logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Åpent Hus: Virkemidler for innovasjon i den kreative musikknæringen

Av Åpent Hus: Virkemidler for innovasjon i den kreative musikknæringen

Vi følger opp fjorårets suksess med åpne hus i Music Norways lokaler, og kickstarter 2014 med presentasjon og panel der dere kan lære mer om støtteordninger for den kreative musikknæringen, illustrert av gode eksempler.

Oslo kommune lanserte i oktober 2013 en ny tilskuddsordning, tilskudd til innovasjon til kultur og kulturnæringen i Oslo. Så langt har det kommet 102 søknader om nærmere 50 millioner. 22 prosjekter har fått tildelt midler frem til nå, deriblant fikk Brilliance kr 160 000 til konseptutvikling av Diamond Club og lansering av Web-TV. Ruben Nesse i Brilliance skal fortelle litt mer om prosjektet og spesialkonsulent i Kulturetaten, Charlotte Engelmark, skal fortelle om ordningen og mulighetene for tilskudd til innovasjon fra Oslo kommune.

Music Norway presenterer nye satsinger innen sine tilskuddsordninger: Større fotavtrykk, relokaliseringsprogram og relansering av Eksportprogrammet. Propeller Recordings har mottatt et årlig tilskudd fra Eksportprogrammet siden 2011. Frithjof Hungnes er med for å illustrere hvordan Eksportprogrammet virker.

Innovasjon Norge tilbyr kompetanseprogram og nettverkstiltak for aktører i kulturnæringene. Nysatsingen innen kultur startet opp høsten 2013, som en konsekvens av regjeringens nye handlingsplan for kultur og næring. Målsettingen er økt verdiskaping og profesjonalisering for kulturnæringen, gjennom en rekke kompetansebyggende tiltak. De samarbeider med Norsk Kulturråd i utviklingen av sitt tilbud. På sikt håper de også på et tettere samarbeid og bedre synergieffekter mellom reiseliv og kultur.

Kreativt Europa, EUs nye kulturprogram, vil i perioden 2014-2020 gi økonomisk tilskudd til mer enn 250 000 kunstnere og kulturarbeidere i Europa. Norske kulturaktører kan søke om støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter på lik linje med EUs medlemsland. Det nye programmet har som mål å styrke kultursektorens kapasitet til å operere internasjonalt og vil i tillegg til å støtte mobilitet av kulturaktører også støtte prosjekter som bidrar til kunstnerisk innovasjon, utvikling av nye forretningsmodeller og bruk av digital teknologi. Kulturrådet har ansvaret for å informere og veilede norske kulturaktører om Kreativt Europa.

Fredag 24. januar i Music Norways lokaler, Observatoriegaten 1B bak Nasjonalbiblioteket, kl. 10:30 – 12:30. Påmelding sendes til karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no innen onsdag 22. januar.

Program:
Presentasjon av støtteordninger:

Kathrine Synnes Finnskog, Music Norway: Nye tilskuddordninger: Større fotavtrykk, relokaliseringsprogram og relansering av Eksportprogrammet.

Charlotte Engelmark, Oslo Kommune: Raske resultater – for kulturnæringsaktører

Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge: Kompetanseprogram, bedriftsnettverk og mentorordning

Kjartan Slette, Wimp: Mash up an innovation hub for anyone with a great idea within the music & tech sphere. mashupnorway.com

Therese Evensen, Norsk Kulturråd: EUs nye kulturprogram

Panel:
Frithjof Hungnes (Propeller), Ruben Nesse (Brilliance), Per Mygland (Made), Kathrine Synnes Finnskog, Charlotte Engelmark, Margit Klingen Daams.

Vi gleder oss til å se dere!

Kommentarer


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere