logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Forskning og undersøkelser

En samling kartlegginger, analyser og undersøkelser av det norske og internasjonale musikkfeltet. Internasjonale analyser er sortert nederst.

Norge

Korona-relatert:
Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020 (2020, BI:CCI for Musikkindustriens Næringsråd)

Et halvt år med koronakrise i kultursektoren (2020, Menon Economics/BI:CCI for Kulturrådet)

Music Norway
Musikkbransjen i Norge 2011-2015 – Økonomisk analyse av fem delbransjer og 11 undergrupper (2017, BI:CCI)
Kartlegging av den økonomiske utviklingen i norsk musikkbransje, sett i sammenheng med andre bransjer i kreativ næring og fastlandsøkonomien.

(Virke)Apparatetet bak musikken – rekkevidde og presisjon (2017, Kunnskapsverket)
Samarbeid mellom Music Norway, Buzzfond og Fond for Lyd og Bilde (FLB). Kartlegging av tilgjengelige nærings- og kulturpolitiske virkemidler for norsk musikkindustri, med en avgrensing mot selskaper som jobber med musikkeksport.

Eksportundersøkelsen 2015 (2016, BI:CCI)
Undersøkelse om musikkeksport blant norske musikere, for Music Norway, GramArt, MFO

Vekst 2022 (2018, Music Norway)
Vekst 2020 (2016, Music Norway)
Vekstambisjoner, markedsaktivitet og rekrutteringsbehov i norske musikkselskaper med eksportrettet virksomhet.

Årsrapport 2019, Music Norway
Årsrapport 2018, Music Norway
Årsrapport 2017, Music Norway
Årsrapport 2016, Music Norway
Årsrapport 2015, Music Norway
Årsrapport 2014, Music Norway
Årsrapport 2013, Music Norway

Andre:
Musikk i tall – Rambøll Management Consulting for Norsk kulturråd.
Den samlede omsetningen i norsk musikkbransje per år:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)
Kreativ næring i Norge 2008 – 2014 (2016, BI:CCI)
Regnskapsbasert kartlegging av kreativ næring i Norge, inkludert musikkbransjen.

Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje (2019, BI:CCI)
Utredning av konsekvensene av digitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem.

Telemarksforskning
Kunstnerundersøkelsen 2014
Rapport om norske kunstneres inntekter, inkludert låtskrivere, tekstforfattere, komponister, musikere.

Hvorfor blir kunstnere fattigere
Forskningsartikkel om sammensetningen av kunstneres økonomi og tidsbruk.

Norsk kulturindeks 2016
Kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker, inkludert konserter.

Universitetet i Oslo / Telemarksforskning
Digital ambivalens – Norsk musikk i internasjonale markeder
Rapporten presenterer resultater fra prosjektet Music on Demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC) ved Universitet i Oslo, 2018-2020. Rapporten formidler resultater som angår hvordan digitalisering former nasjonal og global markedskonkurranse for innspilt musikk.

Kunnskapsverket
Nasjonal festivalstatistikk 2016
Nasjonal festivalstatistikk 2015

Nasjonal festivalstatistikk 2014
Samkjøring av statistikk fra de forskjellige organisasjonene på konsert- og festivalområdet.

The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media (2015)
Internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote.

 

Agderforskning
Musikk ut av Norge – en bransjeanalyse 2007
Volumet av eksport av norsk musikk i 2006. Rapporten ble til på initiativ fra by:Larm.

Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Kulturstatistikk 2015
Kulturstatistikk 2012
Gir i tekst, figurer og tabeller en hovedbilde av ulike kulturområder, tall for offentlige utgifter, informasjon om sysselsetting og foretaksdemografi i kulturnæringen, samt oversikt over deltaking i ulike kulturelle aktiviteter.

Norsk kulturbarometer 2012
Måling av befolkningens bruk av medier og kulturtilbud, inkludert musikk.

Kulturdepartementet
St. meld. 21 2007/2008 – Musikkfeltets økonomi – Samspill, et løft for rytmisk musikk
Beskrivelse av det rytmiske musikkfeltet med tall og statistikk, inkludert eksporttall for 2006.

NOU 2013:4 – Kulturutredningen 2014
Utredning med mandat til å gjennomgå og vurdere musikk- og kulturpolitikken etter 2005.

Nordgård-utvalget 2013
Beskriver utfordringene knyttet til overgangen til nye former for salg og distribusjon av innspilt musikk.

Internasjonalt

Sverige
Musikkbranschen i siffror utført av Musiksverige:
2017
2016
2015
2009-2014
2013
2012

Danmark
Dansk musikkstatistikk utført av Rambøll:
2017
2016
2015
2014
2013
2012


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere