logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

59% vekst i sysselsetting

Av 59% vekst i sysselsetting Publisert: 17. feb, 2016

Musikkbransjen har flest sysselsatte i enkeltpersonforetak, ifølge BI:CCIs rapport om den kreative næringen 2008-2014.

BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) har lagt fram sin rapport Kreativ Næring i Norge 2008-2014.

Les rapporten her

Følgende bransjer utgjør den kreative næringen i BI:CCIs kartlegging: Arkitektur, aviser og magasiner, bok, dataspill, film, musikk, reklame og event, TV og radio, utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans), utdanning og undervisning (innenfor denne næringen) og visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv).

Les BI:CCIs egen webside: Hvordan går det med kreativ næring i Norge?

Rapporten viser at Musikkbransjen har hatt en vekst i verdiskaping på 5 prosent i perioden 2008-2014, fra 1,831 milliarder kroner i 2008 til 1,922 milliarder kroner i 2014. Til sammenligning har veksten i verdiskaping i hele den kreative næringen vært på 15 prosent og i fastlandsøkonomien på 38 prosent i samme periode.

I rapporten heter det at overgangen fra salg av innspilt musikk på CD og som digitale filer (iTunes) til abonnementsbaserte strømmetjenester (Spotify) kan observeres i en nedgang i verdiskapingen på 8 prosent fra 2008 til 2011 og en påfølgende oppgang på 16 prosent fra 2011 til 2014. 2012 reflekterer musikkbransjens vendepunkt, som kom da totalomsetningen for innspilt musikk i Norge økte for første gang siden 2000, samtidig som omsetningen fra digitale tjenester ble den viktigste driveren for den totale omsetningen (IFPI Norge, 2015).

Faksimile fra rapporten, side 54.

I 2014 var 3056 sysselsatt i AS o.a. i musikkbransjen, og 8138 var innehavere av et enkeltpersonforetak. Omsetningen i bransjens ikke-regnskapspliktige enkeltpersonforetak var på totalt 1858 millioner NOK i 2014, altså 1,8 milliarder kroner.

De ti største bedriftene hadde til sammen en verdiskaping på 745 millioner kroner, noe som utgjør 39 prosent av den totale verdiskapingen i bransjens AS o.a.

Faksimile fra rapporten, side 53.

Hovedtall for hele næringen, fra rapporten:
– Det har vært en vekst i verdiskaping på 15 prosent i perioden 2008-2014.
– Det har vært vekst i sysselsettingen på 9,4 prosent i perioden, og det er enkeltpersonforetakene som står for den største veksten.
– Den kreative næringen utgjør 3 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.
– Den kreative næringen utgjør 4,3 prosent av sysselsettingen i Norge.
– Oslo har den største andelen av både verdiskaping og sysselsetting.

Den kreative næringen har ikke holdt tritt med fastlandsøkonomien i perioden, der verdiskapingsveksten har vært på 38 prosent. Næringens andel av fastlandsøkonomien har gått ned fra 3,6 prosent i 2008 til 3 prosent i 2014. Når det gjelder sysselsetting er utviklingen motsatt; her har andelen sysselsatte gått opp fra 4,1 prosent til 4,3 prosent, heter det i rapporten.

Les om rapporten i Aftenposten: Design-Norge vokser, avisbransjen blør

I rapporten sammenlignes bransjene som sorteres under kreativ næring. Bransjene har utviklet seg meget forskjellig i perioden 2008-2014, noe som henger sammen med både finanskrisen i 2008 og bransjenes digitaliseringsgrad. Veksten i enkeltpersonforetak er også ulikt fordelt på bransjene, noe som henger sammen med deres historie og egenart. Slik sett er den kreative næringen svært heterogen akkurat nå, heter det i rapporten.

 

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere