logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Vekst i musikkeksporten i 2014

Av Vekst i musikkeksporten i 2014 Publisert: 21. des, 2015

Musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i 2014

Rapporten Musikk i tall 2014 beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2014. Rapporten, som er den tredje i rekken, er skrevet av Rambøll Management Consulting.

Rambølls analyser viser at den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i 2014. Dette er en nedgang på 2 prosent fra 2013, men en økning på 7 prosent fra 2012.

Konsertinntekter: 1,8 millioner kroner i 2014. Økning på 20 prosent fra 2012 og en liten nedjustering fra 2013 hvor det var en kraftig vekst.

Inntekter fra innspilt musikk: 804 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 9 prosent fra 2012.

Inntekter fra vederlag og opphavsrett: 892 millioner kroner i 2014. En økning på 11 prosent fra 2012. Noe av økningen skyldes vederlag for strømming og nedlastning.

Les rapporten her

Eksportvekst
Verdien på norsk eksport er samlet 223 millioner NOK, en vekst på fem millioner kroner fra 2013 til 2014.

– Det er veldig gledelig at eksporten går opp. Det er fint å ha årlige målinger som viser tendenser i markedet over tid. Tallene bekrefter etterspørselen vi opplever for norsk musikk internasjonalt akkurat nå, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Musikksverige, Linda Portnoff, har sittet i fagreferansegruppen som har kommet med råd i forbindelse med rapporten. Hun mener utviklingen på konsertfronten er hovedårsaken til tilbakegangen.

Les også: Opp 25% på fem år i Sverige

– Det som forklarer tilbakegangen sammenlignet med tidligere år i den norske musikkbransjen er nedgangen i konsertinntekter. Samtidig øker eksportinntektene for samtlige av de tre delmarkedene, opphavsrett, innspilt musikk og konsertinntekter, sier hun.

Sterkere enn innenlandsmarkedet
Musikkeksporten har vokst i takt med den øvrige omsetningsveksten i bransjen, og utgjør samme andel, 6 %, som i 2012 og 2013.

Norske artister og utøveres honorarer i utlandet økte med 10 % i 2014, til 117 millioner NOK.

Èn av årsakene til denne økningen er at gjennomsnittshonoraret blant artistene som har reist ut har gått noe opp sammenlignet med de to tidligere årene. En annen årsak er aktiviteten blant symfoniorkestrene som har hatt høyere inntekter fra utlandet enn de to foregående årene, ifølge rapporten.

Eksport av innspilt musikk utgjør 5% av totalen, og er verdt 38 millioner kroner i 2014, mot 33 mill. i 2013 og 23 mill. i 2012. Dette innebærer en vekst på 65 % i eksportinntektene på innspilt musikk de siste tre årene, 15% vekst fra 2013 til 2014.

For innspilt musikk har eksportandelen siden 2012 hatt en sterkere vekst enn det veksten i innenlandsmarkedet skulle tilsi, heter det i rapporten.

Vederlag og opphavsrettslige inntekter fra utlandet har hatt en nedgang på 13 %, fra 79 millioner i 2013 til 68 millioner i 2014. Dette henger sammen med en nedgang i de mekaniske rettighetene på 40 %. Samtidig vokser fremføringsrettighetene med 24 % i 2014.

Skandinavisk likhet
– Veksten fra 2012 til 2013 var langt høyre enn veksten vi så i bruttonasjonalprodukt. Dette gjaldt også i våre naboland. Tallene som beskriver 2014 viser en liten nedgang fra 2013, men samtidig har det vært en vekst i omsetningen fra 2012 til 2014 tilsvarende 7 prosent, omtrent som i våre naboland, sier Håkon Kavli, prosjektleder for rapporten.

Sveriges omsetning var mer enn dobbelt så stor som den norske musikkbransjens omsetning i 2014. Når vi ser den totale omsetningen i forhold til antall innbyggere, ligger derimot omsetningen i den norske musikkbransjen nærmere nivået i våre naboland. I 2014 omsatte den norske musikkbransjen tilsvarende NOK 675 per innbygger, mens omsetningen innbygger i Sverige var NOK 769.


Kilder:

Musikk i tall
Kulturrådet

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere