logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

To millioner fra Utenriksdepartementet

Av To millioner fra Utenriksdepartementet Publisert: 04. jun, 2014

iStock

Prosjekter med næringsrettede målsetninger vil bli tillagt særlig vekt, melder UD.

Utenriksdepartementet (UD) utlyser to millioner kroner til internasjonale kulturprosjekter. Midlene kommer i tillegg til reisestøtten for kunstnere, som kan søkes om i stikk.no, og andre prosjekter Utenriksdepartementet finansierer.

– Det er regjeringens mål å styrke norsk kulturs internasjonale muligheter. Vi må sikre oss at de beste prosjektene får støtte, sier Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet, i en kommentar til Music Norway.

Ordningen er ment for norske profesjonelle kulturutøvere, og målet med utlysningen er å bidra til at norske kunstnere kan utnytte sitt internasjonale potensiale på best mulig måte, å bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv, at norsk kultur kan inngå i en gjensidig dialog med internasjonalt kulturliv, og bidra til økt verdiskapning i norsk kulturliv.

Søknadsfrist er mandag 23. juni 2014.

Les mer om ordningen «Tilskudd til fremme av norske kulturuttrykk i utlandet» på denne siden på regjeringen.no. Søknadsskjema finnes på samme sted.

Det kan søkes om støtte til internasjonal aktivitet innen musikk, litteratur, scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, design, film, samt andre kreative ikke-dokumentariske ytringsformer. Søkes det om tiltak som skal finne sted i Norge, skal hovedmålet med tiltaket være å profilere norske kulturuttrykk overfor viktige internasjonale miljøer.

Prosjekter som har langsiktige målsetninger og prosjekter med næringsrettede målsetninger vil bli tillagt særlig vekt, heter det fra UD.

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til UD v/ Kulturseksjonen på tlf. 23 95 03 20 eller til kulturseksjonen@mfa.no.

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere