logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

– Tilstedeværelse ute skaper flere muligheter for hele bransjen

Av Pål Dimmen Publisert: 29. mar, 2017

Alan Walker

Den nye ordningen for bransjetilskudd skal sørge for økt tilstedeværelse på internasjonale markeder.

Music Norway omstrukturerte nylig tilskuddsordningene for å øke mulighetene for alle i bransjen. Du kan nå søke i rett ordning enten du er artist eller opphaver, eller om du er bransje eller festival. Det har vært særlig viktig å få på plass flere relevante ordninger for å svare på behovene til det norske støtteapparatet, som skal bidra til at flere kan følge artistene sine ut og være deres partner både lokalt og internasjonalt.

Et uttalt behov i bransjeleddet er midler til egne reiser, særlig i en tidlig fase av prosjektet der du alene tar all risiko og investerer i prosjektet i jakten på internasjonale partnere eller avtaler.

For å svare på behovet, har Music Norway har fått friske midler fra Kulturdepartementet som er øremerket tilskudd til møtevirksomhet for støtteapparatet. Disse midlene blir nå søkbare i den nye bransjetilskuddsordningen til støtteapparatet, med hyppigere søknadsfrist en det tradisjonelle reisetilskuddet. Ordningen har frist den første hver måned, for å kunne imøtekomme muligheter for viktige møter på kort varsel.

– Erfaringer med reisestøtten til utøvere bekrefter at en aktiv og synlig tilstedeværelse ute skaper flere muligheter for våre musikere. Vi sørger nå også for at bransjeleddet kan ta sine internasjonale møter og sørge for en aktiv tilstedeværelse. Vi tror at det norske bransjeleddet må være med ut, få erfaringer og innsikt fra ulike markeder som gjør at de kan forvalte rettighetene og karrierene hjemmefra, sier Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Music Norway åpnet for denne muligheten allerede i 2014, og er glad for at støtteapparat får tillit med nye søkbare tiltak:

– Det er viktig og riktig at dette tiltaket er prioritert med nye midler fra departementet. Norsk musikkbransje har hatt få internasjonale bransjeprofiler, som kan ta opp konkurransen med internasjonale selskaper. Skal norske utøvere signere med norske selskaper, må disse være konkurransedyktige ute. Det handler litt om penger, det handler mye om nettverk, markedsinnsikt og troverdighet. Å bygge dette tar tid, koster penger og krever tålmodighet og teft. Men dette hjelper et stykke på veien.

MER Musikk ved Alan Walker-manager Gunnar Greve har blant annet benyttet ordningen til å bygge Walkers merkevare, både gjennom låtskriver-sessions i Los Angeles med viktige aktører og omfattende møtevirksomhet i London for å bygge forretningsforbindelser.

Deep Sea Music and Management, som er støtteapparatet til Ida Jenshus, fikk tilskudd til å gjennomføre møter i både Nashville og Los Angeles for å finne co-writes og samarbeidspartnere i det amerikanske markedet, mens Waterfall Music fikk tilskudd til å gjennomføre møtevirksomhet og sessions i Berlin i forbindelse med Frida Ambundsen-prosjektet CAL.

– Det er i dialog med feltet selv at vi kan blir så relevante og konstruktive som mulig, og denne nye ordningen er et resultat av økt forståelse for at et godt støtteapparat vil generere merverdi for artisten, selskapet og den norske representanten. De nye ordningene og retningslinjene har også åpnet for flere alternativer og muligheter, jeg anbefaler alle å sjekke ut stikk.no, sier Kathrine Synnes Finnskog.

Førstkommende søknadsfrist er nå på lørdag, innen midnatt 1. april.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere