logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Her finner du oversikt over de største eksportmarkedene i verden

Frankrike

Intro

Innbyggertall: 65,3 millioner
BNP per innbygger: USD 35 500
Internettbrukere: 18,2 millioner
Bredbåndsutbredelse: 17,9 millioner husstander
Mobilabonnenter: 60,6 mmillioner
3G abonnenter: 36,9 millioner
Per capita salg av album (enheter): 1
Per capita salg av album (verdi): NOK 75

Frankrike er verdens femte største marked for musikk og er et av de landene Norge har desidert størst utenrikshandel med. Medregnet olje og gass er Frankrike vårt fjerde største eksportmarked og vår åttende største leverandørnasjon. Tilsammen gjør dette Frankrike til Norges femte største handelspartner. Fra 2010 til 2012 steg den norske eksporten fra 49,5 mrd NOK til 59,4 mrd NOK, en økning på 20 %. Tilsvarende sank importen fra Frankrike med 1 %, fra 16,69 mrd NOK til 16,52 mrd NOK.

Salgstallene for 2012 fra den franske interesseorganisasjonen for platebransjen, SNEP, viser at landets totale salg av innspilt musikk endte på €488,7m forrige år – en tilbakegang på 6,6% sammenlignet med året før. Fysiske formater endte opp med en tilbakegang på 11,9%, noe som ikke ble fullt ut kompensert av økningen i digitalt salg som økte med 13% i samme tidsrom. På det franske markedet utgjør fysisk salg fremdeles en relativt stor det av det totale salget av innspilt musikk; hele 74% – betraktelig lavere enn sammenlignbare markeder som USA og UK og ikke minst de skandinaviske landene der digitalt nå utgjør hoveddelen av markedet.

Strømmetjenester var i 2012 den store driveren i økningen av digitalt salg på det franske markedet; sektoren økte med 31,8% i perioden og utgjør nå 42% av totalt digitalt salg. Nedlastingstjenester (der iTunes har den største markedsandelen) utgjør nå 50,4% av alt digitalt salg, en liten nedgang sammenlignet med 2011. I likhet med andre land er forskjellige mobiltjenester som ringetoner o.l. i kraftig fall; ned hele 34% i 2012.

I januar 2013 publiserte SNEP tall som viser at Frankrike har 500.000 abonnenter på strømmetjenester. Den fransk-baserte, globale leverandøren Deezer har den største markedsandelen tett fulgt av Spotify og deretter tjenester som Rdio, Rara, Samsung Music Hub, Sony Music Unlimited og Xbox Music.
Finanskrise, økende arbeidsløshet og økonomisk usikkerhet har også hatt innvirkning på Frankrikes live-marked. Ifølge tall fra Prodiss, de franske konsertarrangørenes interesseorganisasjon, ble det omsatt billetter for €661m på live-markedet i 2010 – en nedgang på fem prosent sammenlignet med det foregående året. Statistikk innhentet fra Prodiss viser at gjennomsnittsprisen pr. billett for musikkarrangementer i 2010 var €34. For arrangementer med over 1500 besøkende lå gjennomsnittlig billettpris på €38. Frankrike opererer også med et lovfestet minimumshonorar for offentlige konserter på €75 etter skatt pr. utøver.

(Kilde: SNEP, IFPI, Music Ally, Prodiss)

NB! Dette veikartet kun en introduksjon til det franske markedet. Det er ikke ment som en fasit på hvordan man slår igjennom. Veikartet gir heller ingen totaloversikt over alt som kan være relevant for deg og dine behov. Endringer skjer fort i musikkindustrien, så vi oppfordrer bransjen til å melde inn eventuelle mangler eller feil i veikartet. 

Media

Det franske medielandskapet er mange-fasettert og sammensatt med en miks av store offentlige kringkastere, regionale aktører, private selskaper og små idealistiske aktører. Med det store spennet som denne sektoren representerer kan det være en viktig investering å knytte til seg tjenestene til et fransk promobyrå for å få bedre uttelling for eksportsatsninger.

TV
Fransk TV domineres naturlig nok av den store statlige aktøren France Televisions mens mer nisjepregede aktører som Arte og Mezzo gir smalere sjangre sendeflater.

• France Televisions – http://www.francetelevisions.fr/
Fransk riksdekkende TV opererer med 6 hovedkanaler:
• France 2 – Riksdekkende kanal med generell profil
• France 3 – Regionale nyheter og alternative programmer – ingen dedikerte musikkprogrammer
• France 4 – Retter seg inn på målgruppen I alderen 20 til 40. Bare noen få dedikerte musikkprogrammer gjenstår, slik som dette fra Rock en Seine festivalen: http://www.france4.fr/emissions/monte-le-son
• France 5 – Fransk TVs svar på BBC Knowledge. Ingen egne musikkprogrammer
• France Ô – Multikulturell profil med mye fokus på world-music. Flere live-sendinger fra festivaler.

• Canal + – http://www.canalplus.fr– Kanalens eneste gjenværende musikkprogram, Le Grand Journal, er et viktig daglig tilbud både for etablerte så vel som nye band. Programmet har også gode og mye trafikkerte nettsider med mye redaksjonelt innhold på musikk.

• Arte – www.arte-tv.com – Denne fransk/tyske kulturkanalen er et viktig tilbud for de litt mindre undersjangrene og for jazz, klassisk og samtidssegmentene. Musikk: http://www.arte.tv/fr/tracks/104524.html

• Mezzo – www.mezzo.tv – TV kanal som kun har musikk på sin sendeflate. Dekker feltet fra opera til klassisk, samtid, jazz og world music. Sender ofte omfattende oppsetninger av livekonserter

Radio
Igjen er det Frankrikes statlige, riksdekkende kringkaster Radio France som er den største aktøren innenfor radio som for TV. Mindre aktører som Radio Nova og ikke minst studentradionettverket Radio Campus Network kan være viktige kanaler for de litt smalere sjangrene.

Pop/rock/metal/electronica:
• Radio France er den riksdekkende franske ekvivalenten til vårt NRK
• Le Mouv- http://www.lemouv.fr – Le Mouv kan sees på som det franske motsvaret til P3
• France Inter – http://www.franceinter.com – France Inter sees på av mange som den franske versjonen av P2. Kanalen kjører live-sendinger fra Radio Frances konserthus, gjør artistintervjuer og opererer med offisielle spillelister.
• Fun Radio – http://www.funradio.fr – Kommersiell kanal med en yngre målgruppe.
• NRJ – http://www.nrj.fr – Henvender seg til det samme segmentet som Fun Radio.
• Ouï FM/Virgin Radio –http://www.ouifm.fr – Ouï FM er den eneste radiokanalen som spiller metal og hardcore.
• Radio Nova – www.novaplanet.com
• Alternativ kanal som fokuserer på indie, electronica og crossover.
• Radio Campus Network – http://www.radiocampus.fr
• Studentradionettverk med egne sendinger i alle de største franske byene.

Jazz
• Jazz radio –http://www.jazzradio.fr/
• TSF Jazz – http://www.tsfjazz.com/

Klassisk/Samtid:
• France Musique – http://www.francemusique.com
• France Culture – http://www.franceculture.com
• Radio Classique – http://www.radioclassique.fr

Web
De fleste av Frankrikes trykte musikkmagasiner og løssalgsavisenes musikkredaksjoner har naturlig nok digitale avleggere, men det eksisterer også en rik underskog av blogger og magasiner som dekker hele sjangerspektrumet. Flere av aktørene som f.eks. Arte, Les Inrocks, Disco Naïvete og Chroniques from Paris har også nedslagsfelt utover det franske markedet og følges av mange internasjonale lesere.

Pop/rock/metal/electronica:
• Arte Live Web – http://liveweb.arte.tv – Den fransk/tyske tv-kanalens egne nettsider. Live-sendinger fra festivaler, intervjuer, konsertanmeldelser. Sendte live fra Øyafestivalen i 2013.
• Les Inrocks – http://www.lesinrocks.com – Les Inrocks er et respektert trykket musikkmagasin, men nettsidene til publikasjonen er også blant Frankrikes mest populære med sine musikkanmeldelser, konsertomtaler, festivalrapporter og nyheter fra kultursektoren.
• La Blogothèque – http://www.blogotheque.net – Sannsynligvis den mest innflytelsesrike nettsida for indie. Har en global leserskare, kanskje mest fordi La Blogothèque lanserte de nå godt kjente” Take Away shows” filmet i Paris’ gater.
• Tsugi Magazine –http://tsugi.fr – Er også et viktig trykket musikkmagasin, og har det til felles med Les Inrocks at nettsidene er viktige for spredning av ny musikk gjennom podcaster og annet redaksjonelt innhold.
• The Drone –http://www.the-drone.com/magazine/ – Nettsider som fokuserer på alternative sjangre bla. med grundige videointervjuer.
• Goutes mes disques – http://www.goutemesdisques.com – Smakfulle nettsider med anmeldelser og artistintervjuer.
• Disco Naïvete –http://disconaivete.com – Viktig blogg med engelskspråklige anmeldelser
• Chroniques from Paris –http://chroniquesfromparis.fr – Daglige musikkanbefalinger
• But We Have Music – http://www.butwehavemusic.com
• Onlike – http://www.onlike.net – Anmeldelser, festivalrapporter etc.
• WATM Magazine – http://watmmagazine.com
• Crumb Magazine – http://www.crumbmagazine.com/home – Nettbasert kulturmagasin

Klassisk/Samtid:
• Resmusica – www.resmusica.com
• Concert Classic – www.concertclassic.com

Print
Print spiller fremdeles en viktig rolle for promotering på musikkfeltet i Frankrike, til tross for at musikkpressen i landet opplever de samme utfordringene som kolleger i resten av Europa med fallende opplag og svikt i annonseomsetning. Under har vi valgt ut et utvalg magasiner som er toneangivende på sine felt.

Pop/rock/metal/electronica:
• Les inrockuptibles – http://www.lesinrocks.com – Et av Frankrikes lengstlevende trykte musikk- og kulturmagasiner. Utgis ukentlig.
• Rock & folk – http://www.rocknfolk.com
• Etablert I 1966, Rock & Folk er et blad som gis ut månedlig og fokuserer på rock og metal (og selv om tittelen henviser til folk er det stort sett hardtslående sjangre som dekkes). Rock & folks redaktør, Philippe Manoeuvre er en nøkkelperson innenfor fransk metal og rock.
• Telerama – http://www.telerama.fr – Kulturmagasin med egne tv-programmer og ukentlige printutgivelser med et litt mer intellektuelt tilsnitt. Artistintervjuer og musikkanmeldelser i nærmest alle sjangre.
• Tsugi Magazine – http://www.tsugi.fr – Fokus på ny musikk, electronica, alternativ rock/indie etc. Tsugi gir også ut en månedlig samle-CD og nedlastings-bundle med det magasinet anser som de beste nye utgivelsene på det franske markedet.
• Trax Magazine – http://www.magazinetrax.com – Musikkmagasin som fokuserer utelukkende på electronica, EDM etc.
• Vice – http://www.vice.com/fr – Den franske versjonen av Vice.
• Hard rock magazine – http://www.hardrockmag.fr – Trykket musikkmagasin dedikert til hardrock og metal.
• Magic – http://www.magicrpm.com – Musikkmagasin som gis ut på månedlig basis og fokuserer på indie, folk, pop et c.
• Modzik – http://www.modzik.com – Musikkmagasin som gis ut på månedlig basis med fokus på mote og musikk
• Noise – http://www.noisemag.net – Musikkmagasin som gis ut på månedlig basis dedikert til hardcore, metal og andre tilliggende sjangre.
• Blast – http://www.blast.fr – Trendmagasin med artistintervjuer og anmeldelser.
• Rock Hard – http://www.rockhard.fr – ‘All about rockin’ hard’.
• Metallian – http://www.metallian.net
• Obsküre Mag – http://www.obskure.com

Jazz
• Jazz news – http://www.jazznewsmagazine.com
• Improjazz – http://improjazz.pagesperso-orange.fr

Klassisk/Samtid:
• Classica – http://www.classica.fr
• Diapason – http://www.diapasonmag.fr
• La Lettre du Musicien – http://www.la-lettre-du-musicien.com
• La Terrasse – http://www.journal-laterrasse.com

Live

I likhet med andre europeiske land, er live-sektoren en av de viktigste økonomiske driverne i det franske musikkmarkedet. Frankrike er også en viktig destinasjon for norske band og utøvere. Music Norways egen statistikk viser at landet er nummer tre på vår topp-ti liste over mest besøkte land blant turnerende norske band og utøvere. I denne seksjonen lister vi noen av de mest sentrale festivalene, klubbene og bransjeaktørene på live-feltet i Frankrike.

Festivaler
Fransk festivalkalender – en samlet oversikt over de viktigste festivalene: http://www.routedesfestivals.com/liste-des-festivals-pour-france-1.html
France Festivals – den franske sammenslutningen for klassiske musikkfestivaler har en egen kalender for festivaler innenfor sjangeren:
http://www.francefestivals.com/fr/les-festivals/decouvrir-nos-festivals/

Her har vi samlet en sjangervis oversikt over noen av de viktigste festivalene i Frankrike i dag.

Pop/rock/metal/electronica:
• Les vieilles charrues – http://www.vieillescharrues.asso.fr – Les vieilles charrues er Frankrikes største festival, avholdes i Bretagne og tiltrekker seg mer enn 100 000 besøkende pr. dag.
• Les Eurockeennes de Belfort – http://www.eurockeennes.fr
• Transmusicales de Rennes – http://www.Lestrans.com – Historisk sett en av Frankrikes viktigste festivaler; tar pulsen på hva som skjer og var blant de første i Europa til å sette band som Nirvana og LCD Soundsystem på rosteren.
• Bars en trans – http://www.barsentrans.com – en alternativ event med klubbkonserter som går paralellt med Transmusicales er også en viktig scene for upcoming så vel som mer veletablerte artister.
• Les Inrocks festival – http://www.lesinrocks.com – På denne festivalen velger musikkmagasinet Les Inrocks sine favorittartister fra det foregående året, setter dem opp på scenen i Paris i de fire dagene festivalen varer og turnerer deretter med konseptet rundt i Frankrikes største byer.
• Hellfest – http://www.hellfest.fr – Frankrikes største metal-festival.
• Solidays – http://www.solidays.org – Etablert som en festival for å støtte arbeidet mot spredningen av Aids. En veldedig stiftelse som viderefører sitt overskudd til organisasjoner som bekjemper spredning av Aids. Et av de viktigste musikalske samlingspunktene i Paris – har mer enn 60 000 besøkende pr. dag.
• Mainsquare festival – http://www.mainsquarefestival.fr – Mainsquare er en relativ nykommer på festivalscenen. Drevet av Live Nation og har både etablerte store navn så vel som up-and-coming artister på plakaten.
• Rock en Seine – http://www.rockenseine.com – Rock en Seine ligger på en klar annenplass etter Solidays som den viktigste musikk-happeningen i Paris. Går av stabelen i slutten av agust og er et viktig møtepunkt for fransk musikkbransje før høstsesongen starter.
• Nuits Sonores – http://www.nuits-sonores.com – Nuits Sonores er en av Frankrikes aller mest sentrale festivaler for elektronisk musikk og de mer alternative indieartistene. Sterkt norsk fokus i 2013 gjennom prosjektet «Øya Festival meets Nuits Sonores» der også Music Norway var en av de norske partnerne.
• Pitchfork Festival Paris – http://pitchfork.com/festivals/paris/2012 – Nettstedet Pitchforks egen festivalavlegger i Paris
• TGV Generiq festival – http://generiq-festival.com – En eklektisk 15 dagers festival i øst-Frankrike som dekker en lang rekke byer og landsbyer og et sjangerspektrum som spenner fra electronica til metal.
• Villette sonique – http://www.villettesonique.com/en – Fantastisk beliggenhet for denne Paris-festivalen som ligger I den kjente parken Parc de la Villette. Populær alternativ-festival der utendørsarrangementene er gratis for publikum og innendørskonserter er billeterte.
• Worldwide festival – http://www.worldwidefestival.com – – Festival i Sør-Frankrike kuratert av Giles Peterson og med en musikkprofil som spenner fra jazz til elektronika.
• La route de rock – http://www.laroutedurock.com – Denne Bretagne-festivalen har mye til felles med Øya mtp. bookingprofil og fokuserer på musikk i spennet fra folk til indie og electronica.
• We love green – http://www.welovegreen.fr – Paris-festival med miljøvennlig profil. Fokuserer på nye, fremadstormende indie og electronica-artister.
• Garorock – http://www.garorock.com – Stor festival som fokuserer på større mainstream-artister og klubbmusikk.
• Le rock dans tous ses etats – http://www.lerock.org – Fokuserer på rock og electronica.
• Les femmes s’en melent – http://www.lfsm.net – Ambulerende festival som setter opp konsertprogrammer med kvinnefokus i Frankrikes største byer. Kvinnelige utøvere og band fra sjangre i spennet fra folk og jazz til electronica.

Jazz:
• Jazz a la Villette – http://www.jazzalavillette.com – En av Frankrikes mest sentrale jazzfestivaler.
• Jazz a Vienne – http://www.jazzavienne.com/fr – Lokalisert i et spektakulært romersk amfiteater, Jazz a Vienne har vokst betydelig og er nå kanskje Frankrikes største jazzfestival.
• Paris Jazz festival – http://www.parisjazzfestival.fr
• Archeo Jazz – http://www.archeojazz.com
• Enghien Jazz Festival – http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Enghien-les-Bains/enghien-jazz-festival.aspx
• Palais en Jazz – http://www.palaisenjazz.com

Tradisjonsmusikk/world-music:
• Festival Interceltique de Lorient – http://www.festival-interceltique.com/
• Festival of Folklore in Paris – http://www.festinfo.org

Klassisk/Samtid:
• Manifeste – http://www.manifeste.ircam.fr
• Biennale Musiques en scène – http://www.bmes-lyon.fr
• Présences – http://www.radiofrance.fr
• Les Musiques de Marseille – http://www.gmem.org
• Manca – http://www.cirm-manca.org
• Présences-Electronique – http://www.ina.fr
• Festival d’Automne à Paris – http://www.festival-automne.com
• Les Détours de Babel – http://www.detoursdebabel.fr
• Festival Radio France & Montpellier – http://www.festivalradiofrancemontpellier.com
• Musique Action – http://www.musiqueaction.com

Klubber
I denne seksjonen har vi listet opp viktige klubber i Paris, Lyon, Marseille og Bordeaux. Paris-klubbene er også sortert etter publikumskapasitet.

Paris
Venuer med kapasitet over 1200 personer:
• L’Olympia – http://www.olympiahall.com
• Le Bataclan – http://www.bataclan.fr/
• Le casino de Paris – http://www.casinodeparis.fr
• Le chätelet – http://www.chatelet-theatre.com
• La Cigale – http://www.lacigale.fr
• Palais Omnisport de Bercy – http://www.bercy.fr
• Le Zénith de Paris – http://www.zenith-paris.com

Fra 400 til 1200:
• Alhambra – http://www.alhambra-paris.com
• La Bellevilloise – http://www.labellevilloise.com
• Le Cabaret sauvage – http://www.cabaretsauvage.com
• Café de la danse – http://www.cafedeladanse.com
• Divan du Monde – http://www.divandumonde.com/
• La fleche d’or – http://www.flechedor.fr/
• Gaïté lyrique ) – http://www.gaite-lyrique.net
• La maroquinerie – http://www.lamaroquinerie.fr/
• Le petit bain – http://www.petitbain.org/
• Social Club – http://parissocialclub.com/
• Le Trabendo – http://www.letrabendo.net/
• Cafe La Dance – http://www.cafedeladanse.com/

Under 400 – for band i oppbyggingsfasen:
• Le Batofar – http://www.batofar.org/
• La boule noire – http://www.laboule-noire.fr/
• Glaz’Art – http://www.glazart.com
• L’international – http://www.linternational.fr/
• Nouveau Casino – http://www.nouveaucasino.net
• Point Ephemere – http://www.pointephemere.org/

Lyon
• La Halle Tony Garnier (Over 5 000)
• Le Transbordeur – http://www.transbordeur.fr/
• Auditorium de Lyon – http://www.auditorium-lyon.com/
• L’epicerie Moderne – http://www.epiceriemoderne.com/
• Ninkasi-Sallle Du Kao – http://www.ninkasi.fr
• Marché Gare – http://www.marchegare.fr
• Le Sonic – http://sonic-lyon.blogspot.no/

Marseille
• Dock des suds – http://www.dock-des-suds.org/
• L’usine – http://www.scenesetcines.fr
• Cabaret aleatoire – http://www.cabaret-aleatoire.com/
• Espace Julien – http://www.espace-julien.com/fr/
• Theatre George Galli – http://www.sanarysrumer.com
• Le moulin – http://www.lemoulin.org

Bordeaux
• I.boat – http://iboat.eu/main/
• Theatre Femina – http://www.theatrefemina.fr/

Agenter
Et utvalg av viktige agenter/promotorer/booking-selskap aktive på det franske live-markedet:

• Uni-T – http://www.unit-production.com
• Alias Production – http://www.alias-production.fr/
• Arachnee Productions – http://www.arachnee-productions.com/
• Auguri productions – http://www.auguriproductions.com/
• Azimuth – http://www.azimuthprod.com
• Corida – http://www.corida.fr
• Gerard Drouot Productions – http://www.gdp.fr
• Super! – http://www.supermonamour.com
• Imperial – http://www.imperialprod.fr
• Furax – http://www.furax.fr
• Radical Production – http://www.radical-production.fr
• Caramba Spectacles – http://www.caramba.fr
• Loud Booking – http://www.loudbooking.com/
• La lune Rousse – http://www.lalunerousse.com/

Orkestre/Ensembler (Klassisk/samtid)
• Chœur Britten – http://choeurbritten.com
• Les Eléments – http://www.les-elements.fr
• Musicatreize – http://www.musicatreize.org
• Ensemble Cairn – http://www.ensemble-cairn.com
• Les Temps Modernes – http://ensemble-lestempsmodernes.com
• Proxima Centauri – http://www.proximacentauri.fr
• Ars Nova – http://www.arsnova-ensemble.com
• Ensemble 2E2M – http://www.ensemble2e2m.fr
• Ensemble Intercontemporain – http://www.ensembleinter.com
• Ensemble Orchestral Contemporain – http://www.eoc.fr
• TM+ – http://www.tmplus.org

Operainstitusjoner
• Arcal – http://www.arcal-lyrique.fr
• Eclats – http://www.eclats.net
• La Péniche Opéra – http://www.penicheopera.com

Forskningsinstitusjoner og produksjonsnettverk på klassisk/samtids-feltet:
• Ircam – http://www.ircam.fr
• Grame – http://www.grame.fr
• Césaré – http://www.cesare.fr
• Gmea – http://www.gmea.net
• Gmem – http://gmem.org
• Muse en circuit – http://www.alamuse.com

Plateindustri

Fysisk salg utgjør fremdeles en stor del av markedet for innspilt musikk i Frankrike. Ifølge tall fra IFPI, utgjør fysiske enheter 64% av det totale salget mens digitale tjenester (streaming og nedlasting) utgjør bare 23% av totalen. Teknologisk sett ligger Frankrike litt etter Skandianvia i bruk av smarttelefoner og Wi-Fi dekning, noe som igjen bremser utbredelsen av nye brukermønstre innenfor tjenester om strømming. Tjenestetilbydere som Spotify og Deezer opplever ikke den samme veksten i Frankrike som i de skandinaviske markedene samtidig som nedlasting fra iTunes er nedadgående. Dette til tross, de fleste markedsaktørene ser til Skandinavia og forventer at også Frankrike skal ta etter og omstille seg i enda større grad fra fysisk salg til strømming.

De viktigste franske plateselskapene:

Major
• Universal Music France – http://www.universalmusic.fr/
• Sony Music France – http://www.sonymusic.fr/
• Warner Music France – http://www.wmg.com/

Indie
Pop/rock/metal/electronica:
• Naïve – http://www.naive.fr/
• Because music – http://www.because.tv/ – indie & electronica
• Beggars music france – http://www.beggars.com/
• Green United Music – http://www.greenunitedmusic.com/
• Kitsunè – http://kitsune.fr/
• Warp France – http://warp.net/
• Ed Banger – http://www.edbangerrecords.com/
• Record Makers – http://www.recordmakers.com/
• Cinq7 – http://www.cinq7.com/fr/
• Cooperative music france – http://www.cooperativemusic.com/
• 3ème bureau – https://www.facebook.com/3emebureau
• Infine – http://www.infine-music.com/
• Ici d’ailleurs – http://www.icidailleurs.com/
• Fargo – http://www.fargorecords.com
• We are Unique Records – http://www.uniquerecords.org/
• Season of Mist – http://www.season-of-mist.com
• Ya basta! – http://www.yabasta-records.com/
• Sound Pelligrino – http://snd.pe/
• Ekler’o’shock – http://www.ekleroshock.com/
• Disque Primeur – http://www.disqueprimeur.com/
• Gourmets Recordingz – http://www.gourmetsrec.com/
• 13bis music – http://www.13bis.com/

Klassisk/Samtid:
• Aeon – http://www.outhere-music.com
• ECM – http://www.universalmusic.fr
• Harmonia Mundi – http://www.harmoniamundi.com
• L’Empreinte Digitale – http://www.empreintedigitale-label.fr
• Zig-Zag Territoires – http://www.outhere-music.com
• Outhere Music France – http://www.outhere-music.com

Distribusjon
Frankrikes ledende distributører på fysiske produkter:
• PIAS – http://www.pias.com/fr
• Modulor – http://www.moduledistribution.com
• Wagram – http://www.wagram.fr
• La Baleine – http://www.la-baleine.com
• Differ-ant – http://www.differ-ant.fr/
• Warner – http://www.wmg.com/

Digital
De viktigste digitale distributørene og content aggravatorene i Frankrike:
• Believe digital – http://www.believedigital.com
• Idol – http://www.idolweb.fr/
• The orchard – http://www.theorchard.fr/

Strømmetjenester
Franske strømmetjenester har ikke den samme sterke posisjonen som aktørene i de skandinaviske markedene, men sektoren er likevel i vekst.
• Deezer – http://www.deezer.com – Global aktør med som springer ut fra det franske markedet. Den største aktøren innenfor franske strømmetjenester. Å bli highlightet av Deezers på nettsider eller på app’er kan sammenstilles med effekten av en forside-feature i et trykt musikkmagasin eller opptreden på et tv-program.
• Spotify – http://www.spotify.com – Svenskene får det til Frankrike – en solid nummer to på strømmemarkedet. Inngår omfattende partnerskap med de viktigste franske festivalene.
• Rdio – http://www.rdio.com – En litt diskret US-basert aktør som innehar tredjeplassen på lista over de viktigste tjenestetilbyderne på strømmemarkedet.

Bransje-networking

I alle år har Midem vært en viktig møteplass for internasjonal musikkbransje. I takt med utfordringene musikkbransjen har måttet møte med fallende salgstall globalt, har også Midem blitt noe mindre i format og betydning. Andre arenaer har seilt opp som alternativer til messen i Cannes og da kanskje spesielt Nuits Sonores og MaMa Event der også Music Norway har tatt initiativ til større norsk tilstedeværelse.

Her har vi samlet et utvalg av de viktigste bransjenettverksarenaene i Frankrike, inndelt etter sjanger.

Pop/rock/metal/electronica:
• Midem – http://www.midem.com/ – Udiskutabelt den største franske B2B-arenaen for internasjonal musikkbransje.
• Printemps de Bourges – http://www.printemps-bourges.com/– Et av de viktigste samlingspunktene for den profesjonelle franske musikkbransjen.
• MAMA – http://www.mama-event.com/– Viktig møteplass for musikkbransjen. God showcasescene.
• The European lab of the Nuits Sonores – http://www.europeanlab.com/ – Nettverksarena som avholdes under Nuits Sonores-fetivalen. Henvender seg til europesiske bransjeaktører med debater, presentasjoner, møteforum og sosiale arenaer.
• Transmusicales de Rennes – http://www.lestrans.com/ – Bransjetreff som avholdes parallelt med festivalen. Møtearenaen Label Village, gjør Les Transmusicales til en perfekt arena for å møte lokale så vel som internasjonale bransjeaktører. Debatter, seminarer, presentasjoner etc.

Tradisjonsmusikk/world-music:
• Babel Med – http://www.babelmedmusic.com

Klassisk/Samtid:
• Futurs Composés – http://www.futurscomposes.com
• Musicora – http://www.musicora.com
• Portail de la musique contemporaine – http://www.musiquecontemporaine.fr

PR og promo

PR og Promo-sektoren i Frankrike er i likhet med mange andre europeiske markeder preget av mange små og mellomstore aktører som er sjangerspesifikke og ofte retter seg inn mot definerte sektorer som print, radio, web/sosiale medier etc.

Her har vi samlet noen av de viktigste aktørene i PR og Promo-sektoren inndelt etter sjanger:

Pop/rock/metal/electronica:
• Boogie Drugstore – http://www.boogiedrugstore.net
• Phunk Promotion – http://www.phunkster.com
• Melissa Promotion – http://www.melissa-promotion.com
• Clarisse Fieurgant – http://www.clarissefieurgant.com
• Canitrot & Co – http://www.canitrotandco.com
• Le cri de la marmotte – http://www.lecridelamarmotte.com
• Du bruit au balcon – http://www.dubruitaubalcon-music.com
• Ephelide – http://www.ephelide.net
• Gaillard promotion – http://www.fabulouspromo.com
• Impact France – http://www.impactfrance.com
• La mission – http://www.lamission.com
• Ping Pong Promotion : http://www.pingpong.fr
• Berangère Rabier – http://www.berangere-promotion.com
• H.I.M Media – http://www.him-media.com
• ZAZA media Group: http://www.zazamediacorp.com/ZMC/ZAZA_MEDIA_CORP.html

Jazz & world:
• Agnès Thomas – agnes.thomas4@wanadoo.fr
• Batida and co – http://www.batinda-andco.com
• Marc Chonier – marc.chonier@gmail.com

Publishing

De aller fleste store multinasjonale publishing-selskapene er representert i Frankrike. Under har vi samlet et knippe selskaper, både innen synch og publishing, som kan være aktuelle for norske aktører i Frankrike.

Synch
Et utvalg av de mest relevante selskapene som fokuserer på synch:
• Alter K – http://www.alter-k.com
• Creanimal – http://www.creanimal.com
• Les disques sérieux – http://www.claudeserieux.worldpress.com
• BETC Music – http://www.betcmusic.fr/
• Green United music – http://www.prod-gum.com/
• AIM production – http://www.aim-production.com/
• Les superviseurs – http://www.lessuperviseurs.com/
• Schmooze – http://www.schmooze.fr/
• Publishers & sons – http://www.publishersandsons.com
• Universal music vision – http://www.universalmusic.fr
• 13bis – http://www.13bis.com/

Publishere
Musikkforlag som kan være aktuelle for norske aktører:
• Universal music publishing – http://www.universalmusic.fr
• Warner Chappell Music France – http://www.warnerchappell.com
• Sony Publishing – http://www.sonyatv.com
• Alter K – http://www.alter-k.com
• Because editions – http://www.because.tv
• Blonde music – http://www.blondemusic.com
• Budde Music France – http://www.buddemusic.com
• Discograph – http://www.discograph.com
• Naïve editions – http://www.naive.fr

Klassisk/samtid:
Blant de tradisjonelle noteforlagene har vi plukket ut disse som relevante selskaper for komponister:
• Editions Alphonse Leduc – http://www.alphonseleduc.com
• Editions Henry Lemoine – http://www.henry-lemoine.com
• Gérard Billaudot Editeur – http://www.billaudot.com
• Le Chant du Monde – http://www.chantdumonde.com
• Symétrie – http://www.symetrie.com

Vederlagsorganisasjoner og opphavsrett

Tono fordeler innkrevet vederlag til komponister, musikkforlag og tekstforfattere og har i Frankrike bilateral avtale med vederlagsbyrået SACEM. I 2012 genererte norske opphavere inntekter fra Frankrike på totalt 6 184 279,-
• Sacem – http://www.sacem.fr

Andre opphavsrettsforvaltere:
• Sacd – http://www.sacd.fr
• SCPP – http://www.scpp.fr/SCPP/
• SPPF – http://www.sppf.com
• SDRM – http://www.sdrm.fr/

Vederlagsbyråer for utøvere:
• Adami – http://www.adami.fr
• Spedidam – http://www.spedidam.fr

Institusjoner
Pop/rock/metal/electronica:
Francophonie Diffusion – http://www.francodiff.org/fr/ – Institusjon som er dedikert til promotering av fransk musikk gjennom et globalt nettverk og som også tilbyr informasjonstjenester rettet mot fransk og internasjonal bransje.

IRMA – Nasjonalt fransk senter for musikkinformasjon
CIR – IRMA The information center for music : http://www.irma.asso.fr

Jazz
• CIJ – The jazz center information – http://www.irma.asso.fr

Tradisjonsmusikk/world-music
• CIMT – The information center for worldmusic and traditional – http://www.irma.asso.fr

 Kunstmusikk
• Cdmc – Centre de documentation de la musique contemporaine – http://www.cdmc.asso.fr/en

Bureau Export – http://www.french-music.org/ – Det franske eksportkontoret for musikk.

Eksperthjelp

• Den Kongelige Norske Ambassade i Paris – http://www.norvege.no/– Norges ambassade i Paris er involvert i en rekke norske kulturprosjekter. I likhet med andre utenriksstasjoner disponerer også ambassaden i Paris budsjetter for støtte til norske kulturaktører. Ta kontakt med ambassaden direkte for videre informasjon om tilgjengelige støtteordninger og bistand med promotering av kulturbegivenheter i Frankrike.

• Innovasjon Norge. Innovasjon Norges kontor i Frankrike er underlagt den norske ambassaden i Paris. Formålet er å fremme norske eksportinteresser og å bistå norske bedrifter og organisasjoner med markedsinformasjon og veiledning mht. handelsforbindelser, eksportmuligheter og bedriftsetablering i Frankrike. – http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/frankrike/

• Norske næringslivsaktører i Frankrike
Det er rundt 90 større norske bedrifter representert i Frankrike, hvorav mange av de største norske industriselskapene. Blant disse er Statoil, Yara, Norske Skog, Tomra, Ekornes, PanFish, Raufoss, DnV og Elkem. Et utvalg av større norske bedrifter med filialer i Frankrike finnes på hjemmesiden til den norske ambassaden i Paris

Checklist for Frankrike

1. Frankrike er fortsatt svært segmentert når det kommer til sjangre, og det er klare sjangerskiller.

2. Selv om stadig flere franskmenn snakker engelsk er det fortsatt slik at beslutningstakerne tilhører en generasjon som hovedsakelig snakker fransk. Ta høyde for dette ved alt fra promotering til turnering. Lag materiale på fransk.

3. Som i et hvert marked må det investeres tid. Reis til Frankrike, sonder terrenget, bygg et apparat, ha en langsiktig plan og en investeringsbuffer i ryggen.

4. Ikke tenk for stort, men gradvis og oppbyggende. Start i det små og ha lave forventinger.

5. Et godt promoapparat er viktig. Gode anmeldelser er viktige døråpnere.

6. Det tar lang tid å bygge et tillitsforhold, ha gjerne noe å tilby i retur.

7. Vær høflig og husk at forretningslivet er mer hierarkisk enn i Norge.

8. Vær ydmyk og ikke for krevende. At du er stor i Norge betyr ikke nødvendigvis noe i Frankrike. Vi oppleves som dyre og kravstore. Ikke skrem dem bort.

9. Det tar tid, ikke gi opp! Kommer du deg først inn åpner du døren til et stort franskspråklig marked.


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere