logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Her finner du oversikt over de største eksportmarkedene i verden

Hva kan Music Norway gjøre for meg?

Jeg er artist eller opphaver

Er du artist eller låtskriver? Komponist eller tekstforfatter? Her kan du lese om hvilke tilbud Music Norway har for deg.

Rådgivning
Music Norway har solide internasjonale nettverk og evner å åpne nye nettverk, dele nettverk, og henvise til relevante partnere for eksportklare utøvere og aktører (B2B).

Music Norway har god, relevant og oppdatert markedsinnsikt, og fasiliterer for møter på internasjonale arenaer. Vi har to utekontorer, i Berlin og London, som er viktige bidragsytere på internasjonale nettverk, i tillegg til egne sjangeransvarlige innen jazz, tradisjonsmusikk, kunstmusikk og metal på Oslo-kontoret.

Her kan du lese mer om våre rådgivere og finne kontaktinformasjon til de som er mest relevant for deg. Hvor vil du, hvor har du etterspørsel, hvilke samarbeidspartnere trenger du?

Hvor skal du begynne? Her inne på sidene våre er det mange linker til saker som kan gi deg gode råd helt gratis. Sakene er tagget, enten du researcher Tyskland, by:Larm eller Stargate.

Veikart
Dersom du vurderer å satse på et spesifikt marked, kan våre veikart være et godt utgangspunkt for research. Her finner du generelle oversikter over alle de viktigste eksportmarkedene, med linker og nyttig informasjon.

Hvem har spilt hvor?
Alle konserter som har fått tilskudd fra stikk.no er listet her. Spillested, kapasitet og artist kan gi deg gode ideer på hvor du kan henvende deg for å få flere spillejobber.

Reisetilskudd
Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske utøvere og opphavere innen alle sjangre, skal delta aktivt i et internasjonalt marked. Formålet med ordningen er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske utøvere og opphavere internasjonalt. Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet.

Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge kan søke om tilskudd. Man kan søke fire ganger i året i tre kategorier:

Reisetilskudd til internasjonale turneer: Til offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag.

Møtevirksomhet: Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selvrepresenterende artister og komponister.

Co-writes: Til låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge, for låtskrivere, produsenter og komponister som skriver for andre.

Søknadsskjema og kriterier finnes på portalen Stikk.no. Les retningslinjene godt! Sitter du fast, kontakter du Lisbeth Medbøe Risnes på lisbeth@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Åpent hus
Dette er gratis seminarer som månedlig gjennomføres i Music Norways lokaler på Solli Plass. Her tar vi opp ulike eksportrelaterte temaer, og man har mulighet til å møte både erfarne norske aktører og tilreisende bransjefolk fra utlandet. Her er det mange tips å plukke opp, både for utøvere og låtskrivere. Seminarene streames live. Her kan du lese om tidligere åpne hus.

Låtskriversamlinger
Music Norway har gitt tilskudd til og bidratt til en rekke låtskriversamlinger, som for eksempel Song:Expo og by:Songs, hvor målet er å samle norske og internasjonale låtskrivere for å skrive låter som kan plasseres hos ulike artister. Ønsker du å delta? Vår prosjektleder for låtskrivere og produsenter er Helene D. Brock – helene@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Masterclass
Søkbare program som tilbyr et skreddersydd program for en gruppe utøvere eller bransje. Arrangementet kan være både i Norge og ute. Årlig gjennomføres masterclasser innen låtskriving og musikkproduksjon. Påmeldingsinformasjon legges ut på Musicnorway.no. 

KUPP
Skal tilrettelegge for at unge norske komponister blir bestilt, fremført og promotert internasjonalt. Komponistene skal følge et kompetanseprogram som skreddersys til deres behov og ambisjoner. I 2018 er 6 unge komponister valgt ut av 6 nasjonale orkestre. KUPP er et samarbeid med Norsk Komponistforening. Prosjektleder i Music Norway er Einar Idsøe Eidsvåg.

Mentor
Er du en produsent som vil lære av hvordan andre produsenter jobber, eller en artist som søker råd fra en uavhengig part? Ønsker du individuell veiledning og oppfølging fra en av våre mentorer? I mentor-poolen finner du mentorer fra hele landet. Du kan søke her. Tilbudet er et samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk.

MN samarbeider med de regionale kompetansesentrene sentrene for musikk (Brak, Sørf, Møst, Tempo, Star, Øks, Kofor). Bor eller jobber du et annet sted enn Oslo og synes det er langt til Music Norway på Solli plass? Sjekk ut tilbudet i ditt lokale musikkmiljø og bank på døra.

Gratis kontorplass
Er du en bransjeaktør som søker arbeidsfellesskap? Har du internasjonale ambisjoner og funnet et marked der ute? Trenger du et sted å sitte og jobbe en periode? Music Norway låner ut kontorplasser gratis for begrensede perioder. Er du interessert eller har du spørsmål, send en mail til karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Jeg jobber i bransjeapparatet

Er du manager eller jobber i plateselskap? Booking-agent eller forlag? Her kan du lese om hvilke tilbud Music Norway har for musikkselskaper som representerer flere artister eller rettigheter.

Rådgivning med markedsoversikt og sjangeransvar
Music Norway har solide internasjonale nettverk og evner å åpne nye nettverk, dele nettverk, og henvise til relevante partnere for eksportklare utøvere og aktører (B2B).

Music Norway har god, relevant og oppdatert markedsinnsikt, og fasiliterer for møter på internasjonale arenaer. Music Norway har to utekontorer, i Berlin og London, som er viktige bidragsytere på internasjonale nettverk, i tillegg til egne sjangeransvarlige innen jazz, tradisjonsmusikk, kunstmusikk og metal på Oslo-kontoret.

Her kan du lese mer om våre rådgivere og finne kontaktinformasjon til de som er mest relevant for deg. Hvor vil du, hvor har du etterspørsel, hvilke samarbeidspartnere trenger du?

Internasjonale møteplasser
Music Norway tilrettelegger for norsk deltagelse på de viktigste møteplassene for forskjellige sjangere internasjonalt. Totalt er Music Norway til stede på rundt 30 internasjonale møteplasser i året, som Eurosonic i Nederland, The Great Escape i UK, Jazzahead i Tyskland og Womex. Påmelding legges ut på våre hjemmesider. Trenger du gode råd om hvor du bør være og hvem du kan møte? Kontakt våre utekontorer eller en av våre rådgivere. Du kan også søke reisetilskudd her. Her kan du se hvor representanter for Music Norway er til stede.

Trade Missions
Årlig gjennomfører Music Norway trade missions til fokusmarkeder med målsetting om å matche norske aktører med et internasjonale samarbeidspartnere, øke deres markedskunnskap og tilføre ny bransjeinnsikt. I 2018 arrangeres det trade missions til Los Angeles (mai), NYC (juni), London (september), Tokyo (november) og Kina (oktober). Har du aktivitet eller etterspørsel i dette markedet, og trenger påfyll av nettverk og kunnskap? Kriterier og påmelding legges ut på våre hjemmesider i god tid. Du kan også søke reisetilskudd til dette her.

Åpent hus
Dette er gratis seminarer som månedlig gjennomføres i Music Norways lokaler på Solli Plass. Her tar vi opp ulike eksportrelaterte temaer, og man har mulighet til å møte både erfarne norske aktører og tilreisende bransjefolk fra utlandet. Her er det mange tips å plukke opp, både for utøvere og låtskrivere. Seminarene streames live. Her kan du lese om tidligere åpne hus. Har du behov eller ideer til temaer vi bør ta opp? Send en mail til karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Veikart
Dersom du vurderer å satse på et spesifikt marked, kan våre veikart være et godt utgangspunkt for research. Her finner du generelle oversikter over alle de viktigste eksportmarkedene, med linker og nyttig informasjon som skal gi deg ideer til hvor du kan begynne.

Masterclass
Søkbare program som tilbyr et skreddersydd opplegg for en gruppe utøvere eller bransje. Arrangementet kan være både i Norge og ute. Årlig gjennomføres masterclasser innen låtskriving og musikkproduksjon. Påmeldingsinformasjon legges ut på Musicnorway.no. Er du ung låtskriver og ønsker å være på vår radar? Kom på Åpent hus!

Bakfolk
Utøverne innen jazz og folkemusikk har uttalt et behov for flere bransjeaktører i sitt felt, og i samarbeid med medlemsorganisasjonen Jazzforum har Music Norway utviklet et kompetanseprogram for aktører som vil jobbe i smale sjangre. Bakfolk startet opp høsten 2017 (jazz), og utvides til flere sjangre (folkemusikk) i 2018. De som søker seg til programmet får delta på faglige samlinger, og de som blir med videre får coaching, kontorplass og en internasjonal mentor. Prosjektleder er Aslak Oppebøen – aslak@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Fram Musikk Marked (Global Growth)
Kompetanseprogram som har blitt utviklet sammen med Innovasjon Norge. I løpet av 2016/17 deltok 10 norske selskaper på samlinger med forretningsutvikling, markedskompetanse og internasjonalisering på timeplanen. Music Norway søker om å delta med musikkaktører på Global Growth i Innovasjon Norge, med målsetting om å etablere seg enda mer i det nordiske markedet. Prosjektleder er Jonas Vebner – jonas@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Bransjetilskudd
Dette er en tilskuddsordning som støtteapparatet kan benytte til ulike formål. Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter. Man kan søke månedlig i tre kategorier:

Markedsføringstiltak: Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.

Møtevirksomhet: Reisetilskudd til profesjonell næringsrettet og strategisk nettverksbyggende møtevirksomhet i utlandet for selskaper som forvalter/representerer norske utøvere og repertoar.

Bakkekontakt: Lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium (1-3 måneder). Det kan søkes om tilskudd til reise- og oppholdskostnader.

Søknadsskjema og kriterier finnes på portalen Stikk.no.

Eksportprogrammet
Tilskudd som skal sikre at norske musikkselskaper får mulighet til å jobbe strategisk mot definerte markeder internasjonalt i en bestemt periode. Man kan søke om en eksportsatsing i 1 – 3 år. Det er søknadsfrist én gang i året. Her kan du lese mer om hvem som har fått Eksportprogram.

Pop Up Office
Music Norway skal være tilgjengelig for musikklivet i hele landet, og i korte perioder flytter vi ut til de regionale kompetansesentrene eller til større festivaler, for dele kunnskap og erfaring med de lokale aktørene, organisasjonene og deres medlemmer. I 2018 blir det Pop Up Office i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand. I tillegg deltar våre faglige rådgivere på medlemsmøter over hele landet.

Mentor
Er du fersk i bransjen og trenger en å ringe helt uforpliktende til? Er du en nyetabler manager eller booking-agent, driver du et label og ønsker råd med tanke på strategier og prioriteringer, profilering eller lignende? Mentorordningen kobler deg med erfarne bransjefolk, og vi betaler for inntil 3 timer med en mentor per år. Tilbudet er et samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk. Ler mer på http://www.mentorveiledning.no

Gratis kontorplass
Er du en bransjeaktør som søker arbeidsfellesskap? Har du internasjonale ambisjoner og funnet et marked der ute? Trenger du et sted å sitte og jobbe en periode? Music Norway låner ut kontorplasser gratis for begrensede perioder. Er du interessert eller har du spørsmål, send en mail til karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Jeg arrangerer eksportarenaer

Gjennomfører du arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk mot utlandet?

Hvert år gjennomfører Music Norway en lang rekke prosjekter, ofte i samarbeid med ulike festivaler eller arrangementer der det tilrettelegges for møteplasser mellom internasjonale bransjegjester og norske aktører. I mange tilfeller kan arrangementer på hjemmebane være mer nyttige og effektive for å øke eksporten enn å showcase på utenlandske arenaer.

Music Norway har derfor en egen tilskuddsordning for arrangører:

Arrangørtilskudd
Dette er en tilskuddsordning som arrangører av en eksportarena kan benytte. Det vil si at du lager en møteplass som blir tilgjengeliggjort for mange. Formålet er å legge til rette for flere internasjonale samarbeid, og øke internasjonal omtale som vil bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.

Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske artister, komponister og bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter. Man kan søke fire ganger i året i tre kategorier:

Presse- og ekspertbesøk: Besøk av utenlandsk media og bransje til mindre norske festivaler eller bransjetreff, konserter, showcaser, seminarer, label-nights, plate-lanseringer, osv.

Låtskriversamling: Besøk av utenlandske låtskrivere og produsenter til låtskriversamlinger i Norge hvor målet er å skrive eller produsere for andre artister.

Internasjonale delegatprogram: Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler med større internasjonalt delegatprogram. Delegater som bidrar til å fremme muligheter for norsk musikk internasjonalt, slik som festivalbookere, arrangører, agenter, musikkjournalister og andre med direkte musikkfaglig tilknytning skal prioriteres.

Søknadsskjema og kriterier finnes på portalen Stikk.no.

Åpent hus
Dette er gratis seminarer som månedlig gjennomføres i Music Norways lokaler på Solli Plass. Her tar vi opp ulike eksportrelaterte temaer, og man har mulighet til å møte både erfarne norske aktører og tilreisende bransjefolk fra utlandet. Her er det mange tips å plukke opp, både for utøvere og låtskrivere. Seminarene streames live. Her kan du lese om tidligere åpne hus. Har du behov eller ideer til temaer vi bør ta opp? Send en mail til karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Mentor
Er du en ambisiøs arrangør som trenger noen å sparre med? Sjekk om det finnes en mentor for deg på www.mentorveiledning.no. Tilbudet er et samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk.

Gratis kontorplass
Er du en bransjeaktør som søker arbeidsfellesskap? Har du internasjonale ambisjoner og funnet et marked der ute? Trenger du et sted å sitte og jobbe en periode? Music Norway låner ut kontorplasser gratis for begrensede perioder. Er du interessert eller har du spørsmål, send en mail til karoline@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Jeg vil jobbe med eksport i fremtiden

Har du lyst til å lansere og etablere artistene dine i internasjonale markeder? Trenger du påfyll av nettverk, kunnskap og innsikt i bransjen og i markedene? Kunne du tenke deg å jobbe mer med eksport? Music Norway har flere tilbud for deg.

Åpent hus
Et godt sted å begynne, kan være våre Åpent hus-seminarer. Dette er gratisarrangementer som månedlig gjennomføres i Music Norways lokaler på Solli Plass. Her tar vi opp ulike eksportrelaterte temaer, og man har mulighet til å møte både erfarne norske aktører og tilreisende bransjefolk fra utlandet. Seminarene streames live på vår Facebook-side.

Veikart
Dersom du vurderer å satse på et spesifikt marked, kan våre veikart være et godt utgangspunkt for research. Her finner du generelle oversikter over alle de viktigste eksportmarkedene, med linker og nyttig informasjon.

Master
Master er et skreddersydd program for unge, profesjonelle aktører i norsk musikkbransje som har ambisjoner om en internasjonal karriere i musikkbransjen. Programmet har årlige opptak.

Bransjetreff
Et godt sted å lære om bransjen og eksport, er bransjetreff som by:Larm (Oslo), Vill Vill Vest (Bergen) og Trondheim Calling (Trondheim). Music Norway er til stede og bidrar både til seminarer og nettverksarrangementer på små og store festivaler.

Hvor og når våre rådgivere er til stede, kan du se her.  

Bransjetreff i utlandet
Vurderer du å ta turen til SXSW, The Great Escape eller Slush Music? Sjekk programmet og les deg opp. Reis ut og skap ditt eget nettverk. Bli kjent med folket og kulturen! Music Norway er til stede på en lang rekke bransjetreff i utlandet. Hvor og når, kan du se her.

Pop Up Office
Music Norway er tilgjengelig for musikklivet over hele landet, og i korte perioder flytter vi ut til de regionale kompetansesentrene eller til større festivaler for å dele kunnskap og erfaring med de lokale aktørene, organisasjonene og deres medlemmer. I 2018 blir det Pop Up Office i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand. I tillegg deltar våre faglige rådgivere på medlemsmøter over hele landet.

Jobbmuligheter
En viktig vei inn i bransjen er via praktikantplasser. Music Norways rapport Vekst 2022 viser en sterk økning i praktikanter som rekrutteringsmetode, og vi har selv to praktikanter til enhver tid. Mange har senere fått jobber i musikkbransjen. Følg med på musicnorway.prod07.dekodes.no og vårt nyhetsbrev for informasjon om utlysninger av disse plassene.


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere