logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

TONOs inntekter fra utlandet vokser

Av TONOs inntekter fra utlandet vokser Publisert: 29. mar, 2016

Cato Strøm, adm. dir. i TONO (Foto: tono.no)

TONO kunne notere sitt beste år økonomisk i 2015.

TONO økte sine samlede inntekter i 2015, med bruttoinntekter som strakk seg til 588,5 millioner kroner, før tap og lovpålagt trekk til Det Norske Komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), skriver TONO på sine hjemmesider.

Resultat etter fradrag for driftskostnader, som i sin helhet går til rettighetshaverne, var på kr 492 millioner kroner.

Den største veksten i 2015 kom i innenfor utenlandsinntektene, som øker med 23,7 prosent. Inntektene fra bruk av TONOs repertoar i utlandet var i 2015 på kr 43,5 millioner. Året før var de samme inntektene på kr 35,2 millioner, en økning på ca. 8,3 millioner kroner (23,7 prosent) fra 2014 til 2015, og står dermed for den største prosentvise økningen i inntekter.

Den viktigste økningen kommer fra Sverige (40,9 prosent), Tyskland (30 prosent) og Frankrike (69,4 prosent).

– Veksten kommer som følge av økt bruk av norsk musikk i utlandet, samtidig som norsk musikk brukes mer i utenlandske TV-produksjoner og filmer. Veksten skyldes også svekkingen av kronekursen vis a vis andre valutaer, sier adm. dir. i TONO, Cato Strøm.

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag nærmere 27 500 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere