logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Ny ordning: Større internasjonale lanseringer

Av Edvard Olai Brekke Værland Publisert: 24. jan, 2019

Eksportprogrammets arvtager heter ‘Større internasjonale lanseringer’, og lanseres nå

Ordningen Større internasjonale lanseringer skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister, utøvere og opphavere kan fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter, samt fostre spydspisser innen ulike sjangere og felt internasjonalt. Formålet er å øke salget, markedsverdien og etterspørselen til norsk musikk internasjonalt.

Søknadsfrist: 1. mars.

Søk i stikk.no

– Eksportprogrammet har i flere år vært ett av våre viktigste tiltak, og i løpet av de fem siste årene har mer enn 20 selskaper deltatt, og en lang rekke artister blitt lansert internasjonalt med støtte fra Eksportprogrammet. I takt med at selskapene har fulgt prosjektene ut, har også graden av internasjonalisering økt og med det har suksessene stått i kø. Samtidig har behovet for midler til å lansere norsk musikk fra Norge økt. I takt med at digitale plattformer tar over for det fysiske markedet over alt, øker konkurransen om oppmerksomheten og markedsføringen må være smartere, tettere på artisten – og den koster penger. Vi håper at dette tilskuddet kan bidra til at det norske støtteapparatet er med å planlegge og gjennomføre internasjonale lanseringer, sammen med det teamet de har internasjonalt, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Det er viktig å understreke at målgruppen fremdeles er det norske støtteapparatet som forvalter norske rettigheter, og disse skal søke og administrere tilskuddet. Søkere vil kjenne igjen mange av retningslinjene, men vi vil etterspørre mer informasjon om selve prosjektet som skal lanseres og mindre om selskapets forretningsutvikling. Det betyr at du kan søke på flere prosjekter samtidig, så lenge de oppfyller kravene, sier Finnskog

Hvem kan søke?
Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer artister, utøvere, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge, og som har rettighetene til å lansere prosjektet/produktet.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Selvrepresenterende artister som sitter på master/rettigheter til egne verk kan søke hvis de kan vise til vesentlig internasjonal etterspørsel, og har internasjonale samarbeidspartnere som investerer ressurser i det omsøkte prosjektet.

Hva kan det søkes om?
Tilskuddet gjelder spesifikke lanseringer over en definert periode og skal dekke reelle utgifter forbundet med denne. Lanseringen skal ha et langsiktig perspektiv og en lanseringsstrategi for et definert marked.

Det kan søkes flere tiltak i samme søknad, som:
• Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.
• Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med møtevirksomhet for støtteapparat og artister/utøvere.
• Deltakelse på prioriterte festivaler og messer i utlandet.
• Markedsspesifikke mediekjøp/web/kampanjer i sosiale medier.
• Utgifter i forbindelse med showcaser.
• Presse- og ekspertinvitasjoner
• Advokatbistand for internasjonale avtaler/samarbeid.
• In-house arbeidsutgifter (maks 15% av søkesum)

Punktene skal spesifiseres i et vedlagt budsjett.
For mindre omfattende og enkeltstående markedsføringstiltak og møtevirksomhet (under 100.000 kr) henviser vi til Bransjetilskuddsordningens andre kategorier.

Tilskudd i denne ordningen vil ikke gi deg mulighet til å søke for det samme prosjekt i samme kategori for samme periode i Bransjetilskuddsordningen.

Krav til prosjektet:
• Søker skal dokumentere vesentlig etterspørsel for sitt prosjekt og/eller produkt i omsøkt marked/markeder. (f.eks. medieoppslag/strømmetall/signerte avtaler/turnévirksomhet m.m.)
• Lanserinsstrategien skal beskrive hvordan prosjektet skal hevde seg internasjonalt, optimalisere sitt publikumspotensial, og øke søkers eksportinntekter.
• Søker og/eller prosjektet skal ha internasjonale samarbeidspartnere utover kjøpte tjenester og et relevant internasjonalt nettverk.
• Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase.

Det forutsettes en egeninvestering på minst 25%.

Les retningslinjene og søk på stikk.no

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere