logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Vekst på 5% i musikkbransjen

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 12. des, 2016

Prosentfordeling av total omsetning i Norge og i utlandet 2012–2015 (Rambøll).

Rambølls tallfesting av inntektene i musikkbransjen 2015 er klar.

Rambølls analyse viser at den norske musikkbransjen omsatte for 3,727 milliarder kroner i 2015. Det er en vekst på 5 prosent sammenlignet med 2014. For de fire måleårene 2012-2015 er den gjennomsnittlige årlige veksten i musikkbransjens omsetning 7 prosent. Den totale omsetningen inkluderer inntekter fra salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet (billettinntekter) og vederlags- og opphavsrettslige inntekter. Den totale omsetningen inkluderer også eksport.

Eksporttallet for 2015 er 241 millioner kroner og utgjør 6%. Eksporten har vokst i takt med den øvrige omsetningsveksten i bransjen, og utgjør samme andel av omsetningen i 2015 som i målingens tre foregående år.

Kjernen av bransjen
Eksport representerer en kjerne av bransjen og favner ikke alle eksportinntektene den norske musikkbransjen har. Det er for eksempel ikke medregnet enkeltavtaler som komponister, artister eller produsenter har med utenlandske selskaper. Det er kun inntekter som kan føres direkte tilbake til norske aktører, som er inkludert i statistikken, heter det i rapporten.

– Det er jevn vekst i omsetningen i musikkbransjen og det er positivt i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Men norske artister som er signert på selskaper i utlandet telles ikke med i rapporten. Det gjelder blant annet Kygo, som hadde en driftsinntekt på 16 millioner kroner i 2015, samme år som han oppnådde én milliard streams. Kygo har signert sine rettigheter til et management, plateselskap og forlag i utlandet, en konsekvens av at han på det tidspunktet ikke fant den samarbeidspartneren han ønsket eller trengte i Norge akkurat da, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Vi må prioritere å bygge en sterkere industri med lokale selskaper som kan forvalte artistene og deres rettigheter fra Norge. Da kan bransjen internasjonaliseres og eksportinntektene øke. Dette må også være sentrale element i etableringen av Kreativ Norge, Kulturrådets nye organ for kreativ næring, og i eksportstrategien for kreativ næring hos Innovasjon Norge, sier Synnes Finnskog.

Prosentfordeling av total omsetning i de ulike markedene 2012–2015 (Rambøll).

Behov for mer kunnskap
Nyttig og relevant bransjestatikk på noen områder synes å øke behovet for enda mer statistikk, skriver kulturforsker Georg Arnestad i en analyse av Rambøll-rapporten.

– Interessa har særleg vore knytt til behovet for ny kunnskap om forholdet norsk/utanlandsk, eksport/import og geografiske fordelingar av nasjonale tal. Etter kvart kjem truleg behovet for kunnskap om korleis inntektene vert fordelte mellom ulike aktørar i dei tre felta: produsentar, arrangørar, kunstnarar, andre utøvarar, distributørar, rettshavarar. Kunnskapsmangelen er stor, skriver Arnestad i analysen.

Les hele rapporten her

Synnes Finnskog mener Rambøll-rapporten viser en interessant tendens, som er at omsetningen øker, men at den isolert sett gir for lite grunnlag til å analysere musikkindustrien på.

– Bransjen må sammen kartlegge mer for å få bedre svar på hvordan vi strategisk skal tilrettelegge for vekst i norsk musikkliv. Music Norway har utviklet tall i som viser vekstambisjonene i bransjen, og i samarbeid med Kunnskapsverket kartlegger vi virkemiddelapparatet for musikknæringen. Vi gjennomfører en årlig eksportundersøkelse i samarbeid med BI:CCI, som også utfører en kartlegging og analyse av verdiskaping og sysselsetting i musikkbransjen for oss. Denne innsikten håper vi vil bidra positivt inn mot Kreativ Norge og Innovasjon Norge sin satsing på kreativ og kulturell næring, sier Synnes Finnskog.

Music Norway har samlet de aktuelle rapportene på en egen Innsikt-side.

Funn i Rambøll-rapporten
– Total omsetning av innspilt musikk i 2015 er 884 millioner kroner. Dette er en vekst på 9% fra 2014. I rene kroner er eksporten av innspilt musikk 46 millioner kroner, opp fra 38% millioner i 2014, og representerer 5% av den totale omsetningen.

– Konsertinntektene var på 1,929 milliarder kroner i 2015. Det er en vekst på 4% fra 2014 til 2015. Av dette utgjør eksportinntektene fra utlandet til Norge 114 millioner kroner, en nedgang fra 121 millioner kroner i 2014. På hjemmemarkedet er tallene basert på billettinntekter, eksport gjenspeiler aktørenes honorarer i utlandet. Eksportandelen utgjør 6% av total omsetning på konsertområdet. Fra 2014 til 2015 er det 6% fall i eksportinntektene på konsert, mens perioden 2012 – 2015 viser vekst på 3%.

– Vederlag og opphavsrettslige inntekter var 914 millioner kroner i 2015. Det representerer en vekst på 2% fra 2014 til 2015. 80 millioner av dette er eksportinntekter. Andelen eksport på dette området er 9% i 2015, mot 8% i 2014. I rene kroner er veksten 12 millioner fra 2014 til 2015.

Videre skriver Rambøll at eksporten utgjør omtrent samme andel av omsetningen i Norge som i Danmark. Sverige har en større andel eksport. Den samlede omsetningen i Norge var litt mer enn 1,5 milliarder norske kroner lavere enn i Danmark. Sveriges omsetning var mer enn dobbelt så stor som den norske musikkbransjens omsetning i 2015. Når vi ser den totale omsetningen i forhold til antall innbyggere, ligger derimot omsetningen i den norske musikkbransjen nærmere nivået i våre naboland. I 2015 omsatte den norske musikkbransjen tilsvarende 715 kroner per innbygger, mens omsetningen per innbygger i Danmark og i Sverige var henholdsvis 950 kroner og 889 kroner.

Kulturrådets analyse av rapporten

Rapporten ble lansert mandag 12. desember. Se lanseringen her.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere