriftsnettverk og samlokalisering. Innovasjon Norge har ansvar for de tre første mens Kulturrådet for den siste.

Målsettingen med kompetanseprogrammet er å utvide kursporteføljen med moduler skreddersydd for kunstnere og kulturaktører. Siden kulturnæringen omfatter mange forskjellige bransjer er utfordringen å lage et program som favner alle, fortalte Klingen Daams. Med mentortjenesten er målet å skreddersy tjenesten mot kulturgrundere, på lik linje som med bedriftsnettverket.

– Jeg har sett i møter med næringen sammen med Oslo, Akershus og Østfoldsavdelingen at det kan være vanskelig for kulturgründere å få innpass i disse ordningene på grunn av for strenge kriterier. Dette ser vi nå nærmere på. Når det gjelder samlokalisering og nettverk vil det også i år komme en utlysing, antageligvis til høsten. I fjor var det 19 aktører som fikk støtte, jevnt fordelt over hele landet, sa hun.

Dette kommer i tillegg til allerede eksisterende tjenester for gründere, som lån, tilskudd, garantier, egenkapital og etablerertilskudd. Her er etablerertilskuddet viktigst. Det er normalt på 300 000 og det er 2 viktige kriterier: du må ha vekstambisjoner og en forretningside som representerer noe nytt. Du må også registrere bedriften din i Brønnøysund.

Made Management er en aktør som har mottatt Innovasjon Norges etablererstipend. Per Mygland fra Made var på plass for å fortelle om sine erfaringer.

– Uten Innovasjon Norge hadde det ikke vært noe Made, sa Mygland, og fortalte at han jobbet i to år for å få innvilget etablererstipendet. Det tok tid å få Innovasjon Norge til å tro på selskapet.

Hovedproblemet med kulturnæringen, mener Mygland, er at feltet består av av mange små og underkapitaliserte bedrifter. Det er spesielt vanskelig å jobbe med eksport når man ikke har infrastruktur med kapital i Norge. Det var derfor svært lærerikt å bli satt i bås med kraftselskaper og andre aktører som ikke hadde noe som helst med musikk å gjøre via Innovasjon Norge.

– Jeg tror vi kan oppnå mange kulturpolitiske resultater ved å bruke næringspolitiske virkemidler, konkluderte Mygland.

Last ned Innovasjon Norges presentasjon her.

Kreativt Europa

Videre følgte en presentasjon fra Wimps Kjartan Slette. Temaet var konseptet Mash Up, som du snart kan lese en egen artikkel om her på Musicnorway.no.

Kulturrådets Therese Evensen avsluttet innleggene med en presentasjon om EUs nye kulturprogram Kreativt Europa. Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Evensen refererte til en finsk undersøkelse blant deltakerne i EU-program, som viste at deltakelsen ga mer synlighet, større publikum, økt mobilitet og mer profesjonalitet.

Det er fire hovedordninger i programmet. Disse er:

– Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa (og utenfor)
– Oversettelse og promotering av europeisk litteratur.
– Kulturelle og kreative nettverk i Europa som styrker sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.
– Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

Programmet kan støtte både små og store prosjekter (opp til 2 mill) opp til fire år, og det kreves en egenandel på 40-50 prosent.

For ytterligere informasjon om de ulike ordningene i programmet, klikk her.

Last ned presentasjonen her.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere