logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Årets siste søknadsfrist 1. desember

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 20. nov, 2020

Ann-Kristin Kreuz og Joachim Alte i Ekko Agency har søkt tilskudd hos Music Norway for å bygge opp og markedsføre sin nye tjeneste Ekko Songs internasjonalt. Lær mer om prosjektet og hvordan de opplevde søknadsprosessen i filmen over.

1. desember er årets siste søknadsfrist.

Vi har i løpet av året gjort en del tilpasninger i retningslinjene for å tilpasse oss dagens situasjon. Her er en oversikt over hva man kan søke på.

Reisetilskudd til utøvere og opphavere:
Vi har vi i samråd med Utenriksdepartementet gjort en rekke tilpasninger i ordningen Reisetilskudd for utøvere og opphavere. I og med at stort sett hele verden er stengt ned, er det så å si umulig å gjennomføre turneer og konserter som før.

Vi har derfor åpnet for at også utøvere og opphavere kan søke om PR- og markedsføringstilskudd i denne ordningen.

Dette videreføres også til fristen 1. desember. Det er som vanlig mulig å søke om reiser for fremtidige konserter og turneer.

Med hensyn til reisevirksomhet, har Utenriksdepartementet nå kommet med en presisering med hensyn til karanteneregler og reiseråd:

Utanriksdepartementet har i den ekstraordinære situasjonen koronapandemien leier til oppretta helserelaterte reiseråd, mellom anna grunna smittefaren ved reiser til utlandet. UD sine reiseråd er eit tydeleg signal om korleis norske styresmakter vurderer smittesituasjonen. Men dei er samtidig råd, ikkje forbod. Alle som vurderer å reise til utlandet, må vurdere om reisa er strengt nødvendig, og sette seg inn i situasjonen i det landet dei skal reise til. Det betyr at departementet legg til grunn at tilskotsmottakarar følgjer dei gjeldande reiseråda, samt forheld seg til smittevernreglane, inkludert karantenereglane ved innreise til Noreg, skulle dei sjølve vurdere si reise som strengt nødvendig.

Søknadsskjema, retningslinjer og budsjettmal finner du HER 

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge:
Grunnet situasjonen rundt Covid-19 vil det for mange arrangører ikke være mulig å gjennomføre Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger eller delegatprogram som planlagt. Arrangører som blir påvirket av dette, men likevel ønsker å gjennomføre en aktivitet som svarer til ordningens formål, vil derfor ha mulighet til å søke Arrangørtilskudd førstkommende frist. Dette kan eksempelvis være digitale løsninger som svarer på formålet, markedsføringstiltak o.l.

Formålet med ordningen er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk. Så lenge du kan forsvare at prosjektet ditt oppnår dette formålet, og at det er relevant og nødvendig å gjennomføre nå, så kan du søke alternative måter å bruke dette tilskuddet på.

Søknadsskjema, retningslinjer og budsjettmal finner du HER  

Bransjetilskudd til støtteapparat:
Retningslinjene i Bransjetilskuddsordningen er også gjort mer fleksible i denne perioden, blant annet ved å åpne for nye former for digital formidling, men hovedformålet med ordningen er likevel å bidra til å nå ut til et internasjonalt publikum, stimulere etterspørselen og øke eksportinntektene.

NB! Det er også en søknadsfrist 1. januar i denne ordningen.

Søknadsskjema, retningslinjer og budsjettmal finner du HER 

Ad hoc-Covid19:
I forbindelse med nye akutte behov, opprettet vi ordningen Ad hoc-Covid19. Det er mottatt 45 søknader og innvilget kr. 720.000 siden august. Merk at siste søknadsfrist på denne ordningen også blir 1.  desember.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du HER 

For spørsmål og/eller rådgivning, kontakt Pål pal@musicnorway.prod07.dekodes.no eller Karoline karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere