logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Her finner du oversikt over de største eksportmarkedene i verden

Kunstmusikk i Tyskland, Østerrike og Sveits

TYSKLAND

Introduksjon

Tyskland regnes som ett av de viktigste landene for klassisk musikk og har spilt en ekstremt viktig rolle i utviklingen av kunstformen. Med lange tradisjoner, fra Bach til Beethoven, og Strauss til Stockhausen, har Tyskland lenge holdt den klassiske tradisjonen levende. Fremdeles i dag er klassisk musikk ansett som en viktig del av tysk kulturarv og historie med et kulturbudsjett på 1,67 millioner euro i 2018. Tyskerne stolte av sin klassiske musikkarv som gjenspeiles i 130 orkestre og 9800 stillinger som er fullt finansiert eller delfinansiert av det offentlige.

Tyskland er en føderal republikk på lik linje med USA og landet er delt inn i 16 delstater (Bundesland). Administrasjonen av kulturpolitikken og finansieringen håndteres separat av Tysklands 16 distriktregjeringer. Derfor er hver region ansvarlig for å fremme kultur og klassisk musikk, i motsetning til Storbritannia hvor den klassiske musikkbransjen har en tendens til å være fokusert rundt London. De viktigste byene for kunstmusikk i Tyskland er Berlin, Hamburg, Köln, Munchen, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Baden Baden, Hannover og Bonn. Den klassiske musikkindustrien har tette forbindelser med nabolandene Østerrike og Sveits (populært kalt GAS-området – eller DACH på tysk).

Uavhengig av at kultur og musikk er organisert regionalt, har den sterke støtten til kulturen ført til fremveksten av et betydelig nettverk av institusjoner som nærer denne delen av musikkindustrien og utgjør infrastrukturen. Mange musikkselskaper tilbyr artister innenfor både store og små presentasjonsformater. I tillegg er nettverket av musikkskoler og musikkuniversiteter ekstremt nært, som også har sterke forbindelser med orkestre og kulturinstitusjoner.

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man bruker De-formen i stedet for ”du”, etternavn snarere enn fornavn, man hilser når man går inn i en butikk, og er generelt opptatt av å «se» folk). Formell tiltale gjelder spesielt aktører fra mer tradisjonelle miljøer (jazz/kunstmusikk) samt personer høyt oppe i store selskaper, utdanningsinstitusjoner, offentlige institusjoner. En tommelfingerregel er at man i Tyskland generelt er noe mer formell i kommunikasjon med bedrifter og i offentlig virksomhet enn i Norge, særlig med noen du ikke kjenner. Dette er viktig å huske på også i kommunikasjon verbalt og skriftlig – både på engelsk og/eller tysk.

NB! Dette veikartet er en introduksjon til det tyske kunstmusikkfeltet og gir ingen totaloversikt over det som kan være relevant for dine behov. Endringer skjer fort, så vi oppfordrer deg til å melde inn eventuelle mangler eller feil i veikartet.

For mer generell informasjon om det tyske musikkmarkedet, se “Veikart til Tyskland”.

Live

Promotører og arrangører
Enten du booker konserter for andre, eller selv skal spille i Tyskland, er det flere ting som er viktig å sjekke. Hvilke spillesteder/festivaler har et godt rykte, hvordan er publikumstilslutningen, hvor i byen ligger det osv. Å skaffe seg en oversikt over dette er viktig da Tyskland har en større befolkning og infrastruktur enn Norge, og har en betydelig mengde arenaer og større volumer publikum.

Tyskland har mange musikkfestivaler rundt både klassisk musikk og samtidsmusikk. Disse festivaler er gode arenaer for å møte den tyske musikkbransjen og bygge nettverk. Hvis du er artiste eller komponist, kan du søke om å delta på noen festivaler, for eksempel Darmstadt Festival. Se nedenfor for en oversikt(ikke komplett) over viktige festivaler i Tyskland. Crescendo Magazin har en «festival-edition» som lister alle musikkfestivaler i Tyskland.

Tyskland har en veldig aktiv musikalscene med over 130 orkestre i landet. Se nedenfor for en oversikt over hovedorkestrene og ensemblene (både klassisk og samtid) i hovedbyene. Inkludert er en oversikt over store opptredener i disse byene.

NB! På flere av landets største universiteter og høyskoler arrangeres det konserter, og en rekke konserter finner sted i kirker. Her er det ofte rimelig, og i mange tilfeller er det greit å ta direkte kontakt med ansatte i kirken. I tillegg er det vanlig at gallerier og visningssteder har konserter.

Nedenfor er eksempler på spillesteder og festivaler i de største byene som i ulik grad presenterer kunstmusikk:

Berlin
Spillesteder:

Yellow Lounge Spillesteder (klubb):

For platelanseringer:

Festivaler:

Hamburg
Spillesteder:

Festivaler:

München
Spillesteder:

Festivaler:

Køln
Spillesteder:

Festivaler:

Frankfurt am Main
Spillesteder:

Festivaler:

Andre festivaler
De tre største sommerfestivalene:

Andre viktig festivaler:

Viktige orkestre og ensembler

Berlin
Orkestre:

Ensembler:

Hamburg
Orkestre:

Ensembler:

Køln
Orkestre:

Ensembler:

München
Orkestre:

Ensembler:

Frankfurt am Main
Orkestre:

Ensembler:

Stuttgart
Orkestre:

Ensembler:

Baden-Baden
Orkestre:

Hannover
Orkestre:

Dresden
Orkestre:

Ensembler:

Leipzig
Orkestre:

Ensembler:

Bonn
Orkestre:

Andre orkestre:

Andre ensembler:

Residencies, akademier og stiftelser
Dersom du tenker at Tyskland er et av de viktigste stedene for deg eller noen du representerer, så er tilstedeværelse viktig. Her kan et residency-opphold være en mulighet. Programmene varierer i stor grad med tanke på varighet, lokasjon og finansiell støtte. Enkelte har egne søknadsordninger for internasjonale søkere. På hjemmesiden til organisasjonen ResArtists kan man søke seg frem til residencies i hele verden.

Noen eksempler på residencies:

Noen eksempler på velkjente orkester-akademier:

I tillegg til residencies kan Music Norway sitt program ‘Bakkekontakt’ være en fin mulighet for å tilbringe tid over en lengre periode i Tyskland. Les mer HER. Om du ikke er i Tyskland eller har planlagt en tur på en stund, finnes det flere gode nettverksarenaer i Norge. På Ultimafestivalen, Borealis, Festspillene i Bergen, Punkt og Only Connect er det hvert år internasjonal bransje tilstede. Flere av festivalene inviterer i samarbeid med Music Norway til internasjonale delegatprogram. Følg med på Music Norway for informasjon om hvordan du kan søke om å delta på programmene.

Konkurranser
Det er mange konkurranser i Tyskland, enten for solister, komponister, dirigenter eller ensembler. Dette er en liten oversikt over noen av de kjente konkurransene. Noen konkurranser skjer med ulike instrumenter hvert år.

Media

Listen nedenfor er eksempler på publikasjoner og medier som kan passe for deg og musikken du skal promotere. Det er svært viktig å gjøre god research før du oppretter kontakt – på hvem som gjør hva i de ulike redaksjonene.

Unngå å sende fellesmail med epostlisten din på kopi, eller samme mail til samme person mer enn to ganger. Har du for eksempel ikke fått svar fra en journalist etter andre gang du har sendt mail, er hun/han mest sannsynlig ikke interessert i å skrive om det du promoterer. Husk å vær høflig når du kontakter tyskere. Prøv å bli introdusert, når det er mulig. Tyskere foretrekker varme introduksjoner over kalde e-poster.

Det er ekstremt viktig å huske at Tyskland er delt inn i 16 stater når du jobber med journalister og radio for konsertpromotering. Du bør være veldig klar og direkte når du kontakter media, men husk at Tyskland fortsatt er veldig konservativt. Hvis du har en konsert, må du sørge for å sende invitasjoner til lokale journalister og radiorepresentanter, inkludert informasjon om din nyeste utgivelse eller innspilling (CD) og om din turné. Husk at før du kontakter journalister, er det nødvendig å ha utarbeidet profilen din og historien din klar, som journalister kan hekte seg på. Hvis du har et godt promoteringsbudsjett, er det tilrådelig å kjøpe annonser i blader. Tyskland har mye spesialpresse, noe som gjenspeiles i de mange publikasjonene og magasinene som omgir den klassiske musikkscenen.

Merk at det du sender er tydelig. Enden det er en CD, link til Soundcloud eller MP3 er det viktig at det kommer tydelig fram hva det er og hvem det er fra. Husk navn på utøver(e), hva sangen/albumet heter og tydelig kontaktinformasjon. Send ikke MP3 som vedlegg i epost, men helst via yousendit, webtransfer, soundcloud, etc. Legg gjerne ved bio/presseskriv som sier litt om artisten.

Print / nettaviser

Musikk/kultur-magasiner:

Månedlig:

Kvartal:

Blog:

Radio og TV
Det er nasjonal radio i Tyskland, men det er svært viktig å være i kontakt med lokale radiostasjoner. Det anbefales at du kommer i kontakt med lokale radiostasjoner for PR der du har konsert. Her er noen eksempler på radio som er spesifikke for kultur.

Nasjonal radio:

Regional radio:

PR og promotering

Når man velger et PR-byrå kan det være lurt å se på hvem de allerede representerer. Om dette ligner på ditt uttrykk eller det du representerer, er det mer sannsynlig at de har de riktige mediekontaktene. Husk at selv om du hyrer et PR-byrå er du ikke garantert dekning, og du er definitivt ikke garantert positiv omtale. Hvert PR-byrå har en egen tilnærming. Gi en tydelig beskrivelse av hva du vil oppnå med en kampanje, og be om konsis presseplan som viser de tjenestene de tilbyr, i tillegg til en omtrentlig tidsplan og pris.

Arbeide med PR er ekstremt personlig for hver artist eller komponist, derfor er det viktig å etablere et konkret forhold til en PR-agent. Før du nærmer deg en PR-agent, er det viktig å ha en eksisterende profil, en historie og en idé om hvordan PR kan hjelpe deg spesielt. PR-byrående tilbyr ulike servicepakker, og når du tilnærmer deg en agent, kan du utforske måter på hvordan du vil utvide og utvikle profilen din og skreddersy den mot det tyske markedet. Gode muligheter til å jobbe med PR vil være hvis du har et plateslipp eller en turné. Det er ikke tilrådelig å jobbe med PR med mindre du har en eksisterende profil og materiale å jobbe med. Det er verdt å merke seg at du også kan jobbe med britisk basert ledelse, PR eller bookere som kan bidra til å bryte inn i det tyske markedet.

Eksempler på PR-byrå som har hatt utøvere innen kunstmusikkfeltene som sine oppdragsgivere:

Management og booking

Artistmanagement for klassisk musikk (‘Künstlermanagement’ eller ‘Konzertdirektionen’ på tysk) representerer vanligvis soloartister (dirigenter, vokal eller instrumentale solister), kammerensembler eller orkestre. Større byråer representerer vanligvis hver kategori i en egen avdeling, mindre byråer spesialiserer seg hovedsakelig i en sektor. Et artistmanagement håndterer hvert trinn i en kunstnerkarriere, for å frigjøre artister fra forretningsprosesser slik at de kan konsentrere seg om den kreative produksjonen.

Bookingagenten vil være ansvarlig for å booke liveopptredener for en oppdragsgiver. Agenten er ansvarlig for utviklingen av karrieren innen live-feltet, og er i tett dialog med plateselskap, konsertarrangør/promotør og eventuelt management. Agenten er ansvarlig for å forhandle kontrakter, honorar og sende ut promomateriell. Før du signerer en kontrakt bør du forhøre deg med en musikkadvokat. Vær varsom og sikker på at du har forstått tjenesten, produktet, prisen og vilkårene før avtalen undertegnes.

NB! Det er mulig å bryte inn i det tyske markedet med britisk management eller bookingagent.

Plateselskap og distribusjon

I motsetning til Norge har Tyskland fortsatt et sterkt fysisk musikkmarked. I tillegg til de store plateselskapene i Berlin, Deutsche Grammophone og Sony Classical, er det også internasjonale og uavhengige plateselskaper med kontorer i Berlin. I tillegg til strømmetjenester som Spotify og Tidal, har man tjenester som spesialiserer seg på klassisk musikk som tyske Idagio. Primephonic har en digital katalog som kan lastes ned i høyoppløselige filer.

Nedenfor er eksempler på plateselskap som i ulik grad jobber innen kunstmusikkfeltet:

Publishing og opphavsrettigheter

Publishers kan enten være selskaper som samler royalties, eller selskaper som skriver ut og publiserer score og musikk. Mange publishers er global selskaper som har et kontor i Berlin eller i Tyskland. Se nedenfor for et utvalg av selskaper:

Andre nyttige lenker

Noen viktig linker for nettverk og informasjon om klassisk og samtidsmusikk i Tyskland:

Noen kommentarer fra perkusjonisten Håkon Stene og hans erfaring med å jobbe på den tyske musikkscenen:

“I Tyskland har jeg for det meste spilt på tre typer scener: samtidsmusikkscenen (Ensemble Modern, asamisimasa, solokonserter, Darmstadt Ferienkurse som veileder osv.); Barokk / historisk musikkscene (med Rolf Lislevand, Barokksolistene m.fl.); samt techno/electronica-scenen (Pantha du Prince & The Bell Laboratory/Conference of Trees).

Arenaer og festivaler i Tyskland er veldig godt organisert, og kunstnerisk godt kuratert. Generelt sett er det en meget høy standard og kunstneriske ledere ber om originale forslag av høy kvalitet for å få interesse. Jeg kommer i kontakt med dem via deres henvendelser til meg (f.eks Ens. Modern, Klangforum Wien), andre ganger via egne e-poster, og noen ganger gjennom komponistsamarbeid (Simon Steen-Andersen, Øyvind Torvund, Trond Reinholdtsen, Carola Bauckholt osv.). Jeg har booket konserter direkte med Thomas Schäfer ved IMD Darmstadt via e-post (starter kontakt 2–3 år forut i tid), Rainer Pöllmann ved Ultraschall Berlin, Christine Fischer ved Eclat Festival, Musik21 Hannover, Wien Modern gjennom Bernhard Günther m.fl.  

 Gjennom plateselskapet Hubro (Andreas Meland) har jeg jobbet med Dense promotion (Berlin), som har gjort godt arbeid med å få anmeldelser, presseomtale og radiospillinger for platene. Andreas er veldig bra på dette (30-40 anmeldelser internasjonalt)»

ØSTERRIKE

Intro

Østerrike er et sentralt fokuspunkt for klassisk musikk i Europa. Berømt for sin utrolig viktige rekke av komponister som Haydn, Mozart, Schubert, Mahler, Bruckner, Strauss, Schoenberg og Webern, er det klart at vestlig klassisk musikk er dypt forankret i østerrikske røtter. Østerrike har en veldig lang tradisjon for kultur som fremdeles i dag viktig i samfunnet. Østerrikere er godt utdannet innen kunst og kultur, og har tradisjon for å være tilstede på orkesterkonserter eller i operaen. Wien, sammen med Salzburg, er de to viktigste sentrene av klassisk musikk i Østerrike.

Østerrike anses også som en viktig arena for utviklingen av den moderne klassiske musikkscenen. Den berømte Second Viennese School ledet av Schoenberg og hans elever, spesielt Berg og Webern, utviklet tolvtoneteknikken og atonal musikk. Østerrike har vært en sentral aktør i samtidsmusikken. Østerrike er viktig samtidsmusikk, og ikke bare for klassisk musikk.

Østerrike består av ni stater, hvor hver stat beholder politisk autonomi. Derfor er hver stat ansvarlig for finansiering og kulturpolitikk. Autonomien til hver stat i Østerrike er imidlertid ikke i samme grad i forhold til Tyskland, hovedsakelig fordi Østerrike er et mindre land. Tilsvarende er det ikke så viktig å kontakte lokal radio, presse eller tv i Østerrike som det er i Tyskland. På grunn av den nærhet Wien har til Bratislava, er Østerrike ofte sett som inngangsporten til Øst-Europa. Til tross for potensialet til å tappe inn i østeuropeiske musikkmarkeder, har de fleste tysktalende selskapene en tendens til å forbli innenfor de tysktalende områdene.

Det er nyttig å være oppmerksom på at østerrikere, som tyskere, i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man bruker De-formen istedenfor ”du”, etternavn snarere enn fornavn, man hilser når man går inn i en butikk og er generelt opptatt av å «se» folk ). En tommelfingerregel er at man i Østerrike generelt er noe mer formell i kommunikasjon med bedrifter og i offentlig virksomhet enn i Norge, særlig med noen du ikke kjenner. Dette er viktig å huske på også i kommunikasjon verbalt og skriftlig – både på engelsk og/eller tysk.

NB! Dette veikartet er en introduksjon til det østerrikske kunstmusikkfeltet og gir ingen totaloversikt over det som kan være relevant for dine behov. Endringer skjer fort, så vi oppfordrer deg til å melde inn eventuelle mangler eller feil i veikartet.

Livemarkedet

Promotører og arrangører
Enten du booker konserter for andre, eller selv skal spille i Østerrike, er det flere ting som er viktig å sjekke. Hvilke spillesteder/festivaler har et godt rykte, hvordan er publikumstilslutningen, hvor i byen ligger det osv. Å skaffe seg oversikt er viktig da Østerrike har en større befolkning og infrastruktur enn Norge, og har en betydelig mengde arenaer og større volumer publikum.

Østerrike har mange musikkfestivaler rundt både klassisk og samtidsmusikk. Disse festivaler er gode arenaer for nettverk og for å møte den østerrikske musikkbransjen. Den viktigste arenaen i Østerrike er byen Salzburg der Salzburg Festival finner sted om sommeren hvert år. Viktige festivaler for samtids- og ekseperimentell musikk er Wien Modern og Klangspuren. Se nedenfor for en oversikt over viktige festivaler i Østerrike, men det er ikke en komplett liste.

Østerrike har over 30 profesjonelle orkestre, med mange profesjonelle kammerensembler og velkjente moderne musikkensembler. Se nedenfor for en oversikt over hovedorkestrene og ensemblene (både klassisk og samtid) i hovedbyene. Inkludert er en oversikt over store spillesteder i disse byene.

NB! Som med Tyskland, på flere av landets største universiteter og høyskoler arrangeres det konserter, og en rekke konserter finner sted i kirker. Her er det ofte rimelig, og i mange tilfeller er det greit å ta direkte kontakt med ansatte i kirken. I tillegg er det vanlig at gallerier og visningssteder har konserter.

Nedenfor er eksempler på spillesteder og festivaler i de største byene som i ulik grad presenterer klassisk og kunstmusikk:

Wien
Spillesteder:

Festivaler:

Salzburg
Spillesteder:

Festivaler:

Graz

Spillesteder:

Festivaler:

Linz

Spillesteder:

Festivaler:

Innsbruck

Spillesteder:

Festival:

Viktige festivaler:

Viktige orkestre og ensembler

Wien

Orkestre:

Ensembler:

Salzburg

Orkestre:

Ensembler:

Graz

Orkestre:

Ensembler:

Linz

Orkestre:

Ensembler:

Innsbruck

Orkestre:

Residencies, akademier og stiftelser
Dersom du tenker at Østerrike er et viktig sted for deg eller noen du representerer så er tilstedeværelse viktig. Her kan et residency-opphold være en mulighet. Programmene varierer i stor grad med tanke på varighet, lokasjon og finansiell støtte. Enkelte har egne søknadsordninger for internasjonale søkere.

Noen eksempler på residencies og stiftelser:

Stiftelser:

Residencies og akademier:

Konkurranser
Til tross for å være mye mindre enn Tyskland, det er mange konkurranser i Østerrike, enten for solister, komponister, dirigenter eller ensembler. Dette er en liten oversikt over noen av de kjente konkurransene. Noen konkurranser markerer ulike instrumenter hvert år.

Mediemarkedet

I forhold til Tyskland har Østerrike mindre spesialisert presse og magasiner. Men pressemiljøet er fortsatt konservativt som Tyskland. Som nevnt i introduksjonen er østerrikere veldig godt utdannet innen kunst og kultur. Å delta på konserter er fortsatt en betydelig del av oppdragelse og kultur.

Det er svært viktig å gjøre god research før du oppretter kontakt – på hvem som gjør hva i de ulike redaksjonene. Unngå å sende fellesmail med e-postlisten din på kopi, eller samme mail til samme person mer enn to ganger. Har du for eksempel ikke fått svar fra en journalist etter andre gang du har sendt mail, er hun/han mest sannsynlig ikke interessert i å skrive om det du promoterer. Husk å vær høflig når du kontakter østerrikere. Sørg for å bli introdusert når det er mulig. Som tyskere, foretrekker østerrikere varme introduksjoner over kalde e-poster.

Den nasjonale TV- og radio stasjonen i Østerrike er ORF. Østerrike består av ni stater, og det er ofte regionale nyheter i et kort segment før eller etter de nasjonale nyhetene. Derfor er det i motsetning til Tyskland ikke så viktig i Østerrike å være i kontakt med lokale medier, presse og radio.

Print / Nettaviser:

Musikk-kultur magasiner

Radio og TV

PR og promo

De viktigste arenaene i Østerrike for musikk er Salzburg og Wien. Mens noen tyske PR-byråer er i stand til å tilby tjenester over hele GAS-regionen, er det viktig å merke seg at hvert land har forskjellige sett med forventninger. Østerriksk PR har forskjellige metoder og tilnærminger i forhold til tysk PR, da samfunn og publikum de retter seg mot i Østerrike, er svært forskjellige fra publikum i Tyskland. Som nevnt er østerrikere godt utdannet i kunst og kultur og har mindre spesialisert presse i forhold til Tyskland som fokuserer mer på samfunns- og kulturpressen.

Når man velger et PR-byrå kan det være lurt å se på hvem de allerede representerer. Om dette ligner på ditt uttrykk eller det du representerer, er det mer sannsynlig at de har de riktige mediekontaktene. Husk at selv om du hyrer et PR-byrå er du ikke garantert dekning, og du er definitivt ikke garantert positiv omtale. Hvert PR-byrå har en egen tilnærming. Gi en tydelig beskrivelse av hva du vil oppnå med en kampanje, og be om konsis presseplan som viser de tjenestene de tilbyr, i tillegg til en omtrentlig tidsplan og pris.

Se nedenfor for noen spesialiserte PR-selskaper som jobber med kunstmusikk i Østerrike:

Management, booking

Artistmanagement for klassisk musikk (‘Künstlermanagement’ eller ‘Konzertdirektionen’ på tysk) representerer vanligvis soloartister (dirigenter, vokal eller instrumentale solister), kammerensembler eller orkestre. Større byråer representerer vanligvis hver kategori i en egen avdeling, mindre byråer spesialiserer seg hovedsakelig i en sektor.

 

Artistermanagements i Østerrike er på et veldig høyt nivå og representerer mange verdensklasseartister. Bookingagenten vil være ansvarlig for å booke liveopptredener for en oppdragsgiver. Agenten er ansvarlig for å forhandle kontrakter, honorar og sende ut promomateriell. Før du signerer en kontrakt bør du forhøre deg med en musikkadvokat. Vær varsom og sikker på at du har forstått tjenesten, produktet, prisen og vilkårene før avtalen undertegnes.

NB! Det er mulig å bryte inn i det østerrikske markedet gjennom et britisk eller tysk management eller bookingagent.

Plateselskap og distro

Wien huser kontorer for store plateselskap, men det finnes en rekke uavhengige plateselskap for klassisk eller moderne og eksperimentell musikk. Noen av de uavhengige er spesialister på bare moderne og eksperimentell musikk, men noen er bredere og inkluderer jazz, folkemusikk og verdensmusikk. Det er best å undersøke plateselskapene hvis du er interessert i å nærme seg dem og se på om de har signert lignende artister.

Major:

Indie:

Publishing og rettigheter

Publishere kan enten være selskaper som samler royalties, eller selskaper som skriver ut og publiserer score og musikk. To internasjonalt anerkjente publishers som skriver ut score er basert i Wien – Universal Edition og Musikverlag Doblinger. Se nedenfor for et utvalg av selskaper:

Andre lenker

SVEITS

Introduksjon
Musikkmiljøet i Sveits er svært diversifisert. Fra de tradisjonelle symfoniorkestrene på den ene enden til den veldig livlige og uavhengige scenen for eksperimentell musikk på den andre. Til tross for å være det minste landet i tysktalende regionen, opprettholder Sveits høyt nivå symfoniorkestre som fortsetter å øke sine internasjonale turneer hvert år. I tillegg er det et program kalt Ynight som er laboratorium som re-imaginerer klassisk musikk i avslappede alternative arenaer, som ligner The Night Shift i London eller Yellow Lounge Sessions av Deutsche Grammophon. Dette startet i Sveits i 2012, men har siden spredt nasjonalt og internasjonalt. I eksperimentell musikk har Sveits en veldig sterk tradisjon i improvisert musikk, så vel som i elektronisk musikk, noise etc. Dette gjenspeiles i mange sveitsiske eksperimentelle musikkscener. I tillegg er det spesialiserte nye musikksembler som Collegium Novum Zürich, Ensemble Phoenix Basel, Ensemble Contrechamps og mange andre, noen av dem ble grunnlagt for noen år siden.

Sveits er delt inn i 26 kantoner og har fire offisielle språk, sveitsisk-tysk, sveitsisk-fransk, sveitsisk-italiensk og romansk. Det er viktig å vite hvilken region du besøker eller jobber med, da det dikterer språket som brukes i det området eller regionen. Sveits har over 15 orkestre som er finansiert av byene eller kantonene, mange nye musikksembler og viktige festivaler og kulturelle arrangementer som Verbier Festival og Lucerne Festival. Sveits opererer med et svært føderalistisk system, så vel som mange private stiftelser, derfor er finansieringssystemet for kultur i Sveits ganske solid. Likevel fører den økende mengden kulturelle hendelser til mangel på økonomisk støtte.

NB! Dette veikartet er en introduksjon til det sveitsiske kunstmusikkfeltet og gir ingen totaloversikt over det som kan være relevant for dine behov. Endringer skjer fort, så vi oppfordrer deg til å melde inn eventuelle mangler eller feil i veikartet.

Live

Promotører og arrangører
Enten du booker konserter for andre, eller selv skal spille i Sveits, er det flere ting som er viktig å sjekke. Hvilke spillesteder/festivaler har et godt rykte og hvilken region er arenaene i. Å skaffe seg en oversikt er viktig da Sveits har en betydelig mengde arenaer og større volumer publikum. Sveits har musikkfestivaler rundt både klassisk- og samtidsmusikk. Disse festivalene er gode arenaer for å møte musikkbransjen. Den viktigste arenaen i Sveits er Lucerne Festival og Verbier Festival. Se nedenfor for en oversikt over viktige festivaler i Sveits, men det er ikke en komplett liste.

Sveits har over 15 profesjonelle orkestre og en sterk moderne og eksperimentell musikkscene. Se nedenfor for en oversikt over hovedorkestrene og ensemblene (både klassisk og samtid) i hovedbyene. Inkludert er en oversikt over spillesteder i disse byene.

NB! Som med Tyskland og Østerrike, flere av landets største universiteter og høyskoler arrangerer konserter, og en rekke konserter finner sted i kirker. Her er det ofte rimelig, og i mange tilfeller er det greit å ta direkte kontakt med ansatte i kirken. I tillegg er det vanlig at gallerier og visningssteder har konserter.

Nedenfor er eksempler på spillesteder og festivaler i de største byene som i ulik grad presenterer klassisk og kunstmusikk:

Zürich

Spillesteder:

Festivaler:

Basel

Spillesteder:

Bern

Spillesteder:

Festivaler:

Luzern

Spillesteder:

Festivaler:

Geneve

Spillesteder:

Festivaler:

Lausanne

Spillesteder:

Viktige festivaler

Viktige orkestre og ensembler

Zürich

Orkestre:

Ensembler:

Basel

Orkestre:

Ensembler:

Bern

Orkestre:

Ensembler:

Luzern

Orkestre:

Ensembler:

Geneve

Orkestre:

Ensembler:

Lausanne

Orkestre:

Residencies, akademier og stiftelser
Dersom du tenker at Sveits er et av de viktigste stedene for deg, eller noen du representerer så er tilstedeværelse viktig. Her kan et residency-opphold være en mulighet. Programmene varierer i stor grad med tanke på varighet, lokasjon og finansiell støtte. Sveits har mange private stiftelser og midler, men ikke alle er åpne internasjonalt.

Noen eksempler på residencies og stiftelser:

Stiftelser

Residencies og akademier:

Konkurranser
Til å være et lite land har Sveits ganske mange internasjonale konkurranser. Dette er en liten oversikt over noen av de kjente konkurransene. Sveits har et veldig sterkt fokus på komposisjon med mange konkurranser som et resultat.

Media

Sveits består av 26 kantoner og har fire offisielle språk. I likhet med Tyskland er det viktig å kontakte og jobbe med regioner for å sikre at du når målgruppen på riktig språk. Tysk er det dominerende språket i Sveits, men hvis du bare nærmer deg det tyske språket, mangler du publikum i fransk, italiensk og romansk region. På samme måte er det TV og radioprogrammer på alle fire språk. Den nasjonale TV og radiostasjonen er SRF, som er på tysk. Det finnes en rekke lokale fjernsyns og radiostasjoner, men det er ikke så viktig å kontakte disse som i Tyskland. Vær oppmerksom på at det også er noen engelskspråklige radiostasjoner i Sveits.

Print / Nettaviser

Musikk-kulturmagasiner

Radio og TV

PR og promotering

Som tidligere nevnt, den største forskjellen om Sveits er at markedet er delt inn i fire språk; Sveitsisk tysk, sveitsisk fransk, sveitsisk italiensk og romansk. Mens noen tyske og østerrikske PR-agenter er i stand til å tilby tjenester over GAS-regionen, er det viktig å merke seg at hvert land har forskjeller. I tillegg, med mindre den tyske eller østerrikske PR-agenten har noen som kan jobbe på fransk og italiensk, så er du begrenset til å jobbe i bare de tyske regionene. Sveits kan være det minste landet i det tysktalende området, men det har flest mengder regioner. De viktigste arenaene i Sveits er Lucerne Festival og Verbier Festival.

Se nedenfor for noen spesialiserte PR-selskaper som jobber med kunstmusikk i Sveits:

Management og booking

Artistmanagement for klassisk musikk (‘Künstlermanagement’ eller ‘Konzertdirektionen’ på tysk) representerer vanligvis soloartister (dirigenter, vokal eller instrumentale solister), kammerensembler eller orkestre. Bookingagenten vil være ansvarlig for å booke liveopptredener for en oppdragsgiver. Agenten er ansvarlig for å forhandle kontrakter, honorar og sende ut promomateriell.

Hvis du er seriøs på ditt fokus på den sveitsiske markedet, så anbefales det å jobbe med et sveitsisk artistmanagement eller agentur. På grunn av kompleksiteten i mange regioner og språk, er dette noe som best behandles av et sveitsisk selskap.

NB! Det er mulig å bryte inn i det sveitisiske markedet gjennom et britisk management eller bookingagent.

Plateselskaper og distribusjon

Mens de fleste av de store etikettene har kontorer i Tyskland og Østerrike, er Sony Classical den eneste store etiketten som har et lokalt kontor i Sveits. Sveits har noen uavhengige og boutique plateselskap som serverer klassisk, samtid og eksperimentell musikk.

Publishing og opphavsrettigheter

Som det minste landet i de tysktalende regionen, har mange store publishere kun kontorer i Østerrike og Tyskland. Det er lokale publishere som sporer og samler royalties, men hvis du er ute etter score publisering, er det best å se på internasjonale publishere som har kontorer i Østerrike eller Tyskland.

Andre nyttige lenker

 

KILDE:

Dette veikartet er utviklet av Reuben Satoru Fenemore.


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere