logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Utøversektoren under lupen i ny eksportsurvey

Av Utøversektoren under lupen i ny eksportsurvey Publisert: 28. aug, 2015

Anne Britt Gran - professor ved BIs Centre for Creative Industries (foto: BI)

GramArt, MFO, BI:CCI og Music Norway går sammen om grundig kartlegging av medlemsmassens behov og aktivitet på eksportfeltet gjennom ny survey som rulles ut tidlig i september.

2. september rulles høstens store Eksportsurvey ut der Music Norway, GramArt, MFO og BIs Centre for Creative Industries (BI:CCI) for første gang samarbeider om en felles undersøkelse av dette omfanget.

Surveyen tar sikte på å kartlegge norske utøveres eksportaktivitet og identifisere behovene sektoren har.

– Det har lenge vært et ønske om å konkretisere et samarbeidsprosjekt med både MFO og GramArt, sier Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog.

– Deres medlemmer er også brukere av Music Norway, og vi ønsker å samle alle innspill når vi tilrettelegger og prioriterer vår aktivitet videre. Vi legger også opp til en workshop med alle organisasjonene når funnene foreligger, og svarene vi får gir en større innsikt i hvor og hvordan vi både samlet og hver især kan bidra til et felles løft for å øke norsk musikkeksport.

I tillegg til MFO og GramArts medlemsmasse og brukere av Music Norways tilskuddsordninger, blir også medlemmer i FolkOrg, Norsk Jazzforum og Norsk Komponistforening bedt om å bidra til kunnskapsinnhøstingen.

Samarbeid om kunnskapsproduksjon
Et tettere samarbeid med BI:CCI trekkes også fram av Synnes Finnskog som en styrke for høstens utøver/artistundersøkelse.

– Jeg er glad for samarbeidet med BI:CCI, som fasiliteter surveyen og workshopen for oss. En bedre analyse, et annet perspektiv og sammenlignende resultater fra andre rapporter og undersøkelsen vil gi et mer totalt overblikk.

Anne Britt Gran, professor ved BIs Centre for Creative Industries forteller om et nært samarbeid mellom GramArt, MFO og Music Norway i utformingen av eksportsurveyen:

– Vi har samarbeidet om utvikling av spørreskjemaet, slik at alle parter skulle føle eierskap til undersøkelsen, forteller Gran.

– Samarbeid om kunnskapsproduksjon er viktig i kulturnæringen. Det er lite midler til slikt i denne sektoren, og i forhold til andre næringer er kunnskapsproduksjonen fremdeles på et begynnerstadium. I forhold til det offentlige, er det ofte tall som teller. Områder der det ikke telles, risikerer å tape terreng både økonomisk og oppmerksomhetsmessig.

Tidlig i desember vil sluttrapporten fra undersøkelsen være klar fra BI:CCIs side.

Kathrine Synnes Finnskog (foto: Lisbeth Risnes)

Sanntidsbilde og fremtidsambisjoner
Høstens eksportsurvey vil kartlegge både nåværende og planlagt fremtidig eksportaktivitet. Organisasjonene bak undersøkelsen uttrykker at man med en jevnlig gjentagelse av en slik survey har en ambisjon om å kartlegge endringer i behov, satsningsmarkeder, aktivitetsformer og hvilke virkemidler som trengs for sektoren, og vil gjøre partene i bedre stand til å gjøre justeringer i organisasjonene i takt med endringer på eksportfeltet.

Omsetning på musikkfeltet kartlegges også gjennom de årlige Musikk i Tall-rapportene. Anne Britt Gran presiserer at høstens undersøkelse er ment å utfylle Rambøll-rapportene med en mer detaljert kartlegging av utøverfeltet.

– Det vi arbeider med nå er et mer nærgående studie av musikere i eksportmarkedet, enn det Rambøll-rapporten leverte. Vi spør musikerne selv blant annet om hvordan de agerer i utenlandsmarkedet, hvor skoen trykker i virkemiddelapparatet og om hvilke eksportambisjoner de har. Jeg håper og tror at funnene fra denne undersøkelsen kan benyttes til å tilrettelegge bedre for norsk musikkeksport fremover. Ved å gjennomføre undersøkelsen regelmessig, kan man også se om eventuelle endringer i virkemiddelapparatet virker.

Synnes Finnskog har også klare forventninger til funnene i høstens undersøkelse.

– Jeg forventer at vi får noen bekreftelser, men håper at vi også blir utfordret. Jo mer innsikt vi får i musikklivets behov, jo smartere kan vi konkretisere tiltak og justere virkemidler. Det har vi også sagt vi skal gjøre, og jo mer og bedre svar, jo mer relevante kan vi være. Jeg oppfordrer derfor så mange som mulig å delta.

Hovedfeltene som kartlegges i septembers eksportsurvey:

– Identifisering av fordelingen til artistenes eksportrelaterte inntektskilder
– Kartlegging av støtteapparatet rundt artistene
– Vurdering av virkemidler og tilskuddsordninger på eksportfeltet
– Utøvernes ambisjonsnivå for fremtiden
– Identifisering av hvordan artistene forventer at deres inntektskilder fra eksport skal fordele seg i fremtiden
– Utfordringer og barrierer som hindrer internasjonal aktivitet for norske musikere
– Kartlegging av brukergruppenes behov for tjenester fra Music Norway og andre relevante organ
– Ønskeliste: hva trenger du for å bli bedre internasjonalt?
– Kompetansebehov

I tillegg kartlegger undersøkelsen en rekke forhold rundt demografi, sjangertilhørighet, selskapsform, organisasjonstilhørighet og andre parametere som vil gi organisasjonene økt kunnskap om sin medlemsmasse.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere