logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Trenger du mer kunnskap om de store asiatiske markedene?

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 24. mai, 2018

Bli med til Sound City og hev kompetansen din om de voksende markedene i øst!

Music Norway inviterer norske musikkselskaper som ønsker å jobbe mot de viktigste musikkmarkedene i Asia til å delta på Liverpool Sound Citys konferanse «Accessing the Asian Music Markets».

Arrangementet er en del av International Business Festival og finner sted i Liverpool 27. juni 2018.

Programmet inneholder presentasjoner og oversikter over markedene i Kina, India, Korea og Japan, samt egne sesjoner rettet mot selskaper og enkeltindivider med eksporterfaring om hvordan man får tilgang til disse markedene. Dagen avsluttes med rundebord hvor man i mindre grupper får delta i samtaler med foredragsholderne.

Les våre veikart til:
Kina
Japan
India

Flere av de asiatiske landene har de siste årene utviklet seg til å bli mer interessante eksportmarkeder. Mye av grunnen ligger i den teknologiske utviklingen og også større lokal interesse for å forholde seg til opphavsregler. Markedene som har vært preget av piratvirksomhet og svært lav betalingsvilje (og evne) kan en nå se en tydelig endring.

Denne endringen kan åpne for nye muligheter for norsk eksportrettet musikkbransje. Music Norway har ambisjoner om å følge utviklingen i de asiatiske markedene, med spesielt fokus på Kina.

Norske musikkselskaper kan søke om deltakelse og et reisetilskudd på 2500,- ved å sende en mail til info@musicnorway.prod07.dekodes.no. Opplys om hvilket selskap du jobber i, din rolle og hvorfor du ønsker å delta.

Det er begrenset med plasser. Selskaper med eksporterfaring og klare ambisjoner om å jobbe mot de asiatiske markedene vil bli prioritert. Kun 1 person per selskap kan motta reisetilskudd.

FRIST: 1. juni. OBS! kort frist

Spørsmål om konferansen sendes til Helene Broch på helene@musicnorway.prod07.dekodes.no

Fra Music Norway vil Nina Finnerud og Helene Broch være tilstede.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere