logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Stream-Tech – norske erfaringer til USA

Av Stream-Tech – norske erfaringer til USA Publisert: 06. nov, 2014

Stein Bjelland har initiert kurs om strømmeøkonomi på New York University.

Strømmekonferanse på New York University bruker kunnskap og erfaring fra Norge.

Fredag 7. november starter konferansen Stream-Tech, en del av New York University-kurset «The Future of the Streaming Economy: Scandinavia as a Case Study«.

Konferansen er initiert av Stein Bjelland fra Stavanger som denne høsten underviser på NYUs Clive Davis Institute. Fra Norge har Bjelland hentet inn norske aktører som Trond Tornes, Mona Fimreite og Jarle Savio fra Phonofile, WiMP/Tidals Sveinung Rindal, og Rune Johannesen fra Høgskolen i Hedmark, for å lære amerikanske bransjeaktører hvordan man navigerer i et strømmemarked som er i vekst.

– Dette er første utgave av noe som vi kommer til å bygge videre på neste år. I tillegg er jeg en del av utredningen av kunstnerøkonomien som er bestilt av Kulturdepartementet. Veldig viktig, og veldig interessant. Disse problemstillingene går rett inn i det som opptar meg både personlig og profesjonelt. Utredningen er klar over nyttår. Utover det har jeg et dusin andre prosjekter jeg arbeider med, sier Bjelland.

Les om Music Norways Trade Mission til New York

I vesterled
Enkelt forklart tror Bjelland at man fort kan tro at man lever i framtiden her i Skandinavia når det kommer til hvordan strømmemodellen og strømmevirkeligheten fungerer og har utviklet seg siden Spotify, og siden Wimp, kom på banen i 2008.

– Den nye digitale virkeligheten fungerer i Skandinavia. Samtidig er det en god del arbeid som må gjøres for å få til en fordeling innenfor denne modellen for at den skal oppleves rettferdig for alle. I tillegg er det som om verdens mest viktige og innflytelsesrike marked, USA, ennå ligger tre-fire år etter Skandinavia. Diskusjonene her borte denne høsten er fortsatt fokusert på mye av det som vi diskuterte på by:Larm for flere år siden. Konferansen ønsker derfor å løfte og diskutere relevante problemstillinger i et skandinavisk /amerikansk- lys, sier Bjelland.

Selv om norske aktører har solid forståelse av eget marked, har man en vei å gå for å forstå det amerikanske, ifølge Bjelland.

– For å aktualisere dette her borte er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for hvordan det amerikanske markedet er satt sammen og er bygget opp. Min opplevelse og erfaring er at norske aktører har mye å lære om hvordan dette markedet faktisk fungere. Ser man på “våre” strømmemodeller opp mot den amerikanske strømmevirkeligheten og markedsforståelsen, i lys av tjenester som blant andre Pandora og iTunes Radio, så ser man at bildet er mer sammensatt enn man lett kan tro.

– En forståelse av den amerikanske radio-virkeligheten, både i et historisk perspektiv og nå i den digitale nåtid, er en forutsetning for å kunne introdusere våre tanker og ideer og modeller her borte.

Konferansen på NYU er derfor ikke nok et vikingtokt, men mer en dialog og refleksjon omkring disse problemstillingene og tenkningen omkring dette.

– Jeg tror også, i all ærbødighet, at det kan fort bli naivt å tro at man kan implementere våre strømmemodeller i dette markedet kjapt og effektivt, uansett hvor raskt bredbåndsnettet utbygges og hvor mye blant annet Spotify satser. For oss som har brukt mye tid her borte og arbeidet i dette markedet over tid, så ser vi at det nå åpnes fantastiske muligheter for norske aktører som ønsker seg inn i det amerikanske markedet. Men det krever kunnskap, nettverk og ikke minst tilstedeværelse over tid, mener Bjelland.

Fra statistikk til artistperspektiv
Tanken bak konferansen er å begynne bredt med tall, statistikk og analyser. Her er IFPI og Music Ally de gode hjelperne. Det er interessant å få deres tanker omkring de store linjene og tendensene, forteller Bjelland.

– Videre er det viktig å få perspektiver fra begge de tradisjonelle “leirene”. A2IM vil problematisere og utfordre fra indie-selskapenes perspektiv, mens jeg har utfordret Sony Music US til å tale de store selskapenes sak.

– Neste skritt vil være å se på tjenester som Tidal, Spotify og den amerikanske radio-strømmevirkeligheten, og da spesifikt på forretningsmodellene og tankene bak strategiene. I tillegg blir det fokus på videotjenestene som spiller en stadig viktigere rolle i alt dette samt å diskutere og reflektere med bloggere som nå fremstår som de nye kvalitetsfiltrene og kuratorene i en uoversiktlig virkelighet.

Les også: WiMP ekspanderer med TIDAL til USA

– Avslutningsvis ønsket jeg å gi de som skaper, artistene, en tydelig stemme. Derfor har jeg bedt min kollega Mike Errico, låtskriver og artist, om å sende oss ut i New York kvelden med kanskje de aller viktigste tankene denne dagen.

Nå går toget
Bjelland tror norsk bransje har opparbeidet seg kunnskap og dermed konkurransefortrinn om strømmemarkedet som kan brukes i eksportøyemed.

– Det er tydelig et åpent vindu her borte nå framover for norsk erfaring og kunnskap. Jeg er usikker på om det er våre modeller som kommer til å bli de dominerende her borte, men utviklingen går veldig fort nå og heldigvis er vi alle usikre på hvor dette beveger seg og hva som blir det neste.

– Jeg ønsker virkelig at norsk tenkning, teknologi og kunnskap blir med når det amerikanske toget snart går. Derfor blir det veldig interessant å følge Tidal sin nisje-satsing framover. Jeg skulle gjerne også sett at selskaper som Phonofile posisjonerer seg i det amerikanske markedet. Det blir lenge til vi får denne sjansen igjen.

Bjelland mener deler av norsk bransje har forståelse og hands-on kunnskap som et stort antall “konkurrenter” her ennå bare kan drømme om.

– Det høres kanskje lite norsk og voldsomt ut, men realiteten er at her i USA er dette virkelighet. Så lenge det varer.

– Sett fra et skandinavisk ståsted – hvordan tror du strømmemarkedet I USA kommer til å utvikle seg framover?

– Det er vel det som er tusenkroners-spørsmålet. Nisjer er kanskje et stikkord, som også harmonerer med den amerikanske strømmevirkeligheten som er drevet av Pandora. Møtet mellom en Pandora-modell og Spotify-modell blir interessant. Samtidig vil kanskje et selskap som Apple ha en rolle her, selv om jeg er litt i diskusjon med meg selv, og endel andre, om de har forståelse nok til å forandre noe som helst omkring dette i overskuelig framtid, uansett oppkjøp av Beats.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere