logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

UD øker reisestøtten

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 22. mar, 2017

Norwegian Arts Abroad (NAA) med Laila Bokhary i midten. (Foto: Mariken H. Bruusgaard/UD)

Spiller en avgjørende rolle for å opprettholde konsertaktivitet i utlandet, sier Kathrine Synnes Finnskog.

Regjeringen ved Utenriksdepartementet (UD) øker reisestøtten til kunstnere og kulturaktører med nærmere 40 prosent i 2017, til 12,8 millioner kroner. Dette kunne statssekretær Laila Bokhari i dag meddele de syv kunstfaglige organisasjonene, som er Danse- og teatersentrum, DOGA, Norsk filminstitutt, Norwegian Crafts, NORLA, OCA og Music Norway.

– Reisestøtten bidrar til at norske kunstnere og kulturaktører kan delta på sentrale internasjonale arenaer og gjøre seg gjeldende i utlandet. Dette gir arbeidsmuligheter og en tydeligere norsk stemme i den globale dialogen om kunstuttrykkenes utvikling, sa statssekretær Bokhari under møtet.

Les mer om hvordan de ulike organisasjonene administrerer reisestøtten på stikk.no.

Reisestøtte gis til kunstnere som er invitert til oppdrag ved profesjonelle scener og kunstarenaer i utlandet. Støtten er en viktig del av regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, heter det i en pressemelding fra UD.

– Norsk musikk har selvtillit og har gjennomgått en rask profesjonalisering de siste årene, og i takt med talent og erfaringer, har det skapt en økende etterspørsel etter norsk musikk internasjonalt. Vi har hatt gode virkemidler som bidrar til at norsk musikkliv er synlig og aktive på en internasjonal arena. Reisetilskuddet er et av de viktigste virkemidlene vi har, og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde konsertaktiviteten internasjonalt. I 2016 fikk hele 2450 konserter tilskudd fra denne ordningen, kommenterer direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere