logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Viktige søknadsfrister!

Av Viktige søknadsfrister! Publisert: 29. mai, 2015

Reisetilskudd, Bakkekontakt og Ja Ja Ja Berlin og London!

Reisetilskudd og Bakkekontakt har søknadsfrist 1. juni.

Fristen til å søke om å spille på Ja Ja Ja Berlin og London høsten/vinteren 2015 er 17. juni.

Reistetilskuddsordningen: gjelder for profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak. Søkere bes lese ordningens retningslinjer nøye. Frist 1. juni.

Bakkekontakt: Relokaliseringsprogrammet har skiftet navn til Bakkekontakt, og Music Norway åpner for at bransjeaktører også kan hospitere hos partnerbedrifter i utlandet. Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1 – 3 måneder. Du kan velge å sitte hos våre godt etablerte utekontorer i London og Berlin eller selv sette opp hospitering hos en internasjonal partnerbedrift hvor som helst i verden. Søknadsfrist to ganger i året, 1. juni og 1. desember. Søkesum: Maksimalt 50.000 kr for hele perioden. Totalbudsjett må vedlegges.

Ja Ja Ja Berlin og London: Det er en samlet frist for å søke om showcase på Ja Ja Ja Berlin eller London høsten 2015. Ja Ja Ja-klubbkveldene i London og Berlin er en av våre og NOMEX’ mest effektive showcase-plattformer for ny norsk (og nordisk) musikk. Kveldene i London har blitt godt etablert blant bransje, media og publikum siden lanseringen i 2009. Ja Ja Ja Berlin ble lansert høsten 2014 og har fått en knallstart. Samtlige kvelder har solgt ut og rundt ca ca. 40% av publikum består av bransje og media.

Søknadsfristen for følgende kvelder er satt til 17. juni:

London:
– 24. september 2015
– 29. oktober 2015
– 26. november 2015 (festival)

Berlin:
– 10. september 2015
– 8. oktober 2015
– 12. november 2015

Søknadsskjema til Ja Ja Ja og mer nyttig informasjon finnes her

Kommentarer

Relatert innhold


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere