logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Svensk eksport opp i 2012

Av Svensk eksport opp i 2012 Publisert: 19. feb, 2014

Faksimile fra Musikbranschen i siffror

Musiksverige har publisert rapporten Musikbranchen i siffror for 2012.

Rapporten Musikbranchen i siffror viser at eksportinntektene til Sverige vokste fra én milliard SEK til 1,2 milliarder SEK fra 2011 til 2012. Det utgjorde 16 % av den totale omsetningen i svensk musikkbransje i 2012, det samme som i 2011.

Den samlede inntekten til den svenske musikkbransjen var på 7,4 milliarder SEK i 2012. Det er en oppgang på 17 % fra 2011, da tallet var 6,3 milliarder SEK. Inntektene er fordelt på konsertinntekter, opphavsrettslige inntekter og innspilt musikk.

Konsert største inntektskilde
Inntektene på konsertområdet totalt sett økte med 22 % fra 2011 til 2012. Konsertinntektene gikk opp til 3,9 milliarder SEK og representerer 53 % av musikkbransjens samlede inntekter i Sverige i 2012.

Opphavsrettslige inntekter stod for 26 % (1,9 milliarder SEK), mens innspilt musikk utgjorde 21 % (1,6 milliarder SEK), viser rapporten.

Opphavsrettslige inntekter størst i eksportområdet
De opphavsrettslige eksportinntektene er 588 millioner SEK i 2012, og utgjør 30 % av bransjens totale inntekter på dette feltet. Dette representerer den største kilden til eksportinntekter til Sverige.

Sverige ligger også høyt i internasjonal sammenheng på dette området, heter det i rapporten, som mener forklaringen delvis er at landet har mange fremgangsrike opphavspersoner, som for eksempel Agnes, Avicii, Laleh, Max Martin og Timbuktu, og delvis at de svenske opphavsrettsselskapene har en effektiv innsamling og utbetaling av vederlag gjennom STIM og SAMI.

Høy betalingsavilje
Av de totale inntektene fra innspilt musikk på 1,6 milliarder SEK kommer majoriteten av inntektene – 1,3 milliarder – fra det svenske markedet.

Eksportinntekt fra lisensiering til en part i et annet land er verdt fem til seks ganger mer i konsumentleddet enn nettoinntekten til Sverige, heter det i rapporten. Basert på en gjennomsnittlig lisensavgift på 25 % til det svenske repertoaret viser en beregning i rapporten at eksportinntekten på 228 millioner SEK tilsvarer en utenlandsk betalingsvilje på om lag 1,2 milliarder SEK på innspilt svensk musikk.

Som for innspilt musikk er betalingsviljen for konserter mye høyere i utlandet enn hva tallene viser, heter det i rapporten. I tilfellene der svenske artister samarbeider med utenlandske agenter på management/arrangørsiden, utgjøres den konsertrelaterte eksportinntekten til Sverige bare av artisthonoraret. Dette skiller seg fra en konsert gjennomført i Sverige der hele verdien av antall solgte billetter utgjør omsetningen, heter det. Den konsertrelaterte eksportinntekten er beregnet til 340 millioner SEK for 2012.

Les rapporten i sin helhet på Musiksveriges hjemmesider.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere