logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Her finner du oversikt over de største eksportmarkedene i verden

Tyskland

Intro

Sist oppdatert juni 2018

Innbyggertall: 82.6 mill.
Areal: 357 021 Km2

GDP (PPP 2016 World Bank) per capita: USD$44072.39
Total omsetning for det Tyske musikkmarkedet i 2017 er 1.59 milliard euro. (IFPI 2017)

Tyskland regnes som et av Norges viktigste eksportmarkeder. En rekke norske utøvere og komponister har opplevd betydelig kunstnerisk og kommersiell suksess de siste 10-årene. Markedet oppfattes som veldig åpent for norsk musikk og kulturuttrykk generelt. Tyskland representerer den største inntektskilden for rettighetshaverne i TONO om man ser bort fra Skandinavia. Statistikk fra Music Norways reisestøtteordning viser også at dette er det landet norske utøvere turnerer hyppigst.

Tyskland er det fjerde største markedet for innspilt musikk globalt og har et sterkt livemarked (IFPI). Om man ser på konsumentforbruk og reklameinntekter innenfor underholdning og mediasektoren antas Tyskland å forbli størst i verden etter USA, Kina og Japan (PWC’s 2013-2017 Global Entertainment and Media Outlook).

Tyskland er det fjerde rikeste landet i verden målt i nominell BNP. Landet er verdens nest største eksportør og den tredje største importøren. Musikkbransjen har tette forbindelser med nabolandene Østerrike og Sveits (populært kalt GAS-området) og suksess i Tyskland gir ofte ringvirkninger over landegrensene. Tyskland og Berlin er også tett på et raskt voksende polske markedet. Hovedstaden Berlin er blitt Europas nye entreprenør og start-up node og det skjer en rekke spennende utviklinger i skjæringspunktet mellom musikk/underholdning og teknologi.

Tyskland som føderal republikk

Tyskland er en føderal republikk på lik linje med USA og landet er delt inn i delstater (Bundesland). Disse 16 delstatene har et utstrakt politisk selvstyre og i stor grad myndighet til å utforme egen lovgivning. Dette har konsekvenser på alt fra lover og regler, lokal kultur til et meget fragmentert medielandskap. Det er mao meget viktig å ha i bakhodet ved alt fra turnering til promo- og markedsføringsarbeid.

Administrasjonen av kulturpolitikken og finansieringen håndteres separat av Tysklands 16 distriktsregjeringer. Derfor har distriktene sine egne politiske agendaer for kultur og politikk. Kulturbudsjettet for Tyskland var 9,9 mrd. euro i 2013, hvor finansieringen av musikk og teater var 3,4 mrd. euro, ca 35% av budsjettet. Den har siden blitt redusert til 1,67 mrd. euro i 2018.

Politisk er klassisk musikk fortsatt ansett som det viktigste aspektet av Tysklands kulturarv. Dette gjenspeiles i 130 orkestre og 9800 stillinger som er fullt finansiert eller delfinansiert av staten. I kontrast er popmusikk ansett som en selvforsynt kommersiell kunstform som ikke trenger støtte fra staten. Initiative Musik, som ble grunnlagt i 2007, er den eneste organisasjonen som støtter populærmusikk på landsdekkende nivå. Initiative Musik er den tyske ekvivalenten til Music Norway, hvor de administrerer finansiering til artister og musikkbedrifter som gir turnéstøtte eller markedsføringskampanjer. Merk selv om de ikke er et eksportmusikk kontor, fungerer de ofte som et.

Kultur og kulturforskjeller: 

Det eksisterer sterke forbindelser mellom Norge og Tyskland på en rekke nivåer; historisk, politisk, kulturelt og handelspolitisk. Tyskland er Norges tredje største eksportmarked og vår nest største handelspartner. De kulturelle båndene mellom Tyskland og Norge er meget sterke, og Tyskland er et av de aller viktigste markedene for alle deler av norsk kunst og kultur. Tyskland er videre et svært viktig springbrett for internasjonal satsing, noe som gjør at interessen blant norske musikere, forfattere og kunstnere for å arbeide her er meget stor. Det eksisterer en stor nysgjerrighet, interesse og kunnskap om norsk musikk og kultur generelt.

I Norge er vi vant med en relativt flat bedriftsstruktur, i motsetning til i Tyskland hvor bedrifter ofte har et vertikalt hierarki. Man tiltaler sjefen ved etternavn, det er dresscode og arbeidsmiljøet er generelt preget av mer konservative holdninger. Tyskere er som tidligere nevnt glad i både Norge og nordmenn, men det er viktig å være obs på at i noen deler av tysk handelsnæring og politiske kretser er nordmenn noe beryktet som tidvis flåsete og uhøflige, for uformelle, et muntlig og direkte språk samt en oppfattelse av at vi jobber mindre. Tilbakemeldinger som at nordmenn av og til er trege på å komme tilbake på epost og dårlige på oppfølging er ikke uvanlig.

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man bruker De-formen istedenfor ”du”, etternavn snarere enn fornavn, man hilser når man går inn i en butikk og er generelt opptatt av å «se» folk ). Formell tiltalte gjelder spesielt aktører fra mer tradisjonelle miljøer (jazz/kunstmusikk) samt med personer høyt oppe i store selskaper, utdanningsinstitusjoner, offentlige institusjoner. En tommelfingerregel er at man i Tyskland generelt er noe mer formell i kommunikasjon med bedrifter og i offentlig virksomhet enn i Norge, særlig med noen du ikke kjenner. Dette er viktig å huske på også i kommunikasjon verbalt og skriftlig – både på engelsk og/eller tysk.

NB! Dette veikartet kun en introduksjon til det tyske markedet. Det er ikke ment som en fasit på hvordan man slår igjennom. Veikartet gir heller ingen totaloversikt over alt som kan være relevant for deg og dine behov. Endringer skjer fort i musikkindustrien, så vi oppfordrer bransjen til å melde inn eventuelle mangler eller feil i veikartet. 

OBS! Det har vært store endringer i tysk plate- og forlagsbransje der flere A&Rs har byttet jobb. Les denne artikkelen (fra august 2018) om endringene.

Relaterte saker fra Musicnorway.no:
La deg friste av Tyskland, Europas største marked
Høy aktivitet i Tyskland
– Unike muligheter i Tyskland
Tror på løft i Tyskland
Tysk radio ønsker musikktips fra norsk bransje
Om Central Europe-kontoret

Media

Medielandskapet i Tyskland er desentralisert som følge av delstatene. Det er viktig å sette av god tid til å gjøre promo da dette ofte må skje i flere ulike regioner for maksimalt gjennomslag. Grunnet floraen av ulike nasjonale og regionale medier anbefales det å knytte til seg et profesjonelt promobyrå i arbeidet (se eget punkt på promo).

TV

Markedet domineres av offentlig kringkasting og et par private aktører.

Det finnes to store kringkastere (ARD & ZDF) som begge har regionale sub-kanaler (for eks RBB, NDR, MDR, WDR etc). ARD og ZDF har prosjekter sammen (for eks. i tyskspråklige områder og kulturkanalen 3sat).

I tillegg huser Tyskland noen av Europas sterkeste private europeiske underholdningsselskaper som bla RTL, SAT1 og PRO7. Målgruppen til disse kanalene er seere i alderen ca. 14-49 år (mao hvor reklameinntektene ligger).

Rendyrket musikkinnhold på tysk fjernsyn, også offentlig, er relativt marginalt. De private kanalene RTL og PRO7 hadde en viss økning, men denne skyldes primært oppslutningen på talentkonkurranser. De digitale kanalene til ARD og ZDF, det tysk-østerrikske samarbeidsprosjektet 3sat og den fransk-tyske kulturkanalen Arte, har alle satt av en signifikant høyere prosent av sendeflaten til mer «seriøs» musikk og programinnhold.

Eksempler på musikkprogrammer: Tracks (Arte), Rockpalast (WDR), poparoundtheclock (3sat), Festivalstreaming (ZdfNEO).

Status MTV & VIVA: MTV ble pay TV-kanal i 2011 og viser bare reality shows etc. Hvis man skal se musikkvideoer nå, er man nødt til å ha payTV, her finnes det kanaler som Deluxe Music. Alternativ finnes det online musikkvideotilbud tyskere benytter seg av: Youtube (med begrensinger pga. GEMA), muzu, Vimeo. YouTube har blitt den største nettbutikken for musikkvideoer i Tyskland og YouTube og Vevo er dominerende online-medier.

RADIO

Forsking viser at radio er fortsatt det mest brukte medium i Tyskland til å høre på musikk. online og vanlig radio utgjør til sammen 50 % av måten tyskere lytter til musikk på. Men Tyskland er ikke immun mot endring, og radio står overfor konkurranse fra den stigende innflytelsen av streaming-plattformer som Spotify, Deezer eller Soundcloud. Derfor blir spillelister på Spotify stadig mer relevant.

Tysk radio og tv har som nevnt et sterkt regionalt fokus. Bare noen få radiostasjoner har nasjonal dekning.

Det tyske radiomarkedet er relativt fragmentert, med over 380 stasjoner hvor 250 av dem selger reklame. Viktige radiokanaler å merke seg for ny musikk kan være:

1Live (Westdeutscher Rundfunk)
Radio Eins (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
Radio Fritz (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
SWR3 – kringkastings gruppe i regionen Baden-Württemberg og medlem av ARD.
Flux FM – Berlinbasert innovative online radio. Kan også høres i Berlin/Brandenburg, Stuttgart og Bremen på vanlig radio.
Byte FM – relativt liten men innflytelsesrik onlineradio (multiplikatoreffekt).
FM4 (offentlig kringkaster i Østerrike, men med stort nedslagsfelt i Bavaria, tenk en litt mer progressiv versjon av P3 evt BBC Radio 6)
Zuendfunk by Bayerischer Rundfunk
Cosmo by WDR

PRINT OG ONLINE PRESSE

På lik linje med markedet for innspilt musikk, så dominerer fysisk og trykt presse i Tyskland (selv om den er i sterk nedgang og har store omstillingsvansker). Her er et par av de viktigste aktørene å være oppmerksom på:

• Musikexpress, magasin/online – (rock, pop, alternative) – nasjonalt månedlig magasin med musikknyheter – http://www.musikexpress.de/
• Rolling Stone Germany, magasin/online – (rock, alternative, classic rock) – Tyske Rolling Stone – http://www.rollingstone.de/
• Intro, magasin/online – gratis musikkmagasin med intervjuer og anmeldelser – http://www.intro.de/ – også www.festivalguide.de (men stengt april 2018).
• Visions – magasin, pop, rock, metal, alternative – http://www.visions.de/
• Spex – «intellektuelt» musikkmagasin variert musikk, alternative. Også online – www.spex.de
• Groove – Hip hop/EDM
• Juice – Hip hop
• Metal Hammer
• Rock Hard

Det eksisterer ikke en tilsvarende flora av nettbaserte musikkmagasiner og blogger som du finner i spesielt USA og England:

www.motor.de – Motor Entertainment, online, TV, blog.
www.tape.tv – redaksjonell nettside for streaming av musikkvideoer etc.
www.tonspion.de – Nyhetsblogg om nedlasting av musikk, gratis mp3, videonyheter og kommentarer
www.mitvergnuegen.com – «hip» side som anbefaler events o.l. Fokus på Berlin og Hamburg.
https://noisey.vice.com/de – Vice sin nettvideosatsning i samarbeid med YouTube.
https://www.laut.de/ – største online-magasin i Tyskland
http://www.mtv.de/ – TV og musikkvideo
http://www.viva.tv/charts-und-musik – TV og musikkvideo

Link til oversikt over alle livstilsblader i Tyskland.

Mer sjangerspesifikke:

Jazz: Jazzthing, Jazzthetik, Jazzpodium, JazzZeitung, Jazz-Thing, JazzEcho,
Kunstmusikk: FonoForum, Partituren, Neue Musikzeitung, MusikTexte, Neue Zeitschrift für Musik, Positionen – Beiträge zur Neuen Musik, Van Magazine, Crescendo, Concerti.
Hard-Rock/Metal: Metal Hammer, Visions, Sonic Seducer (Dark Wave).
Elektronisk musikk: Electronic Beats, Groove Magazin, De:Bug, Resident Advisor, Raveline.

Dags- og ukespresse er også meget desentralisert. Noen av de viktigste dagspublikasjonene (Tageszeitungen) er:

Süddeutsche Zeitung (SZ): Den nest største dagsavisen i Tyskland. SZ er veldig opptatt av kultur og media. Sosialliberal. SZ har kunstinteresserte lesere. Tenk Guardian, men ikke så progressivt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): mer konservativ avis fra bankbyen Frankfurt
Die Welt: sosialkonservativ og økonomisk liberal avis med base i Berlin.
die Tageszeitung (Taz): Venstrevridd avis fra Berlin

Blant viktige ukeaviser finner du Die Zeit og Der Spiegel (sistnevnte har også en engelskspråklig nettside).

Engelskspråklige aviser og musikkblader er også lett tilgjengelig over store deler av Tyskland og har relativt stor innflytelse. Det samme kan sies om toneangivende engelskspråklige nettsider.

Musikkbransjemedier
www.musikwoche.de / www.mediabiz.de/musik
www.musikmarkt.de

Linker til lister og salg
http://www.mediabiz.de/musik/charts (krever innlogging/abonnement)
www.musikindustrie.de
Radio air play Charts: http://www.radiocharts.com/html/charts_de_main.htm – by http://www.musictrace.de/
http://www.mcgfk.net/ (Media Control/GfK)

 

Live

Konserter har også i Tyskland seilt opp til å bli den viktigste økonomiske drivkraften i musikkbransjen, og sektoren har vært i sterk økning siden 1995 (Kilde: GfK 2009). Etter et mindre fall i markedet i 2008 og 2009 har sektoren fortsatt å øke inntektene med 24% i 2011 og tilsvarende tall i 2012. De viktigste byene for turnering er Berlin, Hamburg, Köln, Munchen og delvis Frankfurt. Andre relevante regioner og storbyer: Regionen Leipzig/Dresden, regionen Stuttgart/Karlsruhe, Ruhrområdet, Hannover og Düsseldorf.

Det er relativt lett å turnere i Tyskland, da landet har gode bil, tog- og flyforbindelser. Landets sentrale plass i Europa gjør det også til en ideell ankerdato for større europaturneer. Norsk turneaktivitet i Tyskland er høy, og med utgangspunkt i tall Music Norway selv sitter på kan vi anslå at det omtrent ca 600 konserter med norske utøvere i året (det er ca tre ganger så mange konserter i som f. eks Storbritannia). Statistikk fra reisestøtteordninger bekrefter også at Tyskland er en av de mest populære turnedestinasjonene.

Ulikt Amerika og Storbritannia, kan skillelinjene mellom arrangører og agenter være relativt diffus i Tyskland. Veldig forenklet kan vi skille mellom:

Agents; som jobber på en kommisjon. Enten eksklusivt for Tyskland, GAS og av og til hele Europa.
Tour Promotors: som ofte jobber med britiske agenter (evt management) og selger konsertene videre til Local/Venue/Festival Promoters.
Promoters: som tar den reele arrangørrollen sammen med den finansielle risikoen.

Flere aktører kan ha ulike roller og det kan være vanskelig å få oversikten. En aktør kan gi inntrykk av å være en promoter men er i teorien kun en som selger bandet videre til andre lokale arrangører uten selv å ta risiko. Dette er for så vidt legitimt, men det kan være OK å være obs på, da det i noen tilfeller kan føre til mindre transparens og flere kostbare ledd. Samtidig kan flere av disse aktørene i noen tilfeller by høyere enn hva du vil få fra de lokale arrangørene, da de tror artisten/bandet er verdt dette på lang sikt og forventer å tjene tilbake pengene underveis. Flere av disse aktørene har også veldig effektive marketing/promoavdelinger. De fleste større agencies foretrekker fortsatt å jobbe med UK-baserte agenter, som også representerer headliners. Men disse selskapene ser etter lovende talenter de antar og forventer å ha et bestemt markedspotensial.

Noen av de største arrangørene i Tyskland er:

CTS Eventim – http://www.eventim.de (billettseslskap med eierskap i ulike arrangører via subfirmaet Medusa)
DEAG – http://www.deag.de/
Marek Lieberberg Konzertagentur – http://www.mlk.com (MLK-teamet har nå blitt Live Nation Tyskland fra 2016)
Live Nation Tyskland – https://www.livenation.de/
FKP Scorpio – http://www.fkpscorpio.com
MCT http://mct-agentur.com/

De fleste av disse aktørene jobber tett med britiske agenter. I tillegg til dette arrangerer de noen av Tyskland (og Europas) største festivaler. FKP Scorpio med Folkert Koopmans i spissen er nå den største festivalarrangøren i Europa med en rekke europeiske navn i porteføljen (Hultsfred, Best Kept Secret, Southside, Hurricane, Greenfield Festival ++).

Andre viktige aktører:

– Schoneberg – http://www.schoneberg.de/ (en av de eldste arrangørene. Tidligere mest kjent som en «lokal» promoter, men har nå team på bakken i hver storby og posisjonerer seg som både nasjonal promoter og agent. Er også veldig store innenfor klassisk musikk, underholding/komedie).
– Karsten Jahnke Konzertdirektion – http://www.karsten-jahnke.de (har også en eierandel i Reeperbahn festivalen og Elb Jazzfestival)
– A.S.S. Concerts – http://ass-concerts.de (har et JV med CO Pop sin bookingavdeling og samarbeider også med CO Pop festivalen).
– Four artists – http://www.fourartists.com
– SSC Group – http://www.ssc-group.net
– Creative Talent – http://www.creative-talent.net/
– Target Concerts – http://www.target-concerts.de
– MCT – http://www.mct-agentur.com
– Neuland Concerts – http://www.neuland-concerts.com
– Landstreicher Booking – http://www.landstreicher-booking.de/de/
– Wizard Promotions Konzertagentur
– KBK Konzert und Kuenstleragentur

Bookingbyråer innenfor world music i Tyskland

– F-cat – http://www.f-cat.de/
– Prime Tours & Promotion – http://www.prime-tours.com/
– Musicas – http://www.musicas.de/
– La Candela – http://www.lacandela.de/
– Engelhardt Promotions – http://www.engelhardt-promotions.de/

Bookingbyråer innenfor jazz i Tyskland

– Karsten Jahnke – http://www.karsten-jahnke.de/
– Bremme Hohensee – http://www.bremme-hohensee.de/‎
– Artribute – http://www.artribute.de/
– F-Cat – http://www.f-cat.de/
– Werner Oberender
– Uli Filda
– Dr. Raimund Kast Kulturbüro – http://www.kulturbuero-kast.de/
– Musikbüro Gert Pfankuch – http://www.musikbuero-pfankuch.de/
– Asia Network – http://www.asianetwork.de/
– Hopper Management – http://www.hoppermanagement.com/web/index.php/home.html
– Planetrock Booking – http://www.planetrock-booking.de/
– Ohsotrue – http://www.ohsotrue.de/

Bookingbyråer innenfor elektronisk musikk i Tyskland

– SSC Group – http://www.ssc.de/
– Backroom Entertainment – http://www.backroom-entertainment.de/
– Magnet – http://magnet-musik.de/
– Surefire Agency – http://www.surefireagency.com/
– Geist Agency – http://geist-agency.com/
– Solar Penguin – http://www.solarpenguin.de/
– Powerline Agency

Andre:

DEAG (mainstream show, entertainment,) – http://www.deag.de
Meistersinger (pop, nasjonalt repertoire, comedy) – http://www.meistersingerkonzerte.de
Headquarter Entertainment (pop, alternative, jazz etc) – http://headquarter-entertainment.de/english/home.php
Semmel Concerts (schlager, events, rock/pop) – http://www.semmel.de
Avocado Booking (hard rock/metal) – http://www.avocado-booking.com

Festivaler 

Det er en rik festivalflora i Tyskland, og landet har ikke opplevd en tilsvarende krise som Storbritannia var vitne til et par år tilbake. Legg merke til at et par av festivalene ligger under porteføljen til et par av de nasjonale promotørene. Et utvalg av festivaler rangert etter antall besøkende, pluss noen etter sjangere og nordisk fokus:

Rock am Ring / Rock im Park – ca. 90.000/75.000 besøkende – http://www.rock-am-ring.com/ / http://www.rock-im-park.com/ – Eies og drivers av MLK.
(Nurbürgring Eifel / Zeppelinfeld Nürnberg)
Wacken Open Air – ca 70,000 besøkende – http://www.wacken.com
(Wacken, Schleswig-Holstein)
Nature One – ca 61,000 besøkende (2009) – http://www.nature-one.de/
(Raketenbasis Pydna, Kastellaun/Hunsrück)
Southside / Hurricane – ca 50,000 besøkende – http://www.southside.de/ / http://www.hurricane.de/
(Take-Off Park, Neuhausen Ob Eck / Eichenring in Scheeßel) – eid av FKP Scorpio bookingagentur
Fusion Festival – ca. 50.000 besøkende (2010) – http://www.fusion-festival.de/ (Mecklenburg)
Summer Breeze – ca. 40.000 besøkende – https://www.summer-breeze.de/en/
Sonne Mond Sterne – ca. 30,000 besøkende – http://www.sonnemondsterne.de/
(Saalburg Beach)
Highfield – ca 25,000 besøkende (2009) – http://www.highfield.de/
(Störmthaler See, Grosspösna/Leipzig)
Melt! Festival – ca 20.000 (2011) besøkende – Eies og drives av Melt Festivalen – http://www.meltfestival.de/
Berlin Festival – http://www.berlinfestival.de/ (Berlin)
Haldern Pop – http://www.haldern-pop.de/ (Haldern)
Dockville – http://www.msdockville.de/ (Hamburg)
Elbjazz – http://www.elbjazz.de/ (Hamburg) –
CTM / Transmediale – http://www.ctm-festival.de/ / http://www.transmediale.de/ (Berlin)
Lollapalooza Berlin – http://www.lollapaloozade.com/

Jazz-festivaler

Enjoy Jazz (booker mye Norsk musikk) Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen
Elbjazz (Hamburg)
Münster International Jazzfestival (Münster)
JazzFest Berlin/Berliner Festspiele
MaerzMusik/Berliner Festspiele
Überjazz (Hamburg)
Moers Festival (Moers)
Oversikt over tyske jazzfestivaler: http://jazzfests.net/countries/?country=de

Klubb/elektronisk musikk-festivaler

BerMuDA (Berlin) – ikke i 2014, kommer kanskje tilbake i 2015
CTM Transmediale (Berlin, nordisk fokus i 2012)
C/O Pop, Fusion og Melt! Festival har også stort fokus på elektronisk musikk.
Nachtdigtal – http://www.nachtdigital.de/#About
Sonne Mond Sterne – http://www.sonnemondsterne.de/

Noen festivaler med fokus på norsk og/eller nordisk musikk:

Nordischer Klang(Greifswald), Nordwind (Berlin), Enjoy Jazz (booker mye norsk), CTM Transmediale (i 2012), Nordklang (Sveits)

Intro Magazin har lansert en festivalguide (www.festival-guide.de) som inneholder en god oversikt over både tyske og internasjonale festivaler.

Organisasjonen FolkOrg har publisert en oversikt over spillesteder i Tyskland som er spesielt relevante for folke- og tradisjonsmusikk. Se oversikten her.

Sette opp showcase?
Ta kontakt med Helene som sitter på en oppdatert oversikt over egnede showcasevenuer innenfor ulike sjangre og byer: helene@musicnorway.prod07.dekodes.no

Norske aktører

Ettersom Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere er det en rekke statlige og private aktører til stede i landet. Her følger en oversikt over noe av de viktigste og mest relevante:

Ambassaden i Berlin
Omfattende arbeid på kulturfeltet med egen Presse, Kultur og Informasjonsavdeling. Sitter på omfattende kompetanse og nettverk. Jobber tett med Music Norway som bl.a. forvalter deres promostøtte til stedlige konserter. www.norwegen.no

Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland finnes her:
www.norwegen.no/info/embassy.htm

Innovasjon Norge
Jobber foreløpig relativt lite med kreativ næring, men kan rådgi på områder som skatt/momsforhold i kontrakter, bedriftsforhold Norge-Tyskland etc. Kan også ta på seg konsulentoppdrag der enkelte henvendelser vil kunne kvalifisere for subsidiering. http://innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Tyskland

Norsk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Norwegische Handelskammer
Jobber foreløpig lite med kreativ næring, men kan like fullt gi råd i sitasjoner som angår skatt/momsforhold i kontrakter, bedriftsforhold Norge-Tyskland etc.
http://norwegen.ahk.de/no/

Innspilt musikk

Tyskland er for tiden (per 2017) det tredje største markedet for innspilt musikk. Det fysiske markedet står fremdeles for brorparten av salget og fordelingen mellom fysisk og digitalt er diametralt motsatt fra hva det er i Norge. De ulike streamingtjenestene ble lansert i 2010, men står fremdeles for en relativ liten del av digitalsalget. Streaming har gått opp med 42,8% i 2017. Markedet er 53,4% fysisk og 46.6% digitalt (per juli 2017).

Markedsandel majors vs. indie
I løpet av de siste årene har indieselskapene sett sin markedsandel gå ned, til fordel for majorselskapene. Totalt holder de en markedsandel på 6,48% nasjonalt (tall fra 2009, nesten 9% i 2008), mens majors har mer enn 93% av markedsandelen (dette tallet er basert på fysisk og digitalt salg de første 3 kvartalene i 2009 kombinert). I 2017 holder Universal 40,4% av markedsandelene, Sony Music 21,56 og Warner 20% (Musikwoche 03/18).

Det kan være interessant å legge merke til at de tre majorene som er igjen alle har base i ulike byer, med Universal og snart deler av EMI i Berlin, Warner i Hamburg og Sony i Munchen (Sony har kontorene sine for jazz og klassisk i Berlin samt det vellykkete imprintet Four Music).

Norske artister og band har i stor grad vært signert til enten Universal Music sin tidligere Rock/Urban (Kaiser Orchestra, Katzenjammer, Kakkmadafakka) department eller Sony (Marit Larsen, Maria Mena, Madcon). Det kan være interessant å merke seg at de fleste signingene er via den såkalte Domestic-avdelingen. Dvs at disse har blitt signet direkte av selskapet og ikke gått gjennom International-avdelingen via andre lokalkontorer. Begge selskaper har også en rekke norske jazzartister. ECM har en betydelig historie med å signere norske artister.

Det kan også være interessant å merke seg at tyske majorer, spesielt Universals pop/rock avdeling og delvis Sony / Four Music har begynt å signe artister for hele Europa. Få vet f. eks at Lana Del Rey først ble signert til Universal Tyskland. Samme selskap signerte nylig det skotske buzzbandet Churches for Europa i konkurranse med flere større aktører. Det er interessant å se andre aktører konkurrere med musikkstormaktene USA og UK.

Blant de uavhengige plateselskapene finner du en enorm flora av aktører. Blant de godt over 1000 selskapene er dette et lite utdrag av relevante aktører og/eller aktører som jobber/jobbet med norske rettighetshavere. En fullstendig oversikt kan man finne på VUT (tilsvarer norske FONO) sine nettsider.

Act – http://www.actmusic.com/
Greco-Roman – http://greco-roman.net/
(Berlin)
Edel – http://www.edel.com/ (Hamburg)
City Slang – http://www.cityslang.com/ (Berlin)
Grönland – http://groenland.com/ (Berlin)
Embassy of Music/Ministry of Sound – http://www.ministryofsound.com/ (Berlin)
Morr Music – http://www.morrmusic.com (Berlin)
Superstar Recordings – http://superstar-recordings.de/ (Berlin)

K7 – http://www.k7.com/ (Berlin)
Kompakt – http://www.kompakt.fm (Köln)
Bungalow records – http://www.bungalow.de/ (Berlin)
Cargo records – http://www.cargo-records.de/ (Wuppertal)
Domino – http://www.dominorecordco.com/ (Berlin)
Compost records – http://www.compost-rec.com/ (Munich)
Jazzhaus records – http://jazzhausrecords.com/ (Freiburg)
Jazz Sick records – http://www.jazzsick.com/ (Düsseldorf)

Get Physical Music – http://www.getphysicalmusic.com/‎ (Berlin)

Bpitch Control – http://www.bpitchcontrol.com (Berlin)
Nuclear Blast – http://www.nuclearblast.de/ (Donzdorf)
Ozella Music – htttp://www.ozellamusic.com/
Pias – http://www.pias.com/de (Hamburg)
Kontor records – http://www.kontorrecords.de/ (Hamburg)

Advokater

Tyskland hadde lenge få advokater spesialisert innenfor media, underholdning, opphavs- og patentrett. I dag finnes det en rekke aktører. Til sammenligning med Storbritannia har de stort sett ikke en like «utvidet» rolle (a&r, bygger team, shopper dealer), men jobber primært med kontraktsrettslige oppgaver. Britiske advokater jobber ofte også med større internasjonale avtaler enn de tyske aktørene. Noen viktige aktører å være obs på:

Karsten Dropmann – Kiso, Siefert, Dropmann
Oliver Schäfer – Kanzlei Lichte
Florian Bachelin / Andreas Lichtenhahn – Sasse & Partner
Dr. Bianca Müller – Entertainment Law Berlin
Dirk Böttcher – Atrott & Böttcher Rechtsanwälte
Peter F. Schulz – Peter F. Schulz Rechtsanwälte
Oliver Poche – Scheuermann, Westerhoff, Strittmatter Rechtsanwälte
Jens Fischer – Zimmermann + Decker

Berndorff & Berndorff: http://www.berndorff.de/
Plegge, Visse & Kollegen Rechtsanwälte und Notare – http://www.pgl-law.de/

http://www.andresheyn.de/
http://www.buw-law.de
http://www.kornmeier.de/
http://www.musicandlaw.com/
http://www.asterixwestphal.de/
http://www.raschlegal.de/
http://www.entertainmentlaw-berlin.com/

Bransje/networking

Reeperbahn (Hamburg)
Tysklands største showcasefestival for pop/rock og beslektet, og er en av MNs prioriterte arenaer i Tyskland. Festivalen har gått fra å ha et rent publikumsfokus (f.o.m. åpning 2006) til å opprette et eget program for bransje, media og fagfolk under banneret Reeperbahn Campus (fom 2009). I 2014 var det omtrent 400 konserter i løpet av tre dager i Hamburgs 70 spillesteder– Reeperbahn Music. Reeperbahn Campus foregår parallelt med Reeperbahn festival. Festivalen samler musikkbransje fra hele verden men spesielt kontinental-Europa og Tyskland. Aktører fra hele bransjens verdikjede er til stede men det er en overvekt av aktører fra livebransjen. 4400 delegater fra 40 land forventes hvert år.

I 2015 feier Reeperbahn 10-års jubileum og fokuserer på merchandise, med et eget program og nettverkingsarena. Også for første gang blir det et fokusland: Finland.

Booking gjøres av bookingsjefen Björn Pfarr i samarbeid med sin bookinggruppe. Det har tradisjonelt vært mange norske artister på Reeperbahn.

Ja Ja Ja (Berlin)
Siden oppstarten i 2009 har Ja Ja Ja hjulpet nordiske band med å bli synlige ovenfor internasjonale partnere, presse og fans. Ja Ja Ja Online Magazine er en del av denne platformen. Ja Ja Ja er et Nomex-prosjekt. Nomex er en sammensluttning av de nordiske musikkeksportkontorene. Ja Ja Ja Berlin er en viderføring av det velykkede showcase-konseptet fra London. Ja Ja Ja Berlin finner sted på Fluxbau, som er mediepartner FluxFMs egen scene ved bredden av elven Spree i Kreuzberg. Andre mediepartnere er nettstedene Nothing But Hope And Passion, Zitty Magazine and Ask Helmut.

For å spille Ja Ja Ja fyll ut søknadskjema som finnes her.

Bookinggruppen består av følgende personer:

Robin Shaw – Four Music
Sarah Besnard – ATC Live
Simone Kornalewski – Nordic by Nature
Darya Kulinka – Nordic by Nature
Melanie Gollin – FluxFM
Ciara George-Lynch – Reeperbahn Festival
Marie-Christine Scheffold – Landstreicher

Ja Ja Ja understreker at plattformen er til for «eksportklare» band. Søknadene vil bli filtrert gjennom de respektive lands lokale eksportkontor. For søknader fra norske band betyr det Music Norways Central European Office lokalisert i Berlin. Send til berlin@musicnorway.prod07.dekodes.no.

Pop-Kultur
Pop-Kultur erstatter Berlin Music Week, et format som kom til Berlin i 2010. Pop-Kultur blir arrangert av Musicboard Berlin (Berlins institusjon for popkultur). Det er ikke klart ennå hva hovedfokuset kommer til å bli. http://www.musicboard-berlin.de/popkultur-2015/

C/O Pop (Köln)
En festival og musikk-konferanse med bransjefolk stort sett fra pop/rock og elektronisk musikkscene, samt ny media/teknologi, og har et bransjeprogram som også innebærer et nettverk med internasjonale festivaler (Europareise), matchmaking og paneler. Fra 2004 har den funnet sted årlig i Köln (som etterkommer av Popkomm etter at den flyttet til Berlin). C/O Pop har et konsertprogram som inkluderer rundt ti forskjellige spillesteder, og er åpent for over 200 artister fra forskjellige land. C/O Pop finner sted i august i Köln. http://www.c-o-pop.de

Jazzahead (Bremen) 
Jazzahead har etablert seg som den viktigste møteplassen for jazz i Europa med over 7000 besøkende, inkludert 2250 profesjonelle deltakere fra 31 ulike land. Messehallen inneholder over 500 utstillere innenfor plateselskap, agenter, spillesteder, media m.m. Music Norway har prosjektledelsen for den norske tilstedeværelsen som gjøres i samarbeid med Norsk Jazzforum og Ambassaden i Berlin. Rundt 35-40 norske norske aktører deltar på standen, og norske utøvere er ofte booket inn på showcaseprogrammet. http://www.jazzahead.de/

Frankfurtmessen
En av verdens største musikkmesser for musikkutstyr, produksjon og notert musikk. I løpet av de dagene messen pågår arrangeres en rekke konserter, seminarer og andre evenementer. Norsk Musikkinformasjonssenter har tradisjonelt arrangert stand for norske noteforlag i Frankfurt siden 1991. Music Norway er ikke aktivt inne på arenaen.

Berlin Music Days (BerMuDa)
En konferanse og festival for elektronisk musikk. Måtte ta pause i 2014, planer for 2015 har ikke blitt offentliggjort ennå. Http://www.bermuda-berlin.de

Introducing (Berlin)

Introducing er en konsertserie i regi av Intro Magazine og Melt Booking. Serien fokuserer på «nye» talenter og samler som regel fulle hus da kveldene er gratis. Music Norway og Øyafestivalen har i de siste årene samarbeidet med Introducing og produsert en ren norsk showcase rundt vårtider. Artister som tidligere har spilt er; Sandra Kolstad, Einar Stray, Kakkmaddafakka, Mikhael Paskalev og Truls, for å nevne noen.

 

Promo/PR

Det vi kaller PR-byrå i Storbritannia og delvis Norge blir i Tyskland omtalt som Promotion-agenturer/byråer. Det eksisterer en rekke av dem og de kan stort sett sorteres etter 1) formatet de jobber mot (online/print/tv/radio osv) samt 2) sjanger. Da medielandskapet er såpass differensiert jf. den politisk-geografiske strukturen, er det helt nødvendig å ha en dyktig presse/promoagent i ryggen når man vil nå ut til media i Tyskland med en god/varig effekt for artisten.

På samme måte som med bookingagenturer, er det viktig å finne et promoagentur som kan representere og stå inne for musikken (både med tanke på smak og image) til klienten de vil jobbe for. Selv om promoagenturer ikke satser av egen lomme på musikken de representerer, slik som et plateselskap eller bookingagentur ville gjort, er det likevel viktig at de har forståelse for og kan stå inne for produktet de “selger”, slik at det kan bli en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Gjør gjerne research på flere agenturer før du bestemmer deg, og kontakt gjerne referanser eller andre artister på agenturets roster som likner din musikk.

Husk at det å gjøre promo/pressearbeid i Tyskland ofte tar tid. Det kan derfor lønne seg å oppholde seg i/reise rundt i landet, samt sette opp en plan over et lengre tidsperspektiv for å få en langsiktig medieeffekt for artisten/produktet. Tidsplanen for en riktig PR-kampanje forutsetter tre måneder for print medier, minst seks uker for radio, og rundt to uker for online. Legg merke til at i Tyskland er «storytelling»-drevne PR-kampanjer på vei opp, så vel som produksjon av videoinnhold. Avhengig av konsertdatoer, kan det være en god idé å sette opp i butikk-konserter som et ekstra promo-tiltak hvis du har ny CD eller Vinyl.

Music Norways Berlin-kontor har en god oversikt over de ulike tjenestetilbyderne på feltet og hvem som regnes som «gode» på hvilke format og utrykk. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Kort oversikt over PR-selskaper:
• Beats International – www.beatsinternational.com (Berlin)
• Check Your Head – www.checkyourhead.de (Berlin)
• Community Promotion – www.community-promotion.com (Hamburg)
• Factory 92 – www.factory92.eu (Hamburg)
• Gordeon Music – www.gordeonmusic.de (Berlin)
• Head Of PR – www.headofpr.com (Berlin)
• Noisolution – www.noisolution.de (Berlin)
• Oktober Promotion – www.oktoberpromotion.com (Hamburg)
• Pullproxy – www.pullproxy.com (Berlin)
• Snowwhite PR – www.snowhitepr.com (Berlin)
• Verstaerker – www.verstaerker.com (Berlin)

Publishing

De fleste større multinasjonale forlag er representert i Tyskland. Majorene rapporterer som regel tilbake til hovedkontor i London eller New York. For flere av disse ligger A&R-ansvaret for norsk/skandinavisk repertoar på det svenske hovedkontoret. Men dette kommer ofte an på hvor rettighetshaveren er mest aktiv. Norske aktører oppfordres uansett til å ta kontakt med de lokale kontorene til sin forlegger da de sitter på verdifull kompetanse og nettverk som kan hjelpe en fram i markedet.

BMG Chrysalis er en stor internasjonal aktør med hovedkontor i Berlin. Dvs at kontoret er ikke avhengig av et OK fra en A&R-sjef i London eller New York for å signere større avtaler. Selskaper posisjonerer seg om dagen, og har allerede en rekke norske rettighetshavere i katalogen. De jobber bl.a. med en lokal A&R konsulent som har base i Norge. Selskapet er interessant da det også gjør såkalte masterrettighetsavtaler. Dvs. at de også kan signere artister for platekontrakt i tillegg til forlagskontrakt. Dette er som regel forbeholdt artister som allerede har en viss fanbase og momentum.

Majoraktører:
Sony / ATV – http://www.sonyatv.com/de-de/ (Berlin)
Warner / Chappell – http://www.warnerchappell.de/ (Hamburg)
Universal Music Publishing Group – http://www.universal-music-publishing.de/ (Berlin)
BMG Rights – http://bmg.com/ (Berlin)

Det er også et par sterke uavhengige forlag med base i Tyskland som norske eksportører bør være spesielt obs på:

Imagen – http://www.imagem.com/home.aspx (Berlin)
Rolf Budde Musikverlag – http://www.buddemusic.de/ (Berlin)
Peer Music Classical – http://www.peermusic-classical.de/ (Hamburg)
Peer Musikverlag – http://www.peermusicpop.de/ (Hamburg)
Roba Music Publishing – http://www.roba.com/ (Hamburg)
International Musikverlage Sikorski – http://www.sikorski.de/ (Hamburg)
AMV Talpa – http://www.amv-talpa.de/ (Hamburg)
Freibank Musikverlage – http://www.freibank.com/ (Hamburg)
Hansa Musik Verlag – http://www.meiselmusik.de/ (Berlin)
AMV Publishing – http://amvpublishing.tumblr.com/ (Hamburg)
Kobalt – http://www.kobaltmusic.com/ (Berlin)

Sync
Tyskland har ikke et spesielt utviklet marked for sync og music supervision. Det er et par rene musikksupervisors men mye gjøres inhouse i produksjonsselskap, reklamebyråer og direkte med rettighetshavere og forlag. Legg merke til at Tyskland skiller seg kraftig fra bl.a. amerikanske og også europeiske modeller ved at rettighetshaverne ofte må betale for å få musikken på større kommersielle kanaler som RTL eller ProSieben. På de offentlige TV-kanalene er det som regel en blanket lisence.

Det er en rekke aktiviteter på låtskriverseminar og lignende, men dette er som regel arrangert av forlagene selv.

Diverse sync- og music consultant selskaper:

Hear Dis! – http://heardis.com/ (Stuttgart/Berlin)
Tracks and Fields – http://www.tracksandfields.com/ (Berlin)
Supertape – http://supertape-berlin.com/ (Berlin)

 

Opphavsrettigheter

GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

GEMA arbeider med opphavsrett, forfattere og komponister. GEMA er koblet til de andre organisasjonene for innsamling internasjonalt, er dermed søsterorganisasjon av TONO i Norge. En tysk rettighetsinnehaver må være medlem av GEMA, og man er medlem som en enkeltperson (ikke som et band). Som et norsk medlem av TONO, er royalties som du tjener på rettigheter i Tyskland innhentet fra GEMA via TONO. GEMA er også ansvarlig i Tyskland for å samle inn fra utlandet. Dette skiller seg fra Norge, hvor du kan velge andre måter å få royalties. GEMA regnes som vellykket og har et godt image i Tyskland, slik at kunstnere også vil registrere seg hos GEMA. GEMA er også den største inntektskilden for en tekstforfatter. GEMA har fått en del kritikk for sin manglende vilje til å inngå avtale med tjenester som blant annet YouTube, men utgangspunktet har likevel vært å legge til rette for medlemmene sine. GEMA har en noe komplisert struktur i forhold til TONO, og endrer seg også mye i øyeblikket. Likevel fokuserer GEMA mye på informasjon og kommunikasjon (GEMAdialog), og du kan blant annet følge dem på Twitter. Norske artister bør også kontakte GEMA når de spiller / blir spilt i Tyskland. På denne måten kan man få informasjon om eksakt antall spillinger på radio.

www.gema.de

GVL (Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH)

GVL representerer og beskytter rettigheter til visuell fremføring. Dette kan bety for eksempel video, DVD, på TV, på scenen osv. GVL omfatter alle musikere og kreative produsenter. GVL kan sies å være tilsvarende GRAMO i Norge, men har ikke et internasjonalt samarbeid som TONO og GEMA har. Du kan også være medlem av GVL som et ensemble / orkester, men du kan ikke ha et personlig medlemskap som i GEMA. Merk at det er en mer kompleks beregning av en artists inntekt på GVL enn hos GEMA.

www.gvl.de

 

Management

Det tyske markedet er kjennetegnet av mange mindre selskaper som jobber innenfor management. Ofte kun en person slik som i Norge. Mange er aktører som tidligere har jobbet i major-plateselskapene og startet for seg selv etter innskrenkninger i plateselskapene de siste årene. Hvis det er større selskaper som gjør managament i Tyskland, gjør de ofte andre oppgaver for artisten i tillegg slik som presse/promo, booking osv. For norske selskaper som vil satse større mot Tyskland, kan det være bra å hyre en musikkonsulent som har oversikt over markedet og innsikt i kontraktforhandlinger, en label set-up som kan passe for din artist, etc. Men Music Norway ser det ikke som nødvendig å gjøre co-management avtaler for Tyskland.

Her er en kort oversikt over et par aktive konsulenter som allerede har jobbet med norske klienter:

Tessy Schulz – http://tessyschulz.com/ (tidl. jobbet med Marit Larsen, Maria Mena, Madcon)
Ulysses Hüpauff – http://odyssey-music.net/
Sven Fobbe – http://www.ohsotrue.de/aboutus (Bugge Wesseltoft, Henrik Schwarz)
Pino Brönner – http://www.bambammusic.com/imprint.php BamBamMusic
Christian Hald Buhl –  http://factory92.eu/wsf92/
Gregor Stöckl – www.aaa.mu
Christina Schwaß (Silje Nergård, Thea Hjelmeland, label management for Ora).

Music Manager’s Forum eksisterer også i Tyskland men er ikke veldig aktivt.

 

Foreninger/organisasjoner

Deutscher Musikrat – Det tyske musikkråd består av 91 organisasjoner, musikkrådene av de 16 Bundesländer samt 48 «æresmedlemmer» og 68 individuelle medlemmer. Med sitt politiske arbeid tar Musikkrådet sikte på å gi musikk i alle ulike former en mer signifikant rolle, og har til hensikt å representere det musikalske livet i Tyskland. www.musikrat.de

MIZ – Det tyske Musikk Informasjonssenter (Deutsches Musikinformationszentrum, eller MIZ) Dette er den sentrale institusjonen for informasjon om musikk og musikklivet i Tyskland. Under ledelse av det tyske musikkrådet dokumenterer MIZ strukturer og utviklinger i en mangfoldig musikalsk kultur, finansiering og faglig praksis av musikk til media og musikkbransjen. Les MIZ rapporten » Musical Life in Germany » som gratis nedlastning her (på engelsk):
http://miz.org/musical-life-in-germany/download/01_Musical_Life_in_Germany.pdf
www.miz.org

Initiative Musik – tysk musikkfinansieringsbyrå satt opp av regjeringen, finansiert av GVL, det tyske Musikkrådet og GEMA. Artister eller musikkfirmaer kan søke om finansiering av reise eller markedsføring. Organisasjonen fungerer også som et musikkeksportkontor, men erklærer seg ikke som et eksportkontor. Det årlige budsjettet for Initiative Musik er 8,2 millioner euro – www.initiative-musik.de

BVMI – Bundesverband Musikindustrie (The Federal Association of Music Industry, den tyske grenen av IFPI) – www.musikindustrie.de
VUT – Verband Unabhängige Musikunternehmen (Forening for uavhengige musikkselskaper) – www.vut-online.de
DMV – Deutsche Musikverleger Verband (German Association of Publishers) – www.dmv-online.com
BDV – Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft (Federal German Association for the Promoters og Event Business)- www.bdv-online.com
VDKD – Verband der Deutschen Konzertdirektionen (Forening for tyske konsertbyråer, mest klassisk musikk)- www.vdkd.de
IMUC – Interesseverband Musikmanager & Concultants – www.imuc.de
CLASS – The Association of classical independents Germany – http://www.class-germany.de/

Se også under http://dmv-online.com/index.php?id=6 for flere organisasjoner

Lokale organisasjoner
Berlin Music Commission (BMC) – Berlin Club Commission. Arrangerer nettverksarrangementet “Backstage” ca. annenhver måned. http://www.berlin-music-commission.de
Hamburg rock city – http://www.rockcity.de/rc/
Jazzbüro Hamburg – http://www.jazzbuero-hamburg.de/
Musicboard Berlin – Musicboard Berlin ble etablert i 2013 og skal støtte Berlins musikkbransje. Musicboard jobber tett sammen med lokale selskaper og formidler og støtter lokale prosjekter med forskjellige støtteordninger. Artister som bor i Berlin støttes fra Musicboard med stipend og rådgiving. – http://www.musicboard-berlin.de/
Popbüro Stuttgart – Lokalt kompetansesenter i regionen rundt Stuttgart. – http://www.popbuero.de/
Popakademie Mannheim/ Cluster for musikkindustrien – Byen Mannheim setter stort fokus på popmusikken. Med sin ”mannheimer Modell” skal popkulturen implementeres i byens hverdag og skape bærekraftige strukturer. Modellen består av fire deler: Popakademie Mannheim (utdanning), Musikpark Mannheim (Gründersentrum for musikkindustrien), Popansvarlig i kommunen og Clustermanagement Musikwirtschaft (kompetanse og ressurssenter) – http://www.cm-musikwirtschaft.de/blog/wir-hassen-musik/

 

Checklist for Tyskland

1. Tyskland er oppdelt i Bundesländer (delstater) som igjen gjør markedet og mediebildet mye mer fragmentert. Ta høyde for dette ved alt fra promotering til turnering. Tid må investeres i dette viktige markedet.

2. CD’er er fremdeles det største formatet for innspilt musikk. Det er viktig å ta høyde for at markedet ligger en del bak Norge i inngangstrategiene. Men samtidig gir det norske aktører en fordel da vi allerede har en del erfaring med å jobbe online. Tyskere er glad i norsk musikk og nordmenn, men føler vi kanskje kan være litt for direkte til tider. Vær høflig og husk at forretningslivet er mer hierarkisk enn i Norge.

3. EP’er, 7» og digital singler fungerer ikke like bra i det tyske markedet som set-up slik som i f. eks UK. Album er formatet som blir anmeldt av presse.

4. Tyske promoselskaper sier ofte at de kan dekke hele GAS, men det er ikke alle som greier å jobbe like bra inn i disse territoriene. Det kan anbefales å knytte til seg lokale partnere.


Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
ErrorHere