logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Rettighetsbransjen

Den norske og internasjonale rettighetsbransjen beskrevet gjennom tallfesting av inntektsstrømmene til vederlagsbyråer og forlag.

Foto: freeimages.com/Ted C.

Norge

TONO
Årsrapportene til TONO viser vederlagsinntektene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag som er medlem i TONO. Inntektene genereres av offentlig fremføring av innspilt musikk eller i konsertsammenheng. Rapportene inneholder informasjon om norskandel, hvor mye av inntektene som sendes til rettighetshavere i utlandet, samt hvor mye som kommer til rettighetshavere i Norge. TONO har opplevd en betydelig økning i inntekter fra utlandet, som henger sammen med økt bruk av norsk musikk.

Les mer

GRAMO
Statistikk over hva som spilles på norsk radio. Radiospilling genererer inntekter til rettighetshavere i verket som spilles. 2015 er foreløpig siste året GRAMO har produsert statistikk.
GRAMO-statistikken 2015

Norwaco representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter, inkludert musikkfeltet. Norwaco forvalter Videresendingssektoren, UNI-sektoren, Privatkopieringssektoren og Kulturarvsektoren. Medlemsorganisasjonene overdrar til Norwaco retten til å inngå avtaler om forvaltning av rettighetene eller til å fordele kompensasjon.
Årsmeldinger

Internasjonalt

CISAC er vederlagsbyråenes felles internasjonale organisasjon.
CISAC Global Collections Report 2019

Sverige
STIM
Årsrapporter

Danmark
Koda
Årsrapporter

Tyskland
GEMA
Årsrapporter

Storbritannia
PRS
Årsrapporter

USA
ASCAP
Årsrapport (2018)

BMI
Årsrapport (2018)

 


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere